Digitalisation

“Pametni gradovi - ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”

Potpisivanjem memoranduma o saradnji od strane pet izabranih jedinica lokalne samouprave u 2021. godini ozvaničen je početak realizacije projekta „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“, koji uz finansijsku podršku programa develoPPP.de Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), realizuju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kompanije Lanaco i DVC Solutions, a implementira Bit Alijansa, udruženje IT kompanija u BiH.   Doprinos ovog projekta se ogleda u povećanju kapaciteta gradova da se prilagode digitalnoj transformaciji i implementaciji digitalnih rješenja. Planirani period implementacije aktivnosti projekta je od 2021. do 2023. godine.   U sklopu projekta, planirana je implementacija rješenja digitalizacije na području pet javnih lokalnih samouprava: Zvornik, Pale, Zenica, Tešanj i Prijedor. Na području grada Zvornika i opštine Pale planirana je implementacija aplikacije “Građanska patrola”, dok je na području Zenice, Tešnja i Prijedora planirana implementacija pametnog parkinga -  “GoParking” sistema. Rezultat ovog projekta za pomenute javne lokalne samouprave jesu mape puta digitalne transformacije koje će značajno služiti na putu digitalizacije Bosne i Hercegovine.   Tokom drugog i trećeg kvratala 2022. godine završena je implementacija aplikacije Građanska patrola na području grada Zvornika i opštine Pale.   Implementacija kategorije pametni gradovi nije moguća bez razvijenog IT sektora u sklopu jedne države, institucija, kao i javnog i privatnog sektora. Upravo zato na inicijativu Bit Alijanse, tokom 2021. godine, osnovan je Smart City Forum, stalno mjesto susreta ključnih aktera koji doprinose u ovom procesu.   Više informacija možete saznati na linku.        

Pogledaj projekat

E-Commerce

Asocijacija za internet trgovinu “eComm” u BiH

U Sarajevu je, krajem oktobra 2021.godine, osnovana Asocijacija za internet trgovinu "eComm" koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine (BiH).   Bit Alijansa je jedan od osnivača "eComm" Asocijacije zajedno sa: "PIK" d.o.o. Sarajevo, "LILIUM" d.o.o. Sarajevo i udruženje Arbitri. Osnivanje Asocijacije je podržao Projekt MarketMakers koji financira Vlada Švicarske, a koji je 2019. godine pokrenuo inicijativu za razvoj e-commerce-a u BIH u kojoj je pored osnivača učestvovalo još 10 kompanija, te u okviru koje je podržano kreiranje 35 e-trgovina kao i izrada poslovnog plana Asocijacije "eComm" u BiH.   BiH je jedina zemlja u regiji koja do sada nije imala aktivnu Asocijaciju za razvoj e-trgovine koja kontinutirano raditi na stvaranju povoljnog i pozitivnog okruženja za razvoj e-tržišta, te približava zemlju globalnim trendovima. Shodno tome, Asocijacija je osnovana da promoviše sigurnu internet trgovinu u BIH, da doprinese unaprijeđenju zakonodavne legislative u ovoj oblasti, te aktivno radi na edukaciji svih čimbenika u procesu e-trgovine, od trgovaca do potrošača. Asocijacija će biti glavni zagovarač razvoja e-trgovine, te planira širiti partnerstva kako sa privatnim tako i sa javnim sektorom.   "Cilj nam je razvijati lokalno tržište online trgovine kroz razvoj svih faza kupoprodaje. Počevši od promocije i oglašavanja, prema online plaćanju i dostavi roba pa sve do unapređenja zakonskih regulativa online trgovine, sigurnosti te efikasne zaštite potrošača i trgovaca", istakli su osnivači Asocijacije "eComm".   Promocija online trgovine bazirana je na realizaciji različitih projekata, saradnji sa relevantnim stakeholderima kako u BiH tako i u regiji, organizacijom konferencija i seminara (webinara) u cilju promocije i širenja svijesti o online trgovini, te edukaciji poslovne zajednice kao i samih potrošača, što bi u konačnici trebalo dovesti do razvoja i rasta ukupne lokalne i regionalne online trgovine.

Pogledaj projekat

Education

DUALSCI - Jačanje kapaciteta dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Poveznica između visokoškolskih ustanova i tržišta rada u Bosni i Hercegovini se ne nalazi na zadovoljavajućem nivou, u vezi s tim u 2020. godini u saradnji sa partnerima iz BiH, Srbije, Austrije i Njemačke, zvanično je pokrenut Erasmus+ projekat „Jačanje kapaciteta za primjenu dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u BiH DUALSCI“.    Ovim projektom će biti kreirani i predloženi legislativni i drugi uslovi za realizaciju visokoškolskih studijskih programa po principu dualnog obrazovanja što bi trebalo imati za rezultat puno kvalitetnije obrazovanje i manji drop-out studenata tehničkih fakulteta.    Planirano vrijeme za implementaciju projekta je 3 godine do kraja 2023. godine.   Bit Alijansa svoj doprinos daje u predlaganju modela realizacije dualnog obrazovanja na fakultetima iz oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija, što je izuzetno značajno za IT industriju u Bosni i Hercegovini za čiji napredak postoji veliki potencijal.    Tokom mjeseca januara 2022. godine održan je i prvi Forum Dualnog obrazovanja u organizaciji Bit Alijanse. Forum je omogućio razmjenu mišljenja, te je zaključeno da samo sinergijom visokoobrazovnih institucija, privrede i predstavnika vlasti možemo doći do odgovarajućih sistemskih rješenja.    U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BiH” Bit Alijansa je ponosni partner zajedno sa Univerzitetom u Zenici, Sveučilištem u Mostaru, Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Univerzitetom u Novom Sadu, DHBW Heilbronn Njemačka, FH JOANNEUM Austrija, WUS Austrija, te IMH Campus-om iz Španije.    U periodu realizacije projekta, odrađene su studijske posjete u organizaciji Bit Alijanse, a u kojima su učestvovali Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Zenici i Sveučilište u Mostaru. Pomenute studijske posjete su održane u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu), Njemačkoj (DHBW Heilbronn), Austriji (FH JOANNEUM i WUS Austrija), te Španiji (IMH Campus).   Cilj studijskih posjeta bio je uvidjeti pozitivne primjere i prakse u pogledu dualnog obrazovanja, kao i implementacije istog u sklopu kurikuluma univerzitera. Također, jedan od ciljeva je bio i uvidjeti potencijalne načine ostavrenja uzajamne saradnje između kompanija i univerziteta.    Više informacija o projektu se nalazi na web sajtu samog projekta.   

Pogledaj projekat

Education

"EduBits – IT Courses" - WHAM

U martu 2020. godine, a u sklopu projekta „Razvoj radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM)“ potpisan je grant ugovor između Bit Alijanse i USAID, s ciljem realizacije projekta “EduBits – IT Courses”.   Realizacijom ovog projekta tokom 2020. i 2021. godine dao se značajan doprinos osposobljavanju i zapošljavanju radne snage na tržištu rada IT industrije, te je omogućena obuka iz različitih IT tehnologija za preko 100 stručnjaka.    Učesnici su dobili priliku da razviju svoju IT karijeru i vještine, kako bi u budućnosti mogli raditi na projektima u članicama Bit Alijanse i doprinosili njihovom daljnjem razvoju, a tematika kurseva je odabrana na osnovu potreba IT kompanija u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, s obzirom na nedostatak stručne IT radne snage na tržištu rada. Ovo je još jedan u nizu projekata Bit Alijanse posvećenih povećanju i dostupnosti prilika za sticanje IT znanja i vještina u cilju kreiranja IT radne snage za kojom postoji velika potražnja.   Projekat “Podrška IT edukacijskim inicijativima” je osmišljen kao mjera podrške tehničkom osposobljavanju i zapošljavanju u IT kompanijama, članicama Bit Alijanse s obzirom na nedostatak stručne IT radne snage na tržištu rada. U okviru projekta su realizovani tri vrste treninga: IT treninzi u kompanijama u svrhu zapošljavanja – 62 polaznika up-skill treninzi za postojeću radnu snagu u IT kompanijama - 21 polaznik kursevi za nezaposlene i širu javnost – 70 polaznika   U navedenim treninzima u 2020. godini je učestvovalo ukupno 153 polaznika, 25 polaznika je zaposleno nakon realizovanih treninga u IT kompanijama.    Tokom 2021. godine, a s ciljem pružanja podrške i omogućavanja tehničkog osposobljavanja, kao i zapošljavanja u  sklopu IT kompanija u konačnici, realizovano je 13 kurseva u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru I Tuzli. Kurseve je uspješno završilo 104 polaznika i to 30 polaznika u Sarajevu, 41 u Banjaluci, 20 u Mostaru i 13 u Tuzli, od kojih je zaposleno 20 polaznika tokom trajanja projekta.    U projektu su učestvovale kompanije: Authority Partners, ECHO Technology Solutions, Klika, LANACO, Ministry of Programming, PlanetSoft i Way7 Technologies.

Pogledaj projekat

Education

CoderDojo škole programiranja

S ciljem da se učenicima osnovnih i srednjih škola pruži prilika za učenje programiranja i drugih IT vještina, Bit Alijansa u saradnji sa partnerskim organizacijama širom Bosne i Hercegovine  organizuje besplatne škole programiranja i IT klubove “CoderDojo”.   CoderDojo je pokret osnovan u Irskoj koji je kreirao globalnu mrežu programerskih klubova baziranih na volonterskom radu mentora i drugog osoblja. CoderDojo zajednica vjeruje da je razumijevanje programskih jezika sve više važno u savremenom svijetu, da je bolje i lakše naučiti ove vještine već u ranoj mladosti i da svima moraju biti dostupne prilike da te vještine nauče. Tokom 2015. godine više od 38.000 djece je pohađalo CoderDojo radionice u više od 60 zemalja širom svijeta. U okviru CoderDojo škola polaznici mogu naučiti kodirati, kreirati web stranicu, aplikaciju ili igru ​​i upoznati tehnologiju u neformalnom i kreativnom okruženju.     Bit Alijansa dijeli viziju CoderDojo pokreta i organizovala je do sada CoderDojo besplatnu školu programiranja na 16 lokacija u 11 gradova BiH (Sarajevo, Sokolac, Travnik, Banja Luka, Gračanica, Tuzla, Maglaj, Zenica, Mostar, Konjic, Istočno Sarajevo). Besplatnu školu programiranja do sada je pohađalo više od 700 učenika osnovnih i srednjih škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Škola se organizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama na principu volonterskog mentorstva koji djeci i mladim omogućava savladavanje programskih jezika.   Cilj nam je u narednom periodu organizovati besplatnu školu programiranja CoderDojo i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, te pozivamo sve organizacije i IT profesionalnce koje smatraju projekat CoderDojo korisnim za unapređenje IT zajednice u BiH da nam se jave na [email protected]  

Pogledaj projekat

CoderDojo
Edukacija

ITkarijera.ba - Vaš vodič kroz IT sektor BiH

ITkarijera.ba je jedinstveno mjesto koje nudi sveobuhvatne informacije o sektoru informacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini (IT sektor BIH), a s ciljem da pomogne mladim ljudima da na što lakši način postanu dio jednog od najperspektivnijih sektora u BIH. Cilj portala je također da informiše roditelje o prilikama koje nudi IT sektor mladima. Kako bi mladi što lakše pronašli informacije o IT sektoru portal pruža informacije o formalnim i neformalnim edukacijskim programima iz oblasti informacijskih tehnoloigija u BiH, kurseve, te podatke o globalnim online platformama za učenje IT vještina, kao i ono najznačajnije, savjete i resurse potrebne za učenje i ostvarivanje karijere u IT sektoru sa fokusom na oblast razvoja softvera.   Iako postoje mnoge druge oblasti i poslovi u IT sektoru, ovaj portal se fokusira isključivo na pružanje relevantnih informacija vezanih za karijeru u oblasti razvoja softvera iz razloga što je to najtraženija vještina u IT sektoru kako u BIH tako i globalno. Naravno, uz pozicije i poslove na razvoju softvera u IT sektoru postoje i drugi poslovi i funkcije kao što su prodaja, administracija, upravljanje ljudskim resursima, mrežna i sistemska administracija i slično, ali ovaj portal nije obuhvatio edukacije i karijerne savjete za te pozicije.   Portal je s toga praktičan vodič mladima i drugim posjetiteljima koji žele da postanu dio IT sektora u oblasti razvoja sofvera bez obzira na prethodno znanje i iskustvo. ITkarijera.ba je jedinstveno mjesto koje sadrži edukacijske programe iz oblasti IT-a u BiH, kurseve, online platforme za učenje IT vještina, te savjete i resurse potrebne za učenje i ostvarivanje karijere u IT sektoru sa fokusom na oblast razvoja softvera. Portal je praktičan vodič mladima i drugim posjetiteljima koji žele da postanu dio IT sektora bez obzira na prethodno znanje i iskustvo.   S obzirom na identificiranu potražnju za stručnjacima iz oblasti softversog inženjerstva, sadržaj portala je pripremljen iz perspektive softverske industrije kao oblasti IT-a koja ima najveću potražnju za radnom snagom u IT sektoru. Tri ciljne grupe za koje su kreirani karijerni savjeti IT sektor bilježi kontinuirani rast i razvoj u proteklih sedam godina te predstavlja jedan od najatraktivnijih sektora za zapošljavanje u BiH s obzirom na ponuđene uslove rade i perspektivu daljeg rasta. Postoji velika potražnja za novim zaposlenicima koji imaju znanja potrebna za rad u IT sektoru te je cilj portala ponuditi savjete i odgovoriti na nedoumice osoba koje žele da ostvare karijeru u IT sektoru, sa posebnim fokusom na softversku industriju.   Portal ima savjetodavnu ulogu za osobe sa različitim nivoima tehničkih znanja i formalnog obrazovanja, a koje su zainteresovane za rad u IT sektoru. Sadržaj portala je koristan za one koji tek biraju profesionalno usmjerenje, kao i one koji žele da se prekvalifikuju u neka od IT zanimanja. Portal nudi savjete za tri ciljne grupe korisnika:   Osobe koje su zainteresovane za rad i zapošljavanje u IT sektoru bez tehničkog iskustva;   Osobe koje su zainteresovane za rad i zapopšljavanje u IT sektoru a koji imaju obrazovanje iz tehničkih oblasti kao što su inženjeri energetike, telekomunikacija, mašinstva;   Osobe koje već imaju određeno stečeno znanje iz oblasti IT-a.   Važno je naglasiti da uz želju, i intenzivan rad možete postati dio IT sektora nezavisno od prethodnog znanja i to bilo kroz formalno ili neformalno obrazovanje. Naravno, nivo napretka i razvoj karijere je različit zavisno od više faktora kao što su obrazovanje, volja i motivacija za napretkom i kontinuiranim učenjem, praksom i predispozicijama individue za određenu grupu poslova / razvoja specifičnih vještina.   Savjeti stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima   Na portalu možete pronaći i savjete naših HR stručnjaka za sticanje znanja i vještina potrebnih za poslove u oblasti razvoja softvera, te pripreme za IT tržište rada. Savjete i informativne članke su pripremili HR menadžeri kompanija članica Bit Alijanse.   IT formalno i neformalno obrazovanje   Kroz sistematičan pregled IT studijskih programa i kurseva u Bosni i Hercegovini, ali i online globalnih edukacijcijskih platformi, osobe koje biraju buduće usmjerenje ili koji žele da se prekvalifikuju i usavrše u određenim oblastima IT-a mogu na jednom mjestu pronaći informacije o dostupnim IT edukacijama. Pored klasične edukacije u učionici, korisnici na portalu mogu pronaći linkove na najpopularnije platforme za online učenje koje koriste IT profesionalci za učenje i usavršavanje.   Baza poslova, praksi i IT događaja   Svi oni koji traže svoju priliku za praksu i zapošljavanje u IT kompanijama, baza oglasa za posao i praksu se sigurno biti koristan alat. Pored toga, portal sadrži i sekciju IT događaja tako da nećete propustiti niti jednu priliku za povezivanje sa IT profesionalcima.   Kontakt   Sve vaše prijedloge, ideje i komentare možete poslati na e-mail adresu [email protected].

Pogledaj projekat

Public Advocacy

Konferencija o potencijalima razvoja softverske industrije u Bosni i Hercegovini

Bit Alijansa je u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH organizovala Drugu konferenciju o potencijalima razvoja softverske industrije u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj predstaviti potencijale koji se mogu ostvariti u softverskoj industriji te predložiti konkretne korake i rješenja donosiocima odluka u državnim institucijama. Druga konferencija je održana 10. maja 2018. godine pri čemu su predstavljeni trendove razvoja ove industrije u BiH, zemljama regiona i svijeta, izazovi sa kojima se suočava te potencijal zapošljavanja velikog broja mladih stručnjaka u ovom sektoru privrede.   Konferenciji je prisustvovalo više od 450 učesnika, među kojima su bili predstavnici državnih institucija svih nivoa, direktori iT kompanija i profesionalci iz softverske industrije te predstavnici obrazovnih institucija, nevladinog sektora i medija. Osim predstavljanja potencijala razvoja softverske industrije BiH široj javnosti, organizacijom Druge konferencije o potencijalima razvoja softverske industrije BiH poslala se poruka podrške vlasti softverskoj industriji, kao zvaničnog opredjeljenja BiH i njenih institucija na svim nivoima, s ciljem strateškog razvoja ove industrijske grane u BiH.   Bit Alijansa će nastaviti sa organizacijom sličnih događaja u cilju što boljeg predstavljanja softverske industrije u Bosni i Hercegovini te prezentiranja prijedloga rješenja za kontinuirani razvoj ove perspektivne privredne grane.    

Pogledaj projekat

Konferencija