Public Advocacy

Konferencija o potencijalima razvoja softverske industrije u Bosni i Hercegovini

Bit Alijansa je u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH organizovala Drugu konferenciju o potencijalima razvoja softverske industrije u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj predstaviti potencijale koji se mogu ostvariti u softverskoj industriji te predložiti konkretne korake i rješenja donosiocima odluka u državnim institucijama. Druga konferencija je održana 10. maja 2018. godine pri čemu su predstavljeni trendove razvoja ove industrije u BiH, zemljama regiona i svijeta, izazovi sa kojima se suočava te potencijal zapošljavanja velikog broja mladih stručnjaka u ovom sektoru privrede.   Konferenciji je prisustvovalo više od 450 učesnika, među kojima su bili predstavnici državnih institucija svih nivoa, direktori iT kompanija i profesionalci iz softverske industrije te predstavnici obrazovnih institucija, nevladinog sektora i medija. Osim predstavljanja potencijala razvoja softverske industrije BiH široj javnosti, organizacijom Druge konferencije o potencijalima razvoja softverske industrije BiH poslala se poruka podrške vlasti softverskoj industriji, kao zvaničnog opredjeljenja BiH i njenih institucija na svim nivoima, s ciljem strateškog razvoja ove industrijske grane u BiH.   Bit Alijansa će nastaviti sa organizacijom sličnih događaja u cilju što boljeg predstavljanja softverske industrije u Bosni i Hercegovini te prezentiranja prijedloga rješenja za kontinuirani razvoj ove perspektivne privredne grane.    

Pogledaj projekat

Konferencija

Pratite sve novosti i događaje.
Prijavite se na naš newsletter.

Prijava