BITA4students predavanja

Softverska industrija predstavlja najbrže rastuću i veoma dinamičnu industriju te daje mnogo mogućnosti za učenje s obzirom da je sticanje znanja na fakultetu samo početak dugog puta profesionalnog razvoja. Kako bi što bolje pripremili studente za rad u softverskoj industriji, Bit Alijansa organizuje tematska predavanja BITA4students koja pripremaju zaposlenici iz reda članica Bit Alijanse.

 

Ova predavanja su sjajna prilika za studente da se upoznaju sa trenutnim trendovima industrije te da saznaju više o tehnologijama koje se koriste, vrstama projekata na kojima mogu raditi i najboljim praksama iz predmetnih oblasti. Treutno se BITA4students predavanja redovno održavaju na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a planirano je proširenje ove inicijative i na druge fakultete u BiH.

 

Bit Alijansa kroz ove projekte nastoji da ostvari kvalitetnu saradnju sa obrazovnim institucijama i pruži studentima nove prilike za učenje aktuelnih tehnologija i metoda rada a sve u cilju poboljšavanja procesa njihovog uključivanja sa fakulteta na radno mjesto.