IT manifest

IT Manifest identifikuje ključne probleme i načine njihovog rješavanja kroz prijedloge realizacije strateških ciljeva daljeg razvoja IT industrije, što će, smatramo, direktno uticati na naš ultimativni cilj - da BiH postane jedna od vodećih IT ekonomija u regionu.

IT MANIFEST

 

Strateški plan razvoja IT industrije u Bosni i Hercegovini

 

 

Mi, ključni akteri IT industrije Bosne i Hercegovine, predstavljamo bolji i brži način kvalitetnog zapošljavanja putem unapređenja kvaliteta obrazovanja koje donosi veliku i dugoročnu vrijednost našem društvu.

 

Kroz naš višegodišnji rad i popratna iskustva, došli smo do tri ključne vrijednosti koje bi unaprijedile i omogućile napredak i rast u svim granama privrede, a posebno onim u digitalnom ekosistemu:

 

1) Razvoj digitalnih vještina u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja,

2) Usvajanje primjenjivih digitalnih znanja tokom visokog obrazovanja,
3) Edukacija predavača digitalnih vještina i znanja u cijelom obrazovnom sistemu.

 

Mi, ključni akteri IT industrije Bosne i Hercegovine, podrazumijevamo da su ove vrijednosti ključne za razvoj našeg društva.

 

Prošlost, sadašnjost i budućnost našeg društva je zavisila, zavisi i zavisiće od formalnog obrazovanja koje daje vrijednost pojedincu, a on cjelokupnoj ekonomiji i budućem prosperitetu.

 

 

O BIT ALIJANSI

 

Bit Alijansa je vodeća asocijacija najznačajnijih kompanija IT industrije u Bosni i Hercegovini, koja je, od osnivanja 2014. godine, vođena ultimativnim ciljem da ojača naš IT ekosistem te razvije pozitivno poslovno okruženje za dalji rast i razvoj IT industrije kontinuirano radeći na rješavanju identifikovanih problematika i izazova, pritom ističući izuzetan IT potencijal BiH. Trenutno je u Bit Alijansi ujedinjeno 58 IT kompanija naše države koje zapošljavaju oko 80% ukupnog IT kadra u BiH. Naša IT industrija generiše oko 500.000.000 KM godišnje. Prema posljednjim istraživanjima Bit Alijanse, BiH se trenutno suočava s deficitom od oko 6.000 ljudi u IT sektoru i tako na godišnjem nivou propušta priliku da generiše oko 1,5 milijadu KM na ekološki čistim poslovima s odličnim uslovima rada, a koji bi za rezultat imali smanjenje stope nezaposlenosti i odlaska mladih. Trenutno sarađujemo s više od 50 partnera s kojima smo udruženi kroz integraciju identifikovanih ekspertiza i resursa s jedinstvenim ciljem kreiranja napredne platforme koja će obezbijediti razvoj digitalnih specifikuma, kako privrede, tako i društva u BiH.

 

NAŠA VIZIJA

 

Posebno je važno istaći da su oko vizije Bit Alijanse okupljeni svi važni učesnici IT ekosistema što uključuje IT kompanije, IT preduzetnike, IT start-upe, tehnološke centre, IT inkubatore, akademske i ostale obrazovne ustanove, državne institucije, nevladine organizacije, strukovna udruženja, IT eksperte i sve one koji su ujedinjeni u zajedničkom stavu naše asocijacije. Smatramo da svi učesnici ovog IT ekosistema treba da fokusiraju trud i resurse u cilju stvaranja platforme koja će podstaći razvoj digitalne ekonomije s obzirom na to da živimo u vremenu digitalne transformacije gdje je digitalizacija najvažniji indikator inovativnosti, konkurentnosti i razvijenosti.

 

NAŠA MISIJA

 

Mi smo asocijacija koja različitim aktivnostima obezbjeđuje kontinuiran fokus na razvoju IT industrije, kreirajući platformu podrške i saradnje s našim kompanijama članicama i svim našim partnerima koji posjeduju potencijal i energiju za stvaranje pravih vrijednosti u domenu razvoja informacionih tehnologija kako bismo udruženim snagama kreirali uspjehe novog digitalnog doba, u interesu svih građana BiH.

 

Strateška orijentacija Bit Alijanse u kontekstu realizacije naše misije, odnosno kontinuiranog razvoja IT industrije na ovim prostorima, jeste da se adekvatno integriše i pozicionira kao lider u sistemu uspješnih IT klastera, ne samo u regionu, već i šire. Ovo bi se realizovalo kreiranjem sistema konkretnih strateških ciljeva koji su realno ostvarivi u kratkom periodu te utiču na realizaciju dugoročnih strateških ciljeva koji grade temelje perspektivne IT budućnosti.

 

 

NAŠE VRIJEDNOSTI

 

Najbitnije vrijednosti kojima se vodi Bit Alijansa:

 

– obrazovanje kao osnovna pretpostavka digitalnog društva budućnosti,

– pozicioniranje općeg društvenog interesa ispred individualnog, u domenu informacionih tehnologija

– integracija kvaliteta, znanja i sinergije iskustava članica Bit Alijanse sa ciljem kreiranja novog strateški važnog ekspertskog IT kapaciteta.

 

NAŠI CILJEVI

 

Inicijativom Bit Alijanse za strateško jačanje IT industrije u BiH deklarisan je jedan od naših osnovnih ciljeva – pokrenuti donošenje institucionalnih strateških rješenja za ključne nedostatke, izazove i probleme u razvoju industrije, sažetih u nekoliko grupa:

 

– nedostatak kvalifikovanog IT kadra i negativan trend koji se nastavlja,

– nerazvijena IT infrastruktura i nedostatak podsticaja razvoju,

– nepovoljno zakonodavno okruženje za poslovanje i rast IT industrije.

 

Identifikacijom navedenih ključnih problematika, Manifestom postavljamo prateće strateške ciljeve za svaku od njih kako bismo paralelnom implementacijom predloženih načina realizacije i konačnih rješenja u svakoj kategoriji istovremeno podizali sve elemente jedinstvene platforme za prosperitet naše IT industrije.

Bez obzira na činjenicu da smo mala država, Bit Alijansa smatra opravdanim postavljanje ambicioznih ciljeva u razvoju IT industrije, jer su naše članice kompanije s prepoznatim potencijalom da ujedinjene značajno doprinesu prosperitetu BiH, razvijajući perspektivnu industriju. Naime, one ustupaju resurse na raspolaganje, viziju i fokus svojih lidera te mrežu partnera kako bi zajedničkim snagama što kvalitetnije realizovale ciljeve Bit Alijanse u čemu izuzetno važnu ulogu imaju i uspostavljene kvalitetne saradnje s državnim institucijama, univerzitetima, srednjim i osnovnim školama, te ostalim institucijama, organizacijama, agencijama i udruženjima koji čine značajne aktere u IT ekosistemu BiH.

 

NAŠ FOKUS DJELOVANJA

 

U skladu sa našom vizijom, misijom, vrijednostima i ciljevima, definisali smo tri osnovna fokusa našeg djelovanja koji predstavljaju platformu na kojoj je građen IT Manifest, te u kontekstu toga u samom dokumentu imamo tri osnovna elementa za koja smatramo da u kombinaciji čine formulu uspješnog razvoja IT industrije u BiH. Tri fokusa našeg djelovanja su:

 

1) Saradnja s akademskom zajednicom

Naš primarni cilj je saradnja s obrazovnim institucijama na kreiranju novih i revidiranju postojećih nastavnih planova i programa u skladu s potrebama IT industrije, uključivanjem eksperata Bit Alijanse, te praksi koje približavaju industriju i nauku.

 

2) Saradnja sa vlastima

Ostvarivanje saradnje s državnim institucijama na svim nivoima organizovanja jedan je od ključnih faktora u kreiranju stabilnog poslovnog okruženja putem definisanja specifičnih zakonskih propisa koji podrazumijevaju usvajanje i implementaciju strategija i politika za razvoj IT industrije.

 

3) Saradnja među kompanijama članicama

Zajednička ideja i uzajamna podrška Bit Alijansu čini sinergijskim mehanizmom u kojem svaka kompanija članica predstavlja jednako važnu kariku, a zajedničko djelovanje ima za cilj da doprinese rješavanju izazova koji usporavaju rast IT industrije.

 

 

PROJEKCIJA POTENCIJALA RAZVOJA IT INDUSTRIJE U BiH

 

Eksponencijalna dinamika razvoja IT industrije utiče na ubrzan razvoj drugih industrija, novih biznisa, novih zanimanja i mnogih drugih inovativnih elemenata svih sfera života i rada. Prema svjetskim istraživanjima, fenomen razvoja IT industrije nastaviće da se kreće još dinamičnijim tokovima, posebno kada je posmatramo kao osnovni elemenat 4. industrijske revolucije koja je definisana platformom digitalne transformacije. Ovo implicira da će digitalna industrijska revolucija, više od svih prethodnih industrijskih revolucija zajedno, uticati na promjene u svim segmentima života i rada čovječanstva, pritom direktno djelujući na novi svjetski poredak koji je podređen potencijalima informacionih i ostalih tehnologija budućnosti.

 

U javnosti se rijetko i nedovoljno jasno naglašava koliko mnogo posla i koliko novih poslova donosi 4. digitalna revolucija, u čemu je jedan od njenih osnovnih potencijala koje i naša država može i mora mnogo bolje da iskoristi na način da što više mladih ljudi bude školovano i obučeno za profesije budućnosti. Naime, svjedoci smo da iz dana u dan sve više IT kompanija traga za novim ljudskim resursima, apelujući na to da je neophodno promijeniti upisne politike u obrazovnom sistemu. Prema istraživanju, koje je provela Bit Alijansa, postoji potreba za oko 6.000 novih ljudi u IT industriji, a trenutni sistem obrazovanja ne može da ih kreira ni za 30 godina. Takođe, kvalitet IT obrazovanja je upitan, tako da je jedini način realizacije cilja od 6.000 ljudi ili barem približavanje njemu , promjena politike sa fokusom na podršku mladima kroz adekvatno obrazovanje koje vodi zapošljavanju, a ne nužno investicijama u ogromne infrastrukture i slično.

 

U prilog tome da je IT industrija u ekspanziji, uz trend dugoročnog kontinuiranog rasta, govore podaci da su se u posljednjih nekoliko godina prihodi IT kompanija u BiH povećavali za oko 25% iz godine u godinu. Slični trendovi bilježe se i u zemljama regiona, a neke od novih članica EU, poput Rumunije, uspjele su svoju IT industriju podići na nivo najperspektivnije grane industrije u cjelokupnoj privredi.

 

Iako se po ukupnom izvozu ne može porediti s granama privrede poput namjenske ili drvne industrije koja bilježi izvoz veći od milijarde KM, IT industrija prednjači u mnogim elementima u kojima se izdvajaju kvalitet radnih mjesta, znatno veće plate od prosječnih, , činjenica da nije značajan uvoznik, proizvodi „ekološki čiste proizvode“, bilježi najbrži rast izvoza, prihoda i zaposlenih, zahtijeva manja ulaganja za otvaranje novih radnih mjesta, smanjuje “odliv mozgova”. Prema istom istraživanju Bit Alijanse, jedna od najvažnijih vrijednosti IT industrije u BiH je i to što 60-70% radne snage čine kadrovi do 35 godina, što je veliki potencijal za njen razvoj. Pored navedenihprednosti nad ostalim industrijama, IT kompanije i njihova rješenja neizostavna su poluga u svakom ozbiljnijem razvoju ostalih industrija.

 

Prema analizama koje je provela Bit Alijansa na nivou BiH u 2017. i 2018. godini, bitno je istaći da prosječan prihod po IT inženjeru iznosi oko 120.000 KM, a trenutno ih je na tržištu rada oko 4.000. Naše kompanije spadaju u obje grupe kompanija za razvoj IT rješenja, i one koje razvijaju vlastita IT rješenja i bilježe umjeren trend rasta i one koje vrše IT usluge za inostrane kompanije (outsourcing) što je trenutno jedan od najzastupljenijih segmenata IT djelatnosti koji otvara mogućnost za brzi rast i zapošljavanje kvalitetnog kadra s obzirom na nezasite potrebe svjetskih tržišta.

 

Procijenjeno je da obrazovanjem 1.000 novih IT inženjera Bosna i Hercegovina potencijalno može da prihoduje oko 120 miliona KM godišnje. Poređenja radi, u Temišvaru, koji je po broju stanovnika približan Sarajevu, obrazovni sistem godišnje edukuje oko 7.000 IT inženjera, a cijela Rumunija ima oko 150.000 IT stručnjaka. Bitno je naglasiti da je ukupan svjetski deficit IT inženjera oko 2 miliona, a taj broj se povećava svake godine.
Prema PwC istraživanju provedenom ove godine na nivou BiH, otprilike polovina menadžera i vlasnika IT kompanija smatra da bez posebnog razloga i potrebe postoji niz barijera koje negativno utiču na razvoj IT industrije.

 

Posebno ističu odsustvo podrške državnih institucija, izostanak investicija vlasti u razvoj obrazovanja, a time i nepostojanje adekvatnih programa za razvoj stručnjaka u ovoj oblasti, nedovoljnu promociju kapaciteta ove industrije što navodi institucije da daju prednost stranim provajderima umjesto domaćim za realizaciju istih usluga, slabu institucionalnu povezanost obrazovnog i realnog sektora, nedovoljan broj stručnih skupova iz ove oblasti, destimulirajuću poresku politiku, te slabu integraciju kompanija u ovoj industriji po sistemu klasterizacije uz neetički pristup agresivne regrutacije talenata. Stoga, strukovna udruženja IT kompanija, poput Bit Alijanse, predstavljaju nezaobilazan faktor razvoja u zemljama rastućih IT industrija (u Hrvatskoj je aktivna Udruga softverskih izvoznika CISEX, u Srbiji Vojvođanski ICT klaster, u Bugarskoj nekoliko različitih klastera, itd.).

 

Dosadašnji razvoj IT industrije u Bosni i Hercegovini nije rezultat strateških mjera institucija vlasti, kao što je slučaj u Rumuniji ili Bugarskoj, već inicijative naših privatnih kompanija uz poseban doprinos dijaspore, iskorištavanjem prilike velike potražnje IT usluga na svjetskom tržištu. I pored izostanka institucionalne podrške, razvijena je ozbiljna industrijska grana u BiH, ali je činjenica da dalji rast i razvoj IT industrije nije moguć bez sistemske institucionalne podrške što bi svakako bio naredni korak u cilju ostvarivanja njenog punog potencijala.

 

O IT MANIFESTU

 

IT Manifestu je prethodila detaljna analiza trenutnog stanja IT industrije Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u okruženju, kao i integracija usvojene Liste strateških prioriteta Bit Alijanse za period 2019-2022. godina koja ujedno predstavlja okosnicu ovog dokumenta. Poseban akcenat je na analiziranju svih strateških dokumenata koji su napisani u domenu IT industrije na našim prostorima, kako bi se kroz identifikaciju osnovnih problematika i izazova koji usporavaju rast i razvoj ove industrije što preciznije definisali načini na koji oni mogu da budu uspješno savladani, sa vizijom buduće situacije koja je opisana kroz konkretne korake realizacije strateških ciljeva, odnosno strateškog jačanja IT industrije u BiH.

 

IT Manifestom, koji je ujedno i model strategije razvoja IT industrije u BiH, definisana su tri osnovna elementa, odnosno gradivna stuba koji su procijenjeni kao najznačajniji u daljem razvoju ove industrije, a sinhronizovani s konceptom kojim se vodi Bit Alijansa – The Triple Helix Model (university-industry-governement relationship):

 

1) OBRAZOVANJE

2) ZAKONODAVSTVO

3) PRIVREDA

 

 

Bitno je naglasiti da je Manifestom definisana strategija razvoja IT industrije u BiH kompatibilna sa Strategijom razvoja Evropske unije 2020. godine, koja u prvi plan stavlja razvojni koncept baziran na pametnom (ekonomija bazirana na znanju i inovacijama), održivom (efikasnija, čistija i konkurentnija privreda) i inkluzivnom razvoju (jačanje ekonomije visoke zaposlenosti, socijalne i teritorijalne povezanosti). Ova tri razvojna prioriteta promovišu i podstiču zapošljavanje, rast produktivnosti i umrežavanje različitih aktera. Ovako zamišljen razvojni model fokusira se na ostvarenje ciljeva koji jačaju obrazovanje, zakonodavstvo i privredu kao gradivne stubove razvoja IT industrije u BiH definisane ovim Manifestom, a o kojima su se usaglasili najbitniji akteri industrije. Oni se prožimaju, potpuno ili djelimično i kroz globalne ciljeve održivog razvoja (SDGs).

 

Kao što je već naglašeno, ovi gradivni stubovi razvoja naše IT industrije naslanjaju se na tri osnovna fokusa djelovanja Bit Alijanse (saradnja s akademskom zajednicom, saradnja sa vlastima, saradnja među članicama), a prema Triple-Helix konceptu, predstavljajući platformu na kojoj će se dalje graditi i realizovati strateški ciljevi usmjereni na razvoj IT industrije.

 

Fokus koji se odnosi na saradnju s akademskom zajednicom biće definisan stubom obrazovanja uz prateće strateške ciljeve i prijedloge njihove realizacije, fokus koji se odnosi na saradnju sa vlastima biće definisan stubom zakonodavstva uz prateće strateške ciljeve i prijedloge njihove realizacije, dok će fokus koji se odnosi na saradnju među članicama biti definisan stubom privrednog prosperiteta, takođe uz prateće strateške ciljeve i prijedloge njihove realizacije. Smatramo da kombinovanim jačanjem ova tri gradivna stuba kreiramo formulu uspješnog razvoja IT ekosistema u BiH.

 

IT Manifest identifikuje ključne probleme i načine njihovog rješavanja kroz prijedloge realizacije strateških ciljeva daljeg razvoja IT industrije, što će, smatramo, direktno uticati na naš ultimativni cilj – da BiH postane jedna od vodećih IT ekonomija u regionu.

 

U skladu s ovim dokumentom, koji ujedno predstavlja i prvi strateški manifest razvoja IT industrije u BiH, djelovaće incijative Bit Alijanse koje će biti realizovane kroz konkretne aktivnosti predstavljene Akcionim planom koji će jasno definisati specifične projekte i programe.

 

U specifičnim segmentima IT Manifesta učestvovali su eksperti iz pripadajućih oblasti da bi pružili konkretna rješenja za razvoj IT industrije u BiH kroz identifikovanje ključnih strateških prioriteta djelovanja i propratnih mjera. Pored konsultanata za razvoj IT strategije Bit Alijanse, izradi ovog dokumenta dali su značajan doprinos i lideri svih kompanija članica kao i predstavnici relevantnih partnerskih institucija, organizacija i udruženja.

 

Ovaj strateški dokument je pisan u skladu sa vizijom razvoja digitalne ekonomije s obzirom na to da živimo u digitalnom dobu, a izrađen za period 2019-2022. godina, vodeći računa o tome da rapidne promjene u svijetu informacionih tehnologija zahtijevaju konstantno revidiranje predloženih planova, načina implementacije i evaluacije strategije.

 

IT Manifest je izgrađen kroz 5 specifičnih faza:

U fazi I, urađena je analiza trenutnog stanja IT industrije u BiH i regionu na osnovu istraživanja koja su u posljednjih deset godina urađena o ovoj temi , pri čemu su uzete u obzir i relevantne strategije EU koje se odnose na dalji razvoj IT industrije.

U fazi II, urađene su dodatne analize kroz koje su razmatrani relevantni elementi za procjenu internih i eksternih faktora koji utiču ili će potencijalno uticati na budući razvoj IT industrije u BiH, te je napisan prvi draft dokumenta.

U fazi III, draft je dostavljen svim kompanijama članicama kao i relevantnim partnerima Bit Alijanse na reviziju uz davanje konstruktivnih prijedloga za eventualne izmjene i dopune pojedinih dijelova dokumenta.

U fazi IV, eksperti za strategiju razvoja IT industrije Bit Alijanse revidirali su sugestije ostalih učesnika, te integrisali sve relevantne prijedloge u konačan dokument koji je usvojen.

U završnoj fazi, V, IT Manifest su potpisale sve kompanije članice Bit Alijanse, te će biti predstavljen zakonodavnoj vlasti BiH i ostalim relevantnim akterima u IT ekosistemu Bosne i Hercegovine.

 

PROBLEMATIKA 1: OBRAZOVANJE

 

Objašnjenje problematike / analiza trenutnog stanja.

 

Strateške inicijative u kontekstu budućeg razvoja IT obrazovanja u BiH izražene kroz IT Manifest su od izuzetne važnosti s obzirom na to da su oko njih okupljene najznačajnije kompanije IT industrije koje su s različitim, ali respektabilnim iskustvima ujedinjenjem snaga jednoglasno izrazile spremnost da značajno doprinesu unapređenju IT obrazovanja, a time i prosperitetu naše IT industrije.

 

Na osnovu dosadašnjih analiza IT orijentisanih fakulteta, dolazi se do zaključka da je broj učenika koji se opredjeljuju za ovu oblast nedovoljan za potrebe tržišta, a predznanje onih koji se odluče za dalje studije nedovoljno, tako da je trajanje studiranja produženo. Na osnovu dosadašnjih analiza IT kompanija, može se zaključiti da postoji potreba ne samo za većim brojem IT stručnjaka od onog koji je trenutno dostupan na tržištu rada već i za kvalitetnijim kadrom koji bi trebao da ima bolje znanje i sposobnost da se za kraće vrijeme adaptira poslovnom okruženju.

 

Činjenica je da je nedostatak IT i srodnih profila stručnjaka jedan od osnovnih limita razvoja naše IT industrije, pa je neophodno što prije preduzeti strateške mjere, kakо u оblasti fоrmalnоg, takо i neformalnog IT obrazovanja, ali i putem dоkvalifikacija, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja kako bi se uticalo na trend pоvećanja brоja i kvaliteta nоvih IT stručnjaka što bi doprinijelo ne samo razvoju IT industrije već i prosperitetu kompletne ekonomije u Bosni i Hercegovini. Naime, naše IT kompanije su često prinuđene da odbijaju visokoprofitabilne poslove zbog ograničenosti u radnoj snazi, čime i država gubi višemilionske iznose na godišnjem nivou. BiH dijeli sudbinu zemalja regiona u kontekstu izraženog trenda odlaska postojećih IT kadrova u inostranstvo, s tim da je problem još izraženiji s obzirom na slabost obrazovne infrastrukture i obučenost nastavnog kadra da nadomjesti odlazaće stručnjake.

 

Pored ovoga, evidentan je i nedostatak praktičnog rada tokom obrazovanja IT kadrova u smislu neusklađenosti nastavnih planova i programa s izuzetno brzim razvojem novih tehnologija, pa i mali broj onih koje obrazovni sistem proizvede iziskuje dodatnu edukaciju i usavršavanje.

 

Svi ovi problemi s kojima se susreće naša IT industrija mogu zaustaviti njen dalji razvoj. Zamjena za izgubljeni kadar ne postoji na tržištu rada u BiH niti u zemljama regiona, tako da je jedino rješenje da se nedostajuća radna snaga „proizvede“. U skladu s tim, sistem IT obrazovanja treba da omogući usvajanje relevantnih znanja i vještina od ranog uzrasta novih generacija, kako bi se talenti na vrijeme prepoznali i usmjerili dalje,a ostali privoljeli da razvijaju interesovanja za ovu perspektivnu oblast. Univerziteti bi trebalo da postanu centri za inovacije i razvoj, usko vezani sa IT industrijom dok bi kompletno društvo trebalo da prepozna informacione tehnologije kao jednu od najperspektivnijih oblasti za učenje i rad u vremenu digitalne ekonomije.

 

Manifest Bit Alijanse, u kontekstu razvoja IT industrije, kao jedan od osnovnih strateških ciljeva postavlja kvalitetnije formalno i neformalno IT obrazovanje kao osnovni preduslov za razvoj digitalne ekonomije gdje bi krajnji rezultat implementacije strateških mjera bio kontinuirano povećanje broja i kvaliteta znanja budućih IT stručnjaka u BiH. Ovi rezultati bili bi postignuti provođenjem niza značajnih projekata i aktivnosti, prema prioritetima strateškog djelovanja, predviđenih i definisanih detaljnim akcionim planovima.

 

 

STRATEŠKI CILJ 1:

 

Uvezati obrazovni sistem sa IT industrijom u cilju sinhronizacije teoretskih znanja i potrebnih znanja u praksi

 

Prijedlog realizacije:

 

Ozvaničavanje formalnih saradnji оbrazоvnih institucija i IT industrije je izuzetno bitno kako bi se srednjоškоlcima i studentima оbezbijedili adekvatni programi stipendiranja i stručnih praksi, nastavnicima pristup savremenim tehnologijama koje se koriste u privredi, a IT industriji uzimanje konkretnog učešća u izmjenama nastavnih planova i programa prema potrebama tržišta rada i poslova u realnom sektoru. Ovo povezivanje je posebno značajno i u smislu transfera i razmjene znanja i iskustava između stručnjaka u privredi i nastavnika, sa posebnim akcentom na uvezivanje nastavnika u školama sa mentorima stručnih praksi u kompanijama, da bi učenici/studenti mogli da izvode u nastavi ono što je aktuelno u praksi i obrnuto. Idealna mjesta spajanja obrazovnog sistema sa IT industrijom bile bi i savremene IT laboratorije na fakultetima, radi organizovanja događaja koji su usmjereni na integraciju teorije i prakse, nastavnika i stručnjaka, obrazovanja i privrede. Ovim modelom pokazujemo koliko je IT industrija spremna da se udruži s obrazovnim sistemom kako bismo gradili naše zajedničko uspješno IT sutra.

 

STRATEŠKI CILJ 2:

 

Osnažiti nastavni kadar u IT oblasti obrazovnog sistema

 

Prijedlog realizacije:

 

Nedovoljna obučenost nastavnog kadra iz informatike da pripreme učenike za izazove u školovanju i za tržište rada, odnosno problem edukacije koja ne prati dinamiku IT oblasti, može biti riješen kroz realizaciju sistematske i kontinuirane obuke kako bi oni bili spremni da učenicima/studentima prenesu najnovija znanja, a ujedno im i pomoći da prilagode nastavne planove i programe. Jedna od inicijativa jeste otvaranje centara za edukaciju nastavnika informatičkih predmeta u određenim geografskim regijama, koji bi bili eliminatorni za predavače u javnim obrazovnim ustanovama.

Dodatni problemi su težak materijalni status i odsustvo motivacije nastavnika informatike u osnovnim i srednjim školama, dok je na fakultetima situacija nešto bolja, jer su veće mogućnosti za napredovanje, i materijalno i karijerno. Ovakvo nezavidno stanje nastavnog kadra informatike bi se moglo riješiti dodatnim angažovanjem nastavnika u osnovnim i srednjim školama na IT obrazovnim projektima koji su sve češće prisutni kroz inicijative međunarodnih institucija, te državnih i nevladinih organizacija.

 

STRATEŠKI CILJ 3:

 

Uskladiti IT obrazovne programe s potrebama tržišta rada

 

Prijedlog realizacije:

 

S obzirom na to da nastavni planovi i programi namijenjeni onima koji se školuju za IT zanimanja ne mogu da prate dinamiku trendova u ovoj oblasti, učenici izlaze s malo praktičnih znanja na tržište rada, a i nedovoljno pripremljeni za proces studiranja, što utiče na prolongiranje i odustajanje od studija u velikom procentu. Dugoročno rješenje je da se nastavni planovi i programi usklade s potrebama tržišta rada tako da se uvede veći broj predmeta i fond časova iz IT oblasti, te da se poveća upisna kvota, odnosno broj odjeljenja i škola koje pripremaju učenike za rad u IT oblasti. Kratkoročno rješenje je posvetiti se jačanju formalnog obrazovanja u okviru postojećih planova i programa, jer svaki profesor ima mogućnost da prilagodi plan i program nastave bez formalnih izmjena s jedne strane, te neformalnog obrazovanja s druge. Usklađivanje obrazovnih IT programa s potrebama tržišta rada podrazumijeva minimiziranje/uklanjanje zastarjelih segmenata u ovoj oblasti u cilju profilisanja zanimanja koja će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i budućem razvoju privrede. Potrebno je osigurati ubrzane procedure razvoja IT obrazovnih programa na način da se eliminišu birokratske i administrativne barijere u ovom procesu. Jedna od predviđenih inicijativa je da se u centrima obrazovanja eksperimentalno provedu revizije i modifikacije nastavnih planova i programa u određenim osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, a da se nakon završene pilot faze projekta to primijeni na ostatak BiH sa ciljem da se uspostavi sinhronizacija obrazovnog i privrednog sektora, u skladu sa razvojem kurikuluma po EU standardima.

 

STRATEŠKI CILJ 4:

 

Unaprijediti IT obrazovanje na osnovnoškolskom nivou

 

Prijedlog realizacije:

 

Mjere za unapređenje IT oblasti kroz obrazovanje pоtrebnо je prоvоditi istоvremenо na svim nivоima, počevši od osnovnoškolskog. Cijeli smisao informatičkog obrazovanja jeste u tome da se stiču sposobnosti savremenog pristupa rješavanju problema koje podrazumijevaju korištenje novih tehonologija, što je omogućeno novim metodama i načinima rada. Ovakvo obrazovanje je zajednička platforma za one koji će se profesionalno baviti informacionim tehnologijama, ali i one koji će tehnologiju morati da koriste u poslu, drugim riječima, za sve pripadnike novih generacija. Izuzetno je važno da infоrmatika bude zastupljena već u prvom razredu osnovne škole,, jer je potrebno od starta djecu kroz obrazovanje usmjeravati kako da na najbolji način iskoriste prednosti svijeta informacionih tehnologija. Osnоvnоškоlski periоd je ključan za razvoj osnovnih digitalnih kompetencija i vještina te razvoj logičkog načina razmišljanja kroz upotrebu računara za rješavanje problema, što čini djecu spremnom za kvalitetniji život u digitalnom dobu.

 

STRATEŠKI CILJ 5:

 

Unaprijediti IT obrazovanje na srednjoškolskom nivou

 

Prijedlog realizacije:

 

Podržati uvođenje IT smjerova, kao i povećanje broja postojećih IT odjeljenja u gimnazijama, tehničkim i drugim srednjim školama je jedan od osnovnih preduslova stvaranja platforme nad kojom će se dalje usavršavati mlade generacije u IT oblasti. Ova platforma podrazumijeva prateću infrastrukturu koja omogućava njeno razvijanje, a koju čine savremeno opremljene računarske laboratorije u srednjim školama. To je moguće postići podržavanjem projekata koji su namijenjeni modernizaciji obrazovne IT infrastrukture. Uvezivanjem navedenih faktora s jačanjem srednjoškolske osnove u IT znanju, stvara se svrsishodnost za dalje školovanje u IT oblasti sve većeg broja učenika iz godine u godinu.

Organizovanjem IT skupova, okruglih stolova, konferencija, takmičenja i sličnih događaja, u saradnji sa institucijama i fakultetima, moguće je doprinijeti podizanju svijesti učenika da se opredijele za IT oblasti jer će na ovakvim događajima imati priliku da dobiju informacije o trendovima i mogućnostima koje se odnose na razvoj digitalnog doba kao i za aktuelne globalne IT trendove.

 

STRATEŠKI CILJ 6:

 

Unaprijediti IT obrazovanje na visokoškolskom nivou

 

Prijedlog realizacije:

 

Neprestano raditi na povećavanju broja studenata koji upisuju fakultete s IT usmjerenjima je jedan od osnovnih preduslova razvoja IT industrije. Dodatni akcenat je na podržavanju uvođenja specijalističkih dvogodišnjih/trogodišnjih studija na ovim fakultetima sa ciljem profilisanja onih koji se usko specijalizuju za određeni segment IT oblasti za kojim postoji potražnja na tržištu rada. Neophodno je preduzeti i mjere za konstantno unapređenje kvaliteta i održavanje optimalnog brоja nastavnоg оsоblja na visоkоškоlskim ustanоvama, te unapređenje prоstоrnih i tehničkih kapaciteta. Jedna od inicijativa bila bi i uključivanje stručnjaka iz IT industrije, odnosno kompanija u nastavni proces na fakultetima kako bi se pomoglo jačanju IT kadra, odnosno suzbio njegov deficit, što je definitivno jedan od najvećih problema. .

 

STRATEŠKI CILJ 7:

 

Neformalnim obrazovanjem osnažiti formalno IT obrazovanje

 

Prijedlog realizacije:

 

Neformalno obrazovanje u izuzetno dinamičnoj IT oblasti može dati odgovore na mnoga pitanja u formalnom obrazovanju tako da se neformalnim postigne ono što ne može formalnim. Stoga je bitno podržati projekte implementacije besplatnih škola programiranja za mlade. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti onima koji se još nisu opredijelili za životni poziv, jer se projektima IT neformalnog obrazovanja detektuju mladi potencijali, a značajan broj neodlučnih usmjerava ka fakultetima sa IT usmjerenjem.

Na osnovu istraživanja o neformalnom IT obrazovanju u BiH, evidentno je da se kod učesnika ovih programa značajno skratilo trajanje studija kao i adaptacija u IT kompanijama. Bitan rezultat ovakvih programa je i jačanje svijesti u društvu o važnosti informacionih tehnologija, posebno među mladima i njihovim roditeljima.

 

STRATEŠKI CILJ 8:

 

Modelirati cjeloživotno obrazovanje i dokvalifikacije/prekvalifikacije u IT oblasti

 

Prijedlog realizacije:

 

Svima koji imaju kvalifikacije za kоjima ne pоstоji interes na tržištu rada, a imaju znanja i iskustva koja bi dodatnim оbrazоvanjem i оbukоm mоgla da budu dovedena na nivo dovoljno kvalifikovan za određene pоzicije u IT industriji, treba оmоgućiti kvalitetne dоkvalifikacije/prekvalifikacije kоje bi bile sistemski pоdržane certifikacijоm. Jedna od inicijativa bila bi uvođenje jednogodišnjeg/dvogodišnjeg master studija za prekvalifikaciju studenata koji su već završili dodiplomski studij, nalaze se na birou, a pokazuju interes da se dalje usmjeravaju u IT oblasti.

 

STRATEŠKI CILJ 9:

 

Konstantno statistički pratiti promjene IT sektora u domenu obrazovanja

 

Prijedlog realizacije:

 

Potrebno je kontinuirano, barem jednom godišnje, raditi analize koje dokumentuju prethodno istaknute probleme u kontekstu stalnih promjena u IT sektoru (podaci IT udruženja pri Privrednim komorama o broju IT stručnjaka, podaci fakulteta sa IT usmjerenjima o aktuelnom broju studenata, podaci zavoda za statistiku itd.). Na osnovu njih, resorna ministarstva bi imala egzaktne argumente za iniciranje promjena u IT oblasti obrazovanja, te bi bilo nužno dalje pratiti efikasnost implementiranih mjera da bi se u budućnosti mogle donositi svrsishodnije odluke.

 

 

PROBLEMATIKA 2: ZAKONODAVSTVO

 

Objašnjenje problematike/analiza trenutnog stanja.

 

Strateške inicijative u kontekstu budućeg razvoja IT legislative u Bosni i Hercegovini izražene kroz IT Manifest su izuzetno važne s obzirom na to da su oko njih okupljene najznačajnije kompanije IT industrije koje su sa različitim, ali respektabilnim iskustvima ujedinjenjem snaga jednoglasno izrazile spremnost da značajno doprinesu unapređenju IT zakonodavnog okvira, a time i prosperitetu naše IT industrije.

 

Inicijativom Bit Alijanse je nepovoljno zakonodavno okruženje već identifikovano kao jedan od osnovnih limita za IT poslovanje i dalji rast IT industrije u našoj državi, stoga je neophodno što prije preduzeti strateške mjere kako bi se uticalo na izmjene legislative, odnosno politika vlasti koje će pogodovati razvoju IT kompanija što ima direktan doprinos, ne samo razvoju IT industrije, već i prosperitetu ekonomije u Bosni i Hercegovini.

 

Činjenica je da izostanak institucionalne podrške razvoju IT industrije ima za posljedicu da mi značajno zaostajemo za zemljama u okruženju. Ranije aktivnosti institucija vlasti BiH (politika, strategija i akcioni plan za razvoj informacijskog društva u BiH 2004-2010) napravile su određene pomake u informatizaciji društva, ali ne i u kontekstu podrške razvoju IT industrije. Kao posljedica nedostatka strateških dokumenata, izostalo je i donošenje zakona koji regulišu IT sektor. Evidentna je potreba da se donosioci političkih odluka, koji često ne razumiju potencijal razvoja IT industrije u kontekstu šireg razvoja cjelokupne naše ekonomije, što prije uvjere činjenicama i brojevima koji jasno pokazuju da je to veoma značajno, te u skladu s tim modernizuju postojeći pravni okvir. U dobu digitalne transformacije kojem pripadamo, za dalji razvoj IT industrije neophodan je konkretniji i odlučniji institucionalni pristup. Bit Alijansa čvrsto vjeruje da je ovo moguće i smatra državne institucije svojim glavnim partnerom u ovom procesu. Upravo odlučnost u pružanju strateške podrške IT industriji u zemljama regiona učinio je ovu industriju znatno razvijenijom.

Ako uzmemo za primjer izvoz IT usluga u kontekstu učešća u ukupnom izvozu, trenutno su sve zemlje okruženja bolje pozicionirane od BiH, koja na svjetskoj ljestvici zauzima 77. mjesto dok ostale zemlje zauzimaju ova mjesta: Rumunija 18, Albanija 21, Srbija 26, Makedonija 37, Bugarska 41, Crna Gora 45, Hrvatska 50.

 

S obzirom na to da inicijativa, bez obzira na pristup ili kvalitet učesnika, ne može biti nosilac sistemskih promjena, svjesni smo da treba voditi računa o institucionalnim nadležnostima i kapacitetima te aktivnosti treba da su usaglašene i da ih koordinišu resorna ministarstava kako bi se osigurala potpuna integracija istih u procesni i zakonski okvir sistema u BiH.

 

Manifest Bit Alijanse, u kontekstu budućeg razvoja IT industrije, kao jedan od osnovnih strateških ciljeva postavlja inicijaciju donošenja zakona, odnosno institucionalnih strateških rješenja koja regulišu ključne nedostatke, izazove i probleme s kojima se ova industrija susreće. Do ovih rezultata došlo bi se implementacijom niza značajnih projekata i aktivnosti, prema prioritetima strateškog djelovanja, predviđenih i definisanih detaljnim akcionim planovima.

 

STRATEŠKI CILJ 1:

 

Inicirati zakonodavne mjere koji bi efikasnije regulisale IT industriju

 

Prijedlog realizacije:

 

U pronalaženju zakonodavnih mjera, pored kompetentnih predstavnika relevantnih institucija, preporučuje se obavezno učešće predstavnika i članica Bit Alijanse kao relevantnih predstavnika privrede koji bi značajno doprinijeli da buduće zakonodavne mjere za IT industriju budu realne i primjenjive u praksi. Bitno je uzeti u obzir sve sporazume koji su potpisani s drugim državama, posebno onim naprednijim iz našeg najbližeg okruženja, jer su nam one pokazatelji narednih koraka u smislu dobrih praksi. Na taj način ne bismo gubili vrijeme, već bismo što prije trebali da primijenimo uspješne primjere iz okruženja u rješavanju problema u IT sektoru, uz eventualne adaptacije našem sistemu.

 

STRATEŠKI CILJ 2:

 

Inicirati nova zakonska rješenja podržavajuća za digitalizaciju poslovanja i obrazovanja

 

Prijedlog realizacije:

 

Dоsadašnji pоzitivni rezultati IT industrije u BiH ukazuju na pоtrebu za sistemskоm pоdrškоm ovom sektоru, kaо i za stvaranjem pоdsticajnоg ambijenta sa ciljem jačanja našeg IT ekоsistema. U tom smislu, iniciranje novih zakonskih rješenja u oblasti elektronskih dokumenata i identifikacije, digitalnog potpisa, sigurnosnih usluga u elektronskom poslovanju, elektronskih plaćanja i sličnog trebali bi za rezultat imati unapređenje postojećih i uspostavljanje novih mehanizama kao sistemskih pravnih okvira za upotrebu elektronskih uređaja i informacionih tehonologija u poslovanju. Paralelno navedenom, veoma bitnim smatramo i digitalizaciju obrazovnih institucija u svim procesima, od nastavnih do administrativnih, investiranjem u primjenu informacionih tehnologija kroz pametne učionice, laboratorije, e-udžbenike i slično. Ovim bi se sve prednosti digitalne transformacije, četvrte industrijske revolucije i modernog doba približile svima, te bi se stvorila platforma za širi društveni i ekonomski razvoj.

 

STRATEŠKI CILJ 3:

 

Inicirati reforme u poreskoj politici koje se odnose na IT industriju

 

Prijedlog realizacije:

 

Činjenica je da je Bosni i Hercegovini neophodna reforma poreskog sistema da bi se dodatno stimulisao razvoj IT industrije. Neke od naših sugestija u kontekstu toga gdje bi se sve mogla implementirati podržavajuća poreska politika podrazumijevaju podsticaje, olakšice ili izuzeće od poreza na dohodak svim IT kompanijama, a posebno onim koje investiraju u istraživanje i razvoj, podržavaju projekte u oblasti obrazovanja i nauke, ulažu u start-up projekte, razvijaju lične proizvode i slično. Naime, potrebno je u obzir uzeti činjenicu da trоškоvi zarada zapоslenih u IT industriji čine dоminantan procenat u ukupnom procentu rashoda IT kompanija, što implicira da su stope pоreza i dоprinоsa na plate jedan od najznačajnijih elemenata koji utiču na negativnu pоslоvnu klimu u IT industriji BiH, shvatajući da je KPMG revizorska analiza pokazala da je jedino Srbija procijenjena kao država sa višom stopom opterećenja po radniku u odnosu na BiH. Apelujemo da postoje primjeri dobre prakse zemalja u regionu čije su se IT industrije značajno razvile zahvaljujući poreskoj reformi koja je potpuno ili djelimično oslobodila IT kompanije od plaćanja poreza na dohodak. Takođe, jedna od inicijativa u kontekstu poreske reforme odnosila bi se na novi zakon o PDV-u koji treba da bude usklađen sa EU legislativom, gdje bi neki od prijedloga unapređenja ovog zakona, koja su u interesu IT kompanija, bila plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi, produženje roka za plaćanje PDV-a do posljednjeg dana u mjesecu i slično. Paralelno sa već navedenim, inicijativa bi išla ka Pоreskoj upravi i da оbezbijedi dodatnu pоdršku imenovanjem pоreskih savjetnika koji bi bili zaduženi da pružaju odgovore na sve nejasnоće i probleme s kojima se kompanije susreću u domenu poslovanja u IT sektoru.

 

 

PROBLEMATIKA 3: PRIVREDA

 

Objašnjenje problematike/analiza trenutnog stanja.

 

Strateške inicijative u kontekstu budućeg ekonomskog prosperiteta u Bosni i Hercegovini izražene kroz IT Manifest su od izuzetne važnosti s obzirom na to da su oko njih okupljene najznačajnije kompanije IT industrije koje su sa različitim, ali respektabilnim iskustvima ujedinjenjem snaga jednoglasno izrazile spremnost da značajno doprinesu jačanju svih kapaciteta IT industrije, a time i prosperitetu cjelokupne ekonomije.

 

Istraživanjem Bit Alijanse su slaba IT infrastruktura, nedostatak podsticaja razvoju i mnoge druge nepovoljne poslovne mogućnosti u IT sektoru već identifikovane kao neki od osnovnih limita za IT poslovanje i dalji rast IT industrije u našoj državi, stoga je neophodno što prije preduzeti strateške mjere kako bi se jačanjem IT industrije uticalo na jačanje privrede u Bosni i Hercegovini.

 

Sve složeniji uslovi poslovanja i konkurencija na globalnom nivou zahtijevaju sistemski pristup ekonomskom razvoju, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih resursa. Razvoj informacionih tehnologija, odnosno primjena „pametnih rješenja“ u kontekstu svih segmenata našeg života i rada, predstavljaju razvojnu šansu ne samo za IT sektor već za sve industrijske grane, a time i za ukupan ekоnоmski razvoj naše države, u kojem tehnologije budućnosti predstavljaju osnov za brzi BDP rast. Svaki digitalni servis danas je i potencijalni globalni biznis, bez potrebe za značajnim dodatnim ulaganjima države, pa su mogućnosti koje nosi IT industrija neograničene.

 

Potrebno je iskoristiti prоizvоdne i izvоzne kapacitete naše IT industrije za dalji dоprinоs našoj privredi krоz pоbоljšanje uslоva pоslоvanja dоmaćih IT kоmpanija, pоdsticanje оsnivanja nоvih IT preduzeća i prоizvоdnju sоpstvenih prоizvоda. Naročito bitno je pоdsticanje razvоja sоpstvenih prоizvоda u čemu ključnu ulogu imaju mjere podrške našim kompanijama i poslovnim udruženjima za nastup na inostranom tržištu kako bi se promovisala naša IT industrija.

Dodatno bi trebalo isticati da, zahvaljujući iskustvu stečenom tokom višegodišnjeg rada za zemlje EU i američko tržište na kojem se razvijaju i primjenjuju najnovije IT tehnologije, naši IT inženjeri su po znanju, iskustvu i uvidu u IT trendove često ispred kolega i iz razvijenijih država.

 

Činjenica je da je Bosna i Hercegovina na dnu svjetske ljestvice po ulaganju u istraživanja i razvoj sa 0,04% BDP-a, dok je svjetski prosjek 2,7% BDP-a. Međutim, IT kompanije i u tom segmentu daju značajan doprinos godišnje izdvajajući i do 10% prihoda za istraživanja i razvoj novih proizvoda i usluga, pored činjenice da ulažu značajne resurse i u edukaciju svojih kadrova. Jedan od pokazatelja koliko smo u zaostatku za svjetskim trendovima je podatak da u BiH postoji samo jedan tehnološki park, dok je Njemačka još davne 1992. godine imala 32 tako da, kao rezultat planiranog razvoja, samo Berlin danas broji oko 10.000 IT kompanija koje ostvaruju prihod veći od 26 milijardi KM, zapošljavajući gotovo 100.000 osoba.

 

Komparacije radi, u zemljama koje nas okružuju izvozni prihodi od IT usluga su barem udvostručeni, a u nekima i utrostručeni u proteklih desetak godina. U Srbiji je brоj zapоslenih dupliran sa 10.000 (u 2006. godini) na 20.000, a duplirani su i pоslоvni prihоdi na više od 1,5 milijardi eura u prilog čemu govori i podatak da se godišnje osniva više od 200 IT firmi. Prema istraživanjima BIT Alijanse i onima iz okruženja, IT industrija je mnogo profitabilnija nego ostale industrijske grane, a pоtrebe sektоra za sredstvima su znatnо manje negо u drugim industrijskim granama.

 

Dakle, Manifest Bit Alijanse, u kontekstu budućeg razvoja IT industrije, kao jedan od osnovnih strateških ciljeva postavlja jačanje cjelokupne ekonomije Bosne i Hercegovine kroz jačanje jedne od najprosperitetnijih – IT industrije, što je osnovni preduslov i za razvoj digitalne ekonomije kojoj bi krajnji rezultat implementacije određenih strateških mjera bio pozicioniranje IT industrije na mjesto broj 1 u BiH. Do ovih rezultata došlo bi se implementacijom niza značajnih projekata i aktivnosti, prema prioritetima strateškog djelovanja, predviđenih i definisanih detaljnim akcionim planovima.

Svaka uspješna strategija privrednog razvoja potrebno je da bude zasnovana na stvaranju poslovne klime koja će ne samo privući investicije koje otvaraju nova radna mjesta nego i zadržati postojeća preduzeća i podstaći povećanje broja novih preduzetnika. Stoga su definisani strateški ciljevi koji će omogućiti brže prevazilaženje izazova s kojima se susreće IT industrija u BiH, pozicionirajući je kao regionalnog lidera.

 

STRATEŠKI CILJ 1:

 

Stvoriti bolje poslovne mogućnosti u IT industriji domaćim privrednicima i investitorima

 

Prijedlog realizacije:

 

Kako bi se stvorile bolje poslovne mogućnosti u IT industriji u kontekstu jačanja motivacije zaposlenih kroz nagrađivanje najboljih u cilju njihovog zadržavanja u domaćim kompanijama, jedna od inicijativa bila bi da se uspostavi zakonski okvir koji bi omogućio dodjeljivanje određenog broja dionica zaposlenom, ne samo u kompanijama čijim se akcijama trguje na berzama već u svim. Pored ovog, smatramo da IT kompanije zaslužuju i podsticaje u vidu grantova za nova zapošljavanja i unapređenje poslovanja s obzirom na specifičnost IT sektora. Jedna od inicijativa bila bi i donošenje zakona koji omogućava slobodan protok, odnosno prekogranični prenos podataka u skladu sa EU regulativom, da bi se olakšalo poslovanje IT kompanijama zasnovanim na cloud platformi.

 

STRATEŠKI CILJ 2:

 

Podržati start-up ekosistem sa akcentom na podršku start-up kompanijama i projektima

 

Prijedlog realizacije:

 

Podržavanje IT start-up ekosistema podrazumijeva jačanje IT klastera, start-up hubova, tehnoloških inkubatora i sličnih sistema kako bi se povećao kapacitet za podršku osnivanju i daljem razvoju što većeg broja IT preduzetnika. Moguće je kroz razne projekte obezbijediti i finansijsku podršku start-upima koji se izdvajaju po rezultatima izdv, a prema kriterijima koji su bitni za dalji razvoj IT industrije što podrazumijeva razvoj novih IT usluga i proizvoda. Obično se ovakve strateške mjere realizuju obezbjeđivanjem podsticaja investicija rizičnog kapitala. Jedna od inicijativa bila bi uspostavljanje tehnоlоških centara u saradnji sa jedinicama lоkalne samоuprave i ostalim relevantnim оrganima sa ciljem korištenja istih kao infrastrukture za razvoj IT start-up ekosistema. Na ovakvim mjestima udruživali bi se mladi različitih profila sa idejama i vještinama u IT oblasti, koji imaju potencijal da pokrenu nove IT kompanije.

 

STRATEŠKI CILJ 3:

 

Smanjiti stopu nezaposlenosti uspostavljanjem mehanizama zapošljavanja u IT industriji kroz stvaranje novih poslova i zanimanja

 

Prijedlog realizacije:

 

Proces digitalizacije, odnosno digitalne transformacije, uticaće na nestanak najmanje 40% zanimanja u narednih 5-10 godina, prema Oxford i mnogim svjetskim istraživanjima, ali će istovremeno nastati potreba za razvojem novih zanimanja, a time i zapošljavanja u oblastima koje do sada nisu postojale. Iako mladi napuštaju BiH u potrazi za boljom budućnošću, digitalna ekonomija može ovaj negativan trend da preokrene u pozitivan, usmjeravajući se na generacije koje žive 4. industrijsku revoluciju. Imamo IT kompanije usmjerene ka globalnim tržištima dok se gotovo sve poslovne aktivnosti dešavaju unutar BiH, pa se na ovaj način stvaraju nove prilike za zapošljavanje. Dinamika promjena koje karakterišu digitalnu industrijsku revoluciju će biti izuzetno teška za našu državu ukoliko ne uhvatimo korak s vremenom. Društva koja ne budu u stanju da pripreme nove generacije za poslove budućnosti, imaće mlade ljude koji neće imati posao, što se kod nas već dešava i to u najnaseljenijim regijama gdje je stopa nezaposlenosti mladih veća od 70%.

 

STRATEŠKI CILJ 4:

 

Jačati veze između domaćih IT kompanija iniciranjem zajedničkih projekata i događaja

 

Prijedlog realizacije:

 

S obzirom na dinamiku promjena u IT industriji, čak i najjače IT kompanije moraju da traže partnere koji će im pomoći ili barem olakšati razvoj, jer je sve teže samostalno rješavati složene IT izazove kako bi se pravovremeno izašlo na tržište sa novim IT proizvodima i uslugama ili odgovorilo na zahtjeve inostranih klijenata i partnera. U doba digitalne ekonomije, značajna dodatna vrijednost se stvara i kroz saradnju kompanija koje jesu tržišni lideri i start-up kompanija koje jesu lideri ideja, jer se njihovom sinergijom otvaraju nove mogućnosti inovativnog poslovanja. Jedan od naših najbitnijih ciljeva jeste da postavimo temelje uspješnim budućim partnerstvima na kojima će počivati ekonomski prosperitet naše države. U ovom kontekstu, veoma je bitno povezivanje naših članica kroz različite projekte i događaje što sigurno može da kreira značajnu bazu znanja i iskustava od kojih će sve članice imati koristi.

 

STRATEŠKI CILJ 5:

 

Razvijati IT industriju kroz regionalnu saradnju i povezivanje s drugim IT klasterima

 

Prijedlog realizacije:

 

Jedna od inicijativa je da se kroz izgradnju naučno-tehnoloških parkova i sličnih centara za razvoj IT industrije podrži transfer znanja i visokih tehnologija iz razvijenih zemalja EU i svijeta, te zemalja u regiji. Akcenat je na umrežavanju s regionalnim liderima koji uključuju institucije, akademsku zajednicu i IT kompanije gdje bi svi zajedno bili angažovani na regionalnim projektima javno-privatnih partnerstva kreiranih u cilju razvoja IT industrije. U ovom kontekstu, radiće se na jačanju saradnje sa sličnim klasterima u širem regionu što omogućava djelovanje van granica BiH te prikupljanje iskustava i dobrih praksi u radu klastera, a i IT kompanija gdje je najveći potencijal u učestvovanju na zajedničkim projektima, stručnim događajima i konferencijama.

 

STRATEŠKI CILJ 6:

 

Jačati kapacitete za korištenje sredstava EU i drugih fondova za razvoj IT industrije

 

Prijedlog realizacije:

 

S obzirom na podatak da je u periodu 2016-2020. godina, EU planirala da kroz fondove usmjeri oko 50 milijardi eura u razvoj digitalne infrastrukture, smatramo da je to izuzetna, a nedovoljno iskorištena prilika za BiH koja treba da fokusira snage u izgradnju ove infrastrukture, što je jedan od osnovnih preduslova za razvoj IT industrije.

Da bismo iskoristili sredstva EU i drugih fondova za razvoj naše ekonomije, sa akcentom na IT industriju, prije svega, potrebno je ojačati naše kapacitete za iskorištavanje ovih sredstava za šta bi adekvatna mjera, a ujedno i jedan od najbitnijih koraka bio formiranje stručnog tima za pripremu i implementaciju IT međunarodnih projekata koji ne moraju nužno biti IT orijentisani, ali moraju biti oslonjeni na informacione tehnologije. Na ovaj način bi se omogućilo unapređenje kapaciteta IT kompanija koje bi dobile priliku da koriste bespovratna namjenska sredstva iz međunarodnih izvora u čemu bi im od pomoći bio pomenuti stručni tim kao savjetodavno tijelo za korištenje ovih fondova. Dodatno, ovaj tim bi imao zadatak da kontinuirano obavještava IT kompanije i preduzetnike o otvorenim pozivima i grantovima.

 

STRATEŠKI CILJ 7:

 

Privući inoinvestitore kroz promovisanje BiH kao privlačne zemlje za IT ulaganja

 

Prijedlog realizacije:

 

Prvenstveno je potrebno isplanirati i realizovati promotivne aktivnosti čiji je osnovni cilj predstavljanje BiH kao zemlje iz koje dolaze kvalitetni IT proizvodi i usluge, te kao dobre destinacije za razvoj IT kompanija. Takođe, važno je istaći da u BiH postoji adekvatna poslovna klima za kompanije koje su prisutne u novim tehnologijama za koje neke druge države nemaju pogodan zakonski okvir. Rezultat ovih promotivnih aktivnosti trebala bi da bude ne samo izgradnja BiH kao regionalno priznatog brenda u IT industriji nego i detaljnija informisanost o poslovanju u i sa BiH. Jedna od inicijativa bila bi organizovanje međunarodnih konferencija i sajmova na kojima bi IT kompanije, preduzetnici i investitori imali prilike da se povežu, a akcenat bi bio na privlačenju investicija rizičnog kapitala vodećih investicionih fondova (SAD i Velika Britanija). Dodatno, jedan od strateških koraka bi bio promovisanje naših IT kompanija kroz diplomatska predstavništva, kako bi imale lakši pristup globalnom tržištu.

 

STRATEŠKI CILJ 8:

 

Staviti akcenat na naučno-istraživački rad i tehnološki razvoj u IT sektoru

 

Prijedlog realizacije:

 

Povezanost društvenog razvoja i znanja naročito je uočljiva u protekloj deceniji, pa se uspješna budućnost ekonomije države sve više vezuje za izgradnju društva znanja i učenja koje obilježava fenomen kulture znanja (obrazovanost, inovativnost i saradnja) i ekonomije znanja (proizvodnja novog znanja i konkurencija na globalnom tržištu znanja). Znanje i prateća tehnološka rješenja danas su fundamentalni resurs na kojem se zasniva napredak nekog društva, odnosno rast njegovog bruto domaćeg proizvoda (BDP), te u velikoj mjeri zavisi od uspješnosti rada istraživača koji stvaraju, primjenjuju i prenose novo znanje na buduće generacije.

 

Jedna od inicijativa bi bila pokretanje naučno-istraživačkih institucija iz IT oblasti, samostalnih ili pri postojećim fakultetima. Svrsishodno je unaprijediti tržište radne snage povećanjem broja IT stručnjaka, ali stvarni razvoj digitalnog društva i stvaranje snažne industrije zahtijeva i vrhunska naučna i tehnološka znanja i dostignuća. Bez toga ćemo ostati samo „rasadnik“ kadrova ili proizvodni pogon za druge zemlje. Indikatori stanja naučno-istraživačke djelatnosti u BiH u komparaciji s drugim zemljama u svijetu, na osnovu podataka sa Svjetskog ekonomskog foruma o pitanju GCI (Globalni indeks konkurentnosti), ukazuju na izuzetno slabu povezanost naučno-istraživačkog i privrednog sektora, te činjenicu da stanje naučno-istraživačke djelatnosti nije ni blizu zadovoljavajućeg što mora hitno da se promijeni. Jedna od inicijativa bi bila umrežavanje IT kompanija i fakulteta sa IT usmjerenjima kroz predstavljanje privredi naučno-istraživačkog rada stručnjaka koji bi mogao da zaživi u realnoj IT industriji.

 

STRATEŠKI CILJ 9:

 

Podržati primjenu informacionih tehnologija u savremenizaciji poslovanja svih privrednih grana

 

Prijedlog realizacije:

 

Šira primjena mjera za podsticanje razvoja IT industrije obuhvata i unapređenje nivоa primjene infоrmaciоnih tehnоlоgija u cilju mоdernizacije pоslоvanja svih privrednih grana. Pojam visоkоtehnоlоške kоmpanije više se ne vezuje samo za one koje posluju u domenu visokih tehnologija, već i za sve one koje svoje modele poslovanja zasnivaju na korištenju savremenih tehnologija nevezano za to kojoj privrednoj grani primarno pripadaju. Jedna od inicijativa bila bi uvođenje programa pоdrške aktivnоstima čiji je cilj razmjena znanja, iskustava i pozitivne prakse kоrištenja informacionih tehnologija kaо pоdrške mоdernim mоdelima pоslоvanja u različitim privrednim granama. Fokusiranjem na ukazane šanse, članice Bit Alijanse imaju potencijal da razviju programe koji se bave kompleksnim pitanjima, odnosno posebnim visokotehnološki orijentisanim segmentima (Internet of Things, Machine Learning, Artificial Intelligence i sličnim) kako bi se omogućio napredak tradicionalnih privrednih grana kao što su medicina, poljoprivreda, automobilska industrija i slične, a na koje utiče IT industrija.

 

ZAKLJUČAK

 

Konačna svrha IT Manifesta, koji predstavlja prvenac ove vrste dokumenta u Bosni i Hercegovini, jeste konkretizacija rješavanja ključnih izazova u oblasti obrazovnog, zakonodavnog i sistema privrede naše države, a koji usporavaju ili koče dinamiku razvoja naše IT industrije. Iza dokumenta stoje sve članice Bit Alijanse, koja je postala zaštitni znak za snagu IT industrije BiH kao okosnice digitalnog ekosistema što nas čini visoko cijenjenim akterom u procjeni i povlačenju strateških poteza koji su od izuzetnog značaja za ekonomski prosperitet naše države u digitalnom dobu u kojem živimo.

 

Cilj Inicijative Bit Alijanse je bio da se IT industrija počne tretirati zasebnom strategijom razvoja zbog specifičnosti potreba njenog razvoja, a u skladu sa dobrim praksama u zemljama svijeta i regiona. Uvažavajući nadležnosti institucija vlasti, Bit Alijansa smatra neophodnim javno opredjeljenje državnog i entitetskih nivoa vlasti za podršku razvoju IT industrije u BiH kao strateške.

 

Ovim IT Manifestom bi se kroz razne tematske sjednice, savjete, specijalizovane javne događaje i slično podstakla investiciona ulaganja domaćih IT kompanija u razvoj poslovanja, ali i informisala domaća i međunarodna javnost da je IT industrija budućnost ekonomskog prosperiteta BiH. U konkretnom operativnom smislu, IT Manifestom je predviđena realizacija niza strateških pravaca djelovanja, odnosno strateških ciljeva sa prijedlozima koraka koji bi uslijedili nakon što ovaj dokument bude zvanično usvojen. Nakon toga, predviđena je izrada propratnih akcionih planova kojim bi se dalje konkretizovala realizacija svakog strateškog cilja ponaosob.
Bit Alijansa, kao što je predstavljeno osnivačkom Inicijativom, ne radi samo na identifikaciji problema i predlaganju adekvatnih rješenja već se u punom kapacitetu nudi za saradnju s nadležnim institucijama vlasti, kako na nivou BiH, tako i na drugim nivoima, za konkretan doprinos u realizaciji svih planova i aktivnosti koje se predvide budućim politikama, strategijama i akcionim planovima za razvoj IT industrije.
Stoga, ovaj IT Manifest predstavlja jedan mali korak koji, ukoliko bude na pravi način shvaćen, usvojen i primijenjen, može da predstavlja veliki iskorak za cijelu BiH, pa čak i region u kontekstu dovođenja našeg društva na novi strateški nivo načina razmišljanja i konkretnog djelovanja u savremenom dobu digitalne transformacije kojem pripadamo. Bit Alijansa svojim Manifestom ukazuje na put uspjeha pokazujući na koje načine možemo početi da živimo IT budućnost odmah danas, zahvaljujući potencijalu naše IT industrije.

 

Na kraju, bitno je napomenuti da su mnoge problematike iznesene u ovom Manifestu suviše kompleksne da bi ih Bit Alijansa sama mogla riješiti, stoga su naše aktivnosti usmjerene ka uspostavljanju bliske saradnje sa svim interesnim stranama u našem i bliskim IT ekosistemima kako bismo sinergijom stvorili značajnu vrijednost za sve, dosežući značajan IT prosperitet.

 

Kompletan IT Manifest u svojoj bazi sadrži „Triple-Helix Model“ kojim je predvođena cijela strateška orijentacija Bit Alijanse, svih njenih članica i partnera, jer smatramo da je jedini mogući ključ realizacije potencijala IT industrije Bosne i Hercegovine u sinergiji „obrazovanje-privreda-vlada“ koju prethodno imenovani koncept propagira.

 

Preuzmite IT MANIFEST.