Skyline Communications se pridružila članstvu Bit Alijanse!

Skyline Communications se pridružila članstvu Bit Alijanse!Ā 

26.3.2024. godine

 

S ponosom objavljujemo pridruživanje kompanije Skyline Communications članstvu Bit Alijanse. Ugovor su potpisali izvrÅ”ni direktor ureda u Sarajevu kompanije Skyline Communications, Dean Muzička i izvrÅ”ni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić.

 

ā€œKroz partnerstvo s Bit Alijansom, Skyline Communications ima priliku postati sudionik u Å”irem zajedniÅ”tvu koje aktivno radi na implementaciji i unapređenju digitalne transformacije te razvoju IT industrije u naÅ”oj zemlji. Osim toga, ovim partnerstvom se stvara okruženje koje potiče inovacije i podržava stvaranje održivog okruženja.ā€ poručio je Muzička.

 

Muzička je također i istaknuo: ā€Ovo partnerstvo otvara opcije da Skyline Communications postane integralni dio jako pozitivne priče kroz programe “Pametnih gradova” (Smart Cities) te podrži inicijative gradova u Bosni i Hercegovini kako bi postali efikasniji, otporniji i usmjereni prema održivoj budućnosti. Smatramo da je važno podržati te inicijative jer će doprinijeti razvoju zajednice, stvaranju novih mogućnosti i poboljÅ”anju kvalitete života građana.ā€

 

“Uvjereni smo da će integracija kompanije Skyline Communications u članstvo Bit Alijanse biti joÅ” jedan korak ka jačanju naÅ”e zajednice i poticanju daljnjeg razvoja IT sektora u Bosni i Hercegovini. Njihova ekspertiza i stručnost daju novu dimenziju naÅ”im nastojanjima za unapređenje IT industrije u BiH, specifično segmenta digitalizacije. Očekujemo uspjeÅ”nu saradnju koja će rezultirati inovativnim rjeÅ”enjima, napretku u naÅ”em sektoru, ali i digitalizaciji općenito.” – naglasio je Maglajlić.

 

Studijska posjeta TeŔnju: Dijeljenje pozitivnih praksi

Studijska posjeta TeŔnju: Digitalna transformacija

06.03.2024. godine

 

U okviru studijske posjete Općini TeÅ”anj, koja je bila fokusirana na primjere dobrih praksi u oblasti digitalne transformacije jedinice lokalne samouprave, gosti iz općina IlijaÅ”, Fojnica, Kakanj, Centar Sarajevo i gradova Živinice i Lukavac imali su priliku upoznati se sa inicijativama i projektima, pozitivnim praksama i izazovima s kojima se Općina TeÅ”anj susretala u prethodnim godinama, kao i sa planovima za budućnost.

 

Općinski načelnik, Suad Huskić, otvorio je događaj, ističući važnost digitalne transformacije za unapređenje lokalnih zajednica. Aleksandar Mastilović, konsultant za kreiranje Mape puta digitalne transformacije, predstavio je metodologiju po kojoj je izrađena Mapa puta, dok je Aidin Ibrahimkadić, koordinator Smart City projekta u TeÅ”nju, podijelio iskustva i planove za buduće digitalne inovacije.

 

Posebnu pažnju gostiju privukla je aplikacija za upravljanje Strategijom, koju su predstavili autor Nermin Kantić i stručni savjetnik za strateÅ”ko planiranje Almir Ljevaković, dok su Mirko Gajić i Ana Lojić iz kompanije Lanaco demonstrirali Smart City rjeÅ”enja, ističući implementaciju Pametnog parkinga u Općini TeÅ”anj.

 

Amira Omanović, programska menadžerica GIZ-a u BiH, zaključila je događaj zahvaljujući prisutnima na angažmanu i podrÅ”ci.

 

Kao zavrÅ”ni dio posjete, gosti su posjetili prostorije novootvorenog Tech-laba, gdje ih je dočekao direktor TRA, Edin Ibrahimović, koji je predstavio planove i ideje za buduće inovacije u TehnoloÅ”kom centru.

Zvornik primjer dobre prakse u oblasti digitalne transformacije

Zvornik primjer dobre prakse u oblasti digitalne transformacije

19.03.2024. godine

 

Bit Alijansa je organizovala studijsku posjetu Zvorniku u okviru projekta ā€žPametni gradovi ā€“ digitalna transformacija gradova u BiHā€œ i tom prilikom predstavnicima lokalnih samouprava predstavljeni su procesi realizovani u Zvorniku. Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozdravio je prisutne i poželio im ugodan boravak u naÅ”em gradu.

 

ā€žZvornik je već dvije godine dio projekta ā€žPametni gradoviā€œ i mnogo toga je učinjeno. Osnovni rezultat koji proizilazi iz datog projekta podrazumijeva značajno skraćivanje vremena od uočavanja do prijave problema, ali i do njegovog konkretnog rjeÅ”avanja. Mi smo uspostavili Geografski informacioni sistem (GIS), te pokrenuli aplikacije ā€žParkingā€œ i ā€žGrađanska patrolaā€œ. Zahvaljujući ovom konceptu brže se rjeÅ”avaju brojni problemi sa kojima se susreću naÅ”i sugrađani, a želja mi je da Zvorničani u svakom trenutku imaju kvalitetnu uslugu i pravovremenu informaciju. Lokalne zajednice u ovakvim projektima trebaju podrÅ”ku i viÅ”ih nivoa vlasti, ali i privrede i struke,ā€œ istakao je gradonačelnik Ivanović.

 

Aplikacija ā€žGrađanska patrolaā€œ, predstavlja izuzetno koristan digitalni servis, koji omogućava građanima da putem mobilnog telefona, prijavljuju komunalne probleme iz svog okruženja, 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici, direktno odjeljenju Gradske uprave ili komunalnom preduzeću, koje je nadležno za njihovo rjeÅ”avanje.

 

DvogodiÅ”nji proces realizacije projekta u Zvorniku predstavljen je prisutnima i pojaÅ”njeni su svi koraci od početka realizacije do pripreme strateÅ”kih dokumenata, akcionih planova i primjene aplikacije. SkupÅ”tina grada Zvornika usvojila je Mapu puta digitalne transformacije, a konsultant za njenu pripremu bio je Aleksandar Mastilović. Prema njegovim riječima Zvornik je u prethodne dvije godine postigao mnogo, kada je riječ o ispunjavanju preduslova za digitalnu transformaciju. Prednost je usmjerena na stvaranje pravne osnove, izgradnju infrastrukture podataka i uspostavljanje digitalnog servisa, polazeći od implementacije zakonskog okvira za zaÅ”titu podataka o ličnosti i izradi skupova otvorenih podataka za budući portal otvorenih podataka.

 

Aplikaciju ā€žGrađanska patrolaā€œ Zvorniku je poklonila kompanija ā€žDVC Solutionsā€, a njen direktor Bojan Vuković je istakao da je njihova vizija da uključe svakog građanina u ovaj proces.

 

ā€œOvdje je važno pomenuti i pohvaliti gradsku administraciju Grada Zvornika koja ulaže značajnu energiju i napore kako bi odgovorili na sve pristigle prijave, Å”to su građani svakako prepoznali. Lokalne institucije su pokazale odvažnost i spremnost da uključe građane kao ključnog partnera u uspostavljanju procesa digitalne transformacije kroz ovaj projekat, Å”to je sigurno podiglo povjerenje građana u institucije,ā€ istakao je Vuković.

 

Izazovi sa kojima se lokalne samouprave u BiH suočavaju su isti bez obzira na veličinu lokalne zajednice. Kristina Erak, programska menadžerica Bit alijanse izrazila je zahvalnost Gradu Zvorniku, ali i predstavnicima drugih lokalnih zajednica, koje su pokazale spremnost da rade na digitalnoj transformaciji. Prema njenim riječima bilo je ovo pozitivno iskustvo za sve učesnike projekta.

 

Predmet razmjene ideja obuhvatio je predstavljanje inicijative u oblasti digitalne transformacije i o strateÅ”kim opredjeljenjima grada Zvornika, te metodologija za strateÅ”ko planiranje digitalne transformacije, kao i inovacije u oblasti komunikacije sa građanima u Zvorniku.

 

Studijska posjeta zavrÅ”ena je obilaskom kompanije ā€žSmrčakā€œ, koja je dobitnik nagrade za lidere održivog razvoja. Miladin Mijatović, direktor kompanije pokazao je pogone i pojasnio procese, koji se primjenjuju u njegovom preduzeću. ā€žSmrčakā€œ je kompanija koja se bavi sakupljanjem, preradom i prometom gljiva, ljekovitog bilja, Å”umskih plodova, voća i povrća, te proizvodnjom jagodičastog voća. Orjentisani su ka izvozu, a trenutno zapoÅ”ljava 40 radnika, od čega je 95% žena.

 

Projekat ā€žPametni gradovi ā€“ ka digitalnoj transformaciji” implementira Njemačko druÅ”tvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Bit Alijansom, te u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions.

Bit Alijansi uručeno priznanje za doprinos Akcionoj koaliciji za tehnologiju i inovacije

Bit Alijansi uručeno priznanje za doprinos Akcionoj koaliciji za tehnologiju i inovacije

08.03.2024. godine

 

Uoči Međunarodnog dana žena, u Sarajevu je jučer održan centralni događaj u okviru globalne inicijative UN Women ā€žGeneracija za ravnopravnostā€œ, platforme za zajednički rad na promociji rodne ravnopravnosti. Okupljanjem ključnih aktera iz različitih sektora, uključujući vladine institucije, privatni sektor, međunarodnu zajednicu, UN agencije, nevladine organizacije i mlade aktiviste i aktivistkinje, diskutovano je o postizanju rodne ravnopravnosti u bh. druÅ”tvu.

 

Uz moderaciju Adnana Rondića i Minele JaÅ”ar-Opardija, teme pokrivene događajem koji je okupio viÅ”e od stotinu učesnika/ca, obuhvatile su tjelesnu autonomiju, seksualno i reproduktivno zdravlje, rodno zasnovano nasilje, ekonomsku pravdu, zaÅ”titu okoline i tehnoloÅ”ke inovacije.

 

“Svi imamo zajednički cilj, a to je da omogućimo ženama i djevojčicama život bez nasilja, jednak pristup ekonomskim resursima, pristup zdravstvenim uslugama, kao i rodno pravedne klimatske akcije. Opredijeljeni smo da uskladimo zakone i politike sa međunarodnim standardima, unaprijedimo programe i poboljÅ”amo usluge u oblastima sprečavanja i zaÅ”tite od nasilja, pristupa ekonomskim resursima, zdravstvene zaÅ”tite i zaÅ”tite životne sredine. Istakao bih da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH jedan od odgovornih aktera u okviru ove međunarodne inicijative, u sklopu Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja, koja ima za cilj suzbijanje i prevenciju svih oblika nasilja nad ženama”, rekao je ministar ljudskih prava i izbjeglica BiH Sevlid Hurtić.

 

“Slavimo odgovorne aktere koji su se angažirali da naprave pozitivne promjene kada je u pitanju osiguravanje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti. Prema podacima UN Women, globalno će biti potrebno viÅ”e od 300 godina i 360 milijardi dolara da se zatvori jaz rodne ravnopravnosti. Ne postoji bolje vrijeme nego sada da iskoristimo dosadaÅ”nji napredak, ispunimo preuzete obaveze i nastavimo sa kreiranjem politika, zagovaranjem i finansijskim ulaganjem u rodnu ravnopravnost”, kazala je Jo-Anne Bishop predstavnica UN Women u BiH.

 

Ovaj događaj je svojim prisustvom uveličala i Elvedina Muzaferija, istaknuta bh. alpska skijaÅ”ica, koja je nedavno ostvarila najbolji uspjeh BiH u alpskom skijanju, i priključila se kampanji “Generacija za ravnopravnost”. “Kao kćerka, sestra, supruga i vrhunska sportistkinja, osjećam odgovornost da pružim punu podrÅ”ku i dam svoj doprinos kampanji ā€˜Generacija za ravnopravnostā€™. Svaka od ovih uloga osvijestila me je o tome koliko je važno živjeti u svijetu u kojem smo svi ravnopravni i koliko je teÅ”ko suočavati se sa ravnopravnoŔću u različitim aspektima druÅ”tva. Vjerujem da zajedno možemo kreirati pozitivne promjene u druÅ”tvu. Važno je boriti se za svijet jednakih prilika i mogućnosti, jer svako od nas može doprinijeti stvaranju bolje i sigurnije budućnosti za sve žene i djevojčice”, rekla je Elvedina.

 

Nakon obraćanja FranƧoisa Delmasa, ambasadora Francuske u BiH, u panelu pod nazivom “Partnerstva viÅ”e aktera za unapređenje rodne ravnopravnosti”, učestvovali su Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike; Kristina Erak, menadžerica operacija pri Bit Alijansi, te mlada aktivistkinja Sajra Kustura. “Generaciji za ravnopravnost” pridružili su se i Amra i Edin Džeko, koji su svoju podrÅ”ku podijelili putem video poruke.

 

Bit Alijansa se obavezala na ostvarivanju pozitivnih promjena putem svojih programa i zagovaranja za postizanje rodne ravnopravnosti unutar IT sektora među svojim članicama, uključujući i implementaciju tih principa u internim procedurama kompanija. Također, podržava integraciju rodne ravnopravnosti u različite sektore, pokreće kampanje koje promoviÅ”u rodnu ravnopravnost i socijalnu jednakost te pruža podrÅ”ku inicijativama i zagovaračkim kampanjama Ministarstva prometa i komunikacija u Bosni i Hercegovini.

 

ZavrÅ”ni dio programa obuhvatio je dodjelu priznanja za 23 odgovorna aktera koji su se obavezali na sprovođenje aktivnosti s ciljem postizanja rodne ravnopravnosti u BiH. Među njima su ministarstva, različite vladine institucije, kompanije, te obrazovne institucije, koji/e su se, između ostalog, obavezali na promociju zapoÅ”ljavanja žena, integraciju rodne perspektive u različite zakone i politike, kao i zagovaranje s ciljem sprečavanja rodno zasnovanog nasilja.

 

Ispred Bit Alijanse, priznanje za doprinos Akcionoj koaliciji za tehnologiju i inovacije primila je operativna menadžerica Bit Alijanse, a isto joj je uručio ambasador Francuske u BiH FranƧois Delmas.

 

Skrećući pažnju na važnost ispunjavanja konkretnih obaveza u oblasti prava žena, i u znaku Međunarodnog dana žena, ovaj događaj je pružio platformu za razmatranje Å”irokog spektra inicijativa i strategija usmjerenih na unapređenje položaja žena i djevojčica u BiH, postavljajući čvrste temelje za buduće aktivnosti i partnerstva.

Sedmi Smart City Forum u BiH: Budućnost digitalne transformacije u BiH ā€“ da li smo spremni za naredne korake?

Sedmi Smart City Forum u BiH: Budućnost digitalne transformacije u BiH ā€“ da li smo spremni za naredne korake?

29. februar 2024. godine

 

U sjeni brze digitalne transformacije, Bosna i Hercegovina suočava se s pitanjem svoje spremnosti za naredne korake u digitalnom dobu. Razumijevanje izazova i mogućnosti koje proizlaze iz ove evolucije postaje ključno za oblikovanje budućnosti. U ovoj dinamičnoj fazi tehnoloÅ”kog razvoja, zemlja se nalazi pred izazovima prilagodbe, ali istovremeno i pred brojnim prilikama koje mogu transformirati način života, rada i interakcije.

 

Početkom sedmice u prostorijama Hotela Pino Nature na Trebeviću, održao se sedmi po redu Smart City Forum, događaj koji se ostvario kao ključni oslonac u podrÅ”ci digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Bit Alijanse, krovnog udruženja najvećih IT kompanija u BiH,Ā  forum je donio joÅ” dublje razumijevanje pametnih gradova, globalne kategorije čiji se koncept razvio pod utjecajem tehnoloÅ”kog napretka i inovacija velikih kompanija. Forum je moderirao Hamza Čengić, saradnik za marketing projekte u Bit Alijansi, a svečano otvorio Damir Maglajlić, izvrÅ”ni direktor Bit Alijanse. Maglajlić je naglasio ključnu ulogu saradnje svih aktera okupljenih pod okriljem Smart City Foruma, te istaknuo važnost kontinuirane razmjene znanja, iskustava, pozitivnih praksi i naučenih lekcija. Učesnicima sedmog Smart City Foruma obratila se i Amira Omanović, programska menadžerica ispred GIZ-a u Bosni i Hercegovini.

 

ā€œDigitalna transformacija lokalnih samouprava je proces koji treba da ima za cilj unapređenje pružanja usluga ka građanima i privredi. Kako bismo bili sigurni da ćemo napraviti pravu stvar u proces uključujemo i zainteresovane strane i provjeravamo koji su njima najvažniji procesi ili usluge, koje treba modernizirati, odnosno digitalizovati.ā€œ- poručila je Omanović.

 

Na Forumu je predstavljen Smart City Vodič, jedan od rezultata projekta ā€œPametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiHā€. Projekat implementira Njemačko druÅ”tvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Bit Alijansom, te u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions.

 

Vodič su predstaviliĀ  autori prof. dr. Lejla Turulja i doc. dr. Srđan Nogo. Ovaj vodič ne samo Å”to precizno definiÅ”e koncept pametnih gradova, već i pruža jasne korake koje javne lokalne samouprave trebaju poduzeti kako bi u potpunosti iskoristile prednosti digitalne transformacije. Detaljno istražujući različite komponente koje čine grad “pametnim”, Vodič posebno naglaÅ”ava ključne strategije za koriÅ”tenje tehnologije i podataka u procesima urbano planiranja i upravljanja. Cilj Vodiča nije samo informisati, već i potaknuti saradnju, uključivanje građana, kao i donoÅ”enje informativnih odluka, postavljajući temelje za održiv, inovativan i prilagodljiv urbani razvoj u Bosni i Hercegovini.

 

ā€œSmart City Forum je kao zamiÅ”ljen kao platforma susreta svih zainteresovanih aktera – javne uprave, institucija, privatnog sektora i međunarodnih organizacija, a koje imaju interes za implementaciju inicijativa i procesa digitalne transformacije. Digitalna transformacija je proces koji je neminovan, a brzina kojom prihvatimo nove načine rada, uticaće na kvalitetu života naÅ”eg druÅ”tva u budućnosti. Prvi korak predstavlja prihvatanje holističkog pristupa ovim procesima, te kreiranje dugoročne strateÅ”ke orijentacije na svim nivoima, kao i spremnost na saradnju, posebno kroz javno-privatna partnerstva.ā€ – poručila je Kristina Erak, projektna menadžerica na projektu Pametni gradovi.

 

Smart City Forum, od svog nastanka, služi kao ključna platforma za razmjenu znanja i iskustava s jasnim fokusom na unaprjeđenju procesa digitalne transformacije u javnim lokalnim samoupravama u Bosni i Hercegovini. Tako je i u okviru foruma održano predavanje na temu “Uloga modernih informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju budućih pametnih gradova” od strane Dr. Dejana Vukobratovića, Å”efa Katedre za telekomunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Dr. Vukobratović je učesnicima foruma pružio uvid u koncept informaciono-komunikacionih tehnologija, te ih je upoznao s ključnom ulogom istih u razvoju pametnih gradova. Dodatno, ovo predavanje je bilo obogaćeno s pozitivnim praksama iz Srbije i Slovenije, istraženim unutar projekta Marvel ostvarenog kroz EU Horizon program, pružajući učesnicima konkretna saznanja o implementaciji ovih tehnologija u urbanom planiranju i upravljanju.

 

S naglaskom na unaprjeđenju digitalne transformacije u javnim lokalnim samoupravama u Bosni i Hercegovini, istaknuta je panel diskusija pod nazivom “Budućnost digitalne transformacije u BiH ā€“ jesmo li spremni za naredne korake?”. Panel je pružio dodatnu strukturu i usmjeravanje raspravi, a u njemu su sudjelovali Irida Varatanović iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Predrag Pajić iz Saveza opÅ”tina i gradova RS, Nermin Fatkić iz Saveza općina i gradova FBiH te Adnan Kulovac, ekspert za digitalizaciju.

 

Ključni zaključci panela obuhvaćaju prepoznate izazove u digitalnom razvoju javnih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. Varatanović, ispred Ministarstva komunikacija i transporta BiH, identificirala je problem nedostatka horizontalnog i vertikalnog prijenosa informacija, naglaÅ”avajući političku umijeÅ”anost koja otežava napredak. S druge strane, predstavnici Saveza opÅ”tina/općina FBiH i RS istaknuli su suradnju kao ključ uspjeha, posebno u nerazvijenim jedinicama lokalnih samouprava. Adnan Kulovac je dodatno istakao potrebu za integrisanim pristupom i jasnom strategijom razvoja kako bi se postigli dugoročni rezultati na razini jedinica lokalne samouprave. Jedan od ključnih zaključaka foruma bio je naglasak na holističkom pristupu i njegova nužnost u implementaciji, pružajući važne smjernice za buduće korake u procesu digitalne transformacije lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

 

 

UNDP podržava izgradnju ekosistema digitalnih inovacija i poduzetniŔtva u zemlji

UNDP podržava izgradnju ekosistema digitalnih inovacija i poduzetniŔtva u zemlji

21.02.2024. godine

 

Preliminarna studija izvodljivosti za sarajevski Inovacijsko- tehnoloÅ”ki park predstavljena je u prostorijama GREENPARK SPACE-a na Trebeviću, okupivÅ”i ključne zainteresovane strane, uključujući predstavnike ministarstava, javnog sektora, akademske zajednice, industrije, međunarodnih financijskih institucija i organizacija.

 

Kanton Sarajevo i Općina Centar pokrenuli su inicijativu za osnivanje Inovacijsko-tehnoloÅ”kog parka u poslovnoj zoni Å ip.

 

 

UNDP u Bosni i Hercegovini pokrenuo je preliminarnu studiju izvodljivosti koja se fokusira na procjenu izvodljivosti i ekonomske isplativosti osnivanja parka putem unapređenja postojećeg inovacijskog ekosistema kroz jaču saradnju između akademske zajednice, privatnog i javnog sektora.

 

“U UNDP-u pristupamo cjelokupnom druÅ”tvu uključujući različite aktere iz javnog, privatnog sektora i civilnog druÅ”tva kako bismo podržali dizajn i razvoj digitalnih ekosistema koji su inkluzivni, transparentni i sigurni. Nadamo se da će budući Inovacijski i tehnoloÅ”ki park u Sarajevu biti viÅ”e od fizičkog mjesta, već katalizator za saradnju kako bi se stvorile nove prilike, poslovi i rjeÅ”enja za aktuelne izazove,”Ā izjavila jeĀ Narine Sahakyan, privremena predstavnica UNDP-a u BiH.

 

 

Studija je predložila tri različita modela razvoja parka.

 

Tokom prezentacije sva tri su razmatrana, a prikazani su i primjeri dobre prakse iz Berlina, Dublina, Helsinkija, Osijeka, Rijeke i Torina. Ovisno o odabranom modelu, izgradnja parka trajala bi između tri i pet godina uz troÅ”ak koji bi se kretao između 26 i 136 miliona konvertibilnih maraka.

 

Ovo okupljanje predstavlja značajan korak ka poticanju inovacija i poduzetniÅ”tva ne samo u Sarajevu, već i izvan njegovih granica.

 

UNDP u BiH ima nekoliko ključnih inicijativa usmjerenih ka promociji digitalnih inovacija i poduzetniÅ”tva, uključujući podrÅ”ku naučno-tehnoloÅ”kom parku u Banja Luci i projekte poput projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG) koji finansira Kraljevina NorveÅ”ka, a sprovodi UNDP u BiH. Projekat EGG ima integrisani pristup poboljÅ”anju ekonomskog upravljanja i tržiÅ”no orijentisanih vjeÅ”tina za ekonomiju zasnovanu na znanju.

 

 

Događaj je poslužio i kao platforma za razmjenu iskustava iz susjednih zemalja.Ā Velibor BoÅ”ković, direktor Naučno-tehnoloÅ”kog parka Crne Gore, podijelio je iskustva razvojnog puta ovog naučno-tehnoloÅ”kog parka.

 

UNDP u Bosni i Hercegovini nastavlja podržavati uspostavu inkluzivnog inovacijskog ekosistema koji podržava startupe, mala i srednja preduzeća u različitim sektorima, te premoŔćuje jaz između istraživanja i tržiÅ”ta omogućavajući talentovanim inovatorima i poduzetnicima da svoje ideje pretvore u stvarnost.

 

Preuzeto sa UNDP BiH.

Kompanija ORKA iz Sarajeva nova članica Bit Alijanse

Kompanija ORKA iz Sarajeva nova članica Bit Alijanse

19.2.2024. godine

 

S ponosom objavljujemo pridruživanje kompanije ORKA članstvu Bit Alijanse. Ugovor su potpisali direktor kompanije ORKA, Nihad Salkić i izvrÅ”ni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić.

 

Nihad Salkić, direktor kompanije ORKA iz Sarajeva, istakao je: ā€œBit Alijansa nam pruža platformu za saradnju s vlastima na svim razinama. Vjerujemo da zajednički rad s državnim institucijama može rezultirati stvaranjem stabilnog poslovnog okruženja kroz definiranje specifičnih zakonskih propisa koji podržavaju rast IT industrije. Pridružujemo se Bit Alijansi kako bismo ostvarili sinergiju s drugim kompanijama i akademskom zajednicom. Vjerujemo u važnost uzajamne podrÅ”ke te smatramo da zajedničko djelovanje može pridonijeti rjeÅ”avanju izazova koji usporavaju rast IT sektora. Prepoznajemo važnost saradnje s akademskom zajednicom u oblikovanju obrazovanja koje će odgovarati dinamičnim potrebama IT industrije. Vjerujemo da naÅ”a ekspertiza i praksa mogu doprinijeti stvaranju kvalitetnih programa koji će pripremiti mlade talente za uspjeÅ”nu karijeru u IT sektoru. Bit Alijansa nam pruža priliku da budemo dio Å”ireg zajedniÅ”tva koje radi na unapređenju IT industrije u naÅ”oj zemlji, te smatramo da kao softverska firma sa svojim proizvodom možemo donijeti neophodno iskustvo za dalji razvoj IT zajednice u BiH. Vjerujemo u potencijal IT sektora u Bosni i Hercegovini, te smo predani zajedničkom radu na ostvarivanju punog potencijala ovog sektora.”

 

ā€œVjerujemo da će pristupanje kompanije ORKA članstvu u Bit Alijansi dodatno doprinijeti razvoju naÅ”e zajednice. Njihovo sudjelovanje donosi stručnost i inovacije, podržavajući ciljeve jačanja IT sektora u BiH. Uvjereni smo da će naÅ”a zajednička saradnja rezultirati dugoročnim pozitivnim promjenama.ā€- istakao je Maglajlić.

 

Bit Alijansa i dalje igra ključnu ulogu u poticanju inovacija i napretka u bosanskohercegovačkom IT sektoru. Zajedno gradimo osnove za prosperitetnu budućnost naÅ”e zajednice.

 

Odgovorni akteri privatnog sektora predvode promjene s ciljem ostvarivanja rodne ravnopravnosti

Odgovorni akteri privatnog sektora predvode promjene s ciljem ostvarivanja rodne ravnopravnosti

Odgovorni akteri privatnog sektora u Bosni i Hercegovini predvode promjene i ubrzavaju napredak u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti, zaključak je danaÅ”njeg sastanka privatnog sektora, održanog u okviru globalne kampanje ā€žGeneracija za ravnopravnostā€œ, koji je organizirao ured UN Women u BiH, uz podrÅ”ku udruženja Bit Alijansa.

 

Sastanak je okupio predstavnike/ice privatnog sektora s ciljem predstavljanja pozitivnih primjera i praksi te isticanja doprinosa odgovornih aktera privatnog sektora podrÅ”ci postizanju globalnih ciljeva rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Kroz panel diskusiju, istaknute su prednosti, ali i obaveze odgovornih aktera te je upućen poziv drugim kompanija da se pridruže globalnom pokretu posvećenih i odgovornih aktera.

 

ā€žSnažan privatni sektor ključan je za promicanje inovacija i prosperiteta Å”irom Bosne i Hercegovine. Privatni sektor također ima veliki potencijal za pokretanje transformativnih promjena koje su potrebne za unapređenje rodne ravnopravnosti. Posebno važno područje je povećanje zapoÅ”ljavanja žena, budući da Bosna i Hercegovina trenutno ima najniži postotak žena koje su aktivne na tržiÅ”tu rada u jugoistočnoj Evropi (samo 36,5%),Ā kazala jeĀ Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a. ā€žÄŒestitam svim kompanijama u BiH koje stavljaju naglasak na rodnu ravnopravnost i radujem se tome da će se viÅ”e njih pridružiti ovoj inicijativiā€œ,Ā naglasila je Macdonald.

 

 

ā€œGeneracija za ravnopravnostā€ je globalna inicijativa koju predvodi UN Women u partnerstvu sa civilnim druÅ”tvom, mladima, adolescentkinjama, vladama i privatnim sektorom, kako bi se potaknuli partneri, povećale investicije, ostvarili rezultati i ubrzala puna i učinkovita provedba PekinÅ”ke platforme za akciju i Ciljeva održivog razvoja, kazala jeĀ Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women BiH.

 

ā€žUN Women u BiH, u saradnji s partnerima, podržava lokalizaciju ove globalne inicijativeā€œ, istakla je Bishop, dodavÅ”i da je ā€žu Bosni i Hercegovini lokalizirano četiri od Å”est Akcionih koalicija, koje su osigurale partnerstva kako bi se podstakao angažman vlade, civilnog druÅ”tva, međunarodnih organizacija i privatnog sektora, s ciljem postizanja konkretnih i važnih rezultata za žene i djevojčice.ā€œ

 

ā€žU partnerstvu s privatnim sektorom, organizirali smo ovaj dijalog kako bismo istakli pozitivne primjere i dobre prakse te potaknuli dalji angažman privatnog sektora u pravcu ostvarivanja rodno ravnopravne budućnosti u Bosni i Hercegoviniā€œ, kazala je Bishop, ističući privatni sektor kao važnog dugoročnog partnera UN Women.

 

ā€žBit Alijansa, kao predvodnik u bosanskohercegovačkoj IT industriji, sa zadovoljstvom ističe svoju predanost unapređenju rodne ravnopravnosti u sektoru. Smatramo da stvaranje inkluzivnog okruženja za sve članove zajednice predstavlja ključnu pretpostavku za prosperitet i inovacijeā€œ, rekao jeĀ Damir Maglajlić, izvrÅ”ni direktor Bit Alijanse, pozvavÅ”i sve aktere u IT zajednici i Å”ire da se pridruže ovom ključnom naporu za stvaranje inkluzivnog, poticajnog i ravnopravnog okruženja za sve. ā€žSmatramo da zajednički rad i angažman svih aktera u sektoru doprinose jačanju integracije različitih perspektiva i potiču inovacije, čime svi zajedno gradimo uspjeÅ”nu budućnost IT industrije u Bosni i Hercegoviniā€œ, dodao je Maglajlić.

 

 

Događaj je pružio platformu za razmjenu iskustava panelista iz različitih sektora, koji su predstavili posvećenost i strategiju unapređenja rodne ravnopravnosti unutar svojih organizacija. U panelu su učestvovali predstavnici kompanija Lanaco, dm drogerie markt, Authority Partners, ZEOS te udruženja Bit Alijansa, koji su govorili o važnosti inovacija, tehnoloÅ”kog razvoja i multisektorskog partnerstva. Regionalnu perspektivu predstavila je Pelin Kihtir, menadžerica za održivost i odnose sa partnerima u turskoj kompaniji KoƧ Holding.

 

UN Women nastavlja s naporima za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja svih žena i djevojčica u BiH, a danaÅ”nji događaj bio je prvi sastanak privatnog sektora u okviru globalne kampanje ā€žGeneracija za ravnopravnostā€œ.

Kompanija evoila Bosnia nova članica Bit Alijanse

Kompanija evoila Bosnia nova članica Bit Alijanse

6.12.2023. godine

 

Ponosno objavljujemo da se kompanija evoila Bosnia nedavno pridružila članstvu Bit Alijanse.Ā 

 

Ugovor su potpisali direktor kompanije evoila za Bosnu i Hercegovinu, Damir Topić i izvrÅ”ni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić. Potpisivanju je također prisustvovao i JĆ¼rgen Horak, direktor kompanije evoila za Austriju i Sloveniju.

 

Iz kompanije evoila su poručili da odluka o pridruženju Bit Alijansi odražava njihovu predanost daljnjem razvoju i unapređenju domaće IT industrije.

 

“Uvjereni smo da kao član Bit Alijanse zajedničkim snagama možemo postići stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja koje podržava rast i napredak IT sektora u Bosni i Hercegovini. Evoila Bosnia dijeli s Bit Alijansom viziju razvoja IT sektora u naÅ”oj zemlji i vjerujemo da će naÅ”e partnerstvo s pridonijeti stvaranju održivog ekosistema koji potiče inovacije, zapoÅ”ljavanje kvalificiranih stručnjaka te unapređenje infrastrukture.” – izjavio je Damir Topić.

 

ā€œIstinski vjerujemo da zajedničkim snagama možemo doprinijeti razvoju i napretku naÅ”e zajednice, a kompanija evoila je to potvrdila svojim pristupanjem članstvu. Njihovo sudjelovanje ne samo da će obogatiti naÅ”u zajednicu s tehničkim znanjem i inovacijama, već će također podržati ciljeve udruženja u jačanju IT sektora u BiH. Kroz zajedničke napore, vjerujemo da ćemo postići dugoročne pozitivne promjene.ā€ – poručio je Damir Maglajlić.

 

Bit Alijansa nastavlja biti ključna pokretačka snaga inovacija i napretka u bosanskohercegovačkom IT sektoru, a zajedno gradimo temelje za prosperitetnu budućnost naÅ”e zajednice.

Vlada Kantona Sarajevo – Podržat ćemo daljnji razvoj IT industrije u FBiH

Vlada Kantona Sarajevo – Podržat ćemo daljnji razvoj IT industrije u FBiH

22.11.2023. godine

 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin NikÅ”ić prisustvovao je drugom po redu BitA Brunchu kojeg je organizirala Bit Alijansa, tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima bolje saradnje između Vlade FBiH i IT industrije.

 

Kompanije iz IT sektora u Federaciji BIH zapoÅ”ljavaju viÅ”e od 11.000 radnika, ostvaruju prihod veći od milijarde KM, od čega od izvoza usluga i proizvoda ostvaruju viÅ”e od 70 posto ukupnih prihoda.

 

Premijer NikÅ”ić istaknuo je kako je IT industrija u FBIH jedna od najbrže rastućih grana privrede, te kako se radi o kompanijama koje su pokazale da su konkurentne u globalnim okvirima.

 

ā€œMi u Vladi FBiH prepoznajemo potencijal ove industrije i želja nam je da produbimo saradnju te da radimo zajednički na unaprjeđenju poslovnog ambijenta, te kreiranju i provođenju mjera koje će osigurati daljnji napredak i razvoj ove grane industrije. Želja nam je da u ovom mandatu Vlade IT industrija dostigne broj zaposlenih od nekih 20.000 radnika, te udvostruči svoje prihode, Å”to će imati značajan utjecaj na ukupni razvoj naÅ”e, ne samo privrede,Ā  već i ukupnog druÅ”tva. S tim u vezi posebno važnim korakom smatramo nedavno utvrđene prijedloge zakona o poduzetničkoj infrastrukturi te poticajima razvoja male privredeā€ poručio je NikÅ”ić.

 

Predsjednica Upravnog odbora Bit Alijanse, Amina Karić, naglasila je kako ovo udruženje pozdravlja opredjeljenje Vlade FBIH da otvoreno razgovara sa predstavnicima IT kompanija i Å”to su već pokrenute konkretne aktivnosti koje bi trebale osigurati značajnu podrÅ”ku daljnjem razvoju ovog sektora.

 

ā€œPosebno se to odnosi na prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukruri koji je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru, a koji je premijer NikÅ”ić prezentirao tokom razgovora. Također značajne pozitivne efekte očekujemo i od predstojeće reforme fiskalnih zakonaā€, rekla je Karić.

 

IzvrÅ”ni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić zahvalio je premijeru NikÅ”iću na njegovoj spremnosti da radi na unaprjeđenju položaja IT industrije koja ima veliki potencijal za dodatno zapoÅ”ljavanje.Ā 

 

ā€œPosebno smo zahvalni premijeru NikÅ”iću Å”to nam je prezentirao planove Vlade kada je u pitanju reforma fiskalnih zakona. Ohrabruje nas činjenica da Vlada FBIH uviđa potencijal ove industrije i vjerujemo da ćemo nastaviti daljnju saradnju sa ciljem daljnjeg razvoja i napretka IT industrije, naglasio je Maglajlić.