Popular News

Savez studenata Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Bit Alijansa potpisali memorandum o saradnji

 

03.05.2019.

 

Saradnja sa mladim IT stručnjacima jedan je od ključnih ciljeva Bit Alijanse čime se studentima omogućava komunikacija sa IT kompanijama, a kompanije imaju mogućnost upoznavanja IT talenata.

 

S ciljem povezivanja studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i IT kompanija, Bit Alijansa je potpisala Memorandum o saradnji sa Savezom studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Memorandum o saradnji su potpisali predsjednica Saveza studenata Nikolina Govedarica i Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.

 

Savez studenata Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Bit Alijansa će sarađivati na projektima od značaja za unapređenje znanja, karijernih kompetencija i vještina studenata. Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse, istakla je da je saradnja sa budućim IT profesionalcima od izuzetnog značaja za IT kompanije koje Bit Alijansa ujedinjuje. “Trenutni studenti fakulteta sa IT usmjerenjima su budući zaposleni kompanija članica Bit Alijanse te je važno da već sada steknu kvalitetna znanja i kompetencije koje će ih diferencirati na tržištu rada, a ujedno osnažiti potencijal razvoja IT industrije. Saradnja Bit Alijanse sa Savezom studenata Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci je bila logičan slijed s obzirom da smo u proteklom periodu razmatrali i usaglasili realizaciju svrsishodnih zajedničkih aktivnosti.”, navela je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.
 
Savez Studenata Elektrotehničkog fakulteta (SSETF BL) je studentsko predstavničko tijelo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Primarni ciljevi Saveza studenata jesu interna i eksterna komunikacija, poboljšanje studentskog standarda na fakultetu, edukacija studenata, kao i organizacija i odlazak naših studenata na Elektrijadu – skup studenata Elektrotehnike. Ono što Savez studenata, kao glasnogovornike većine studenata, svakako najviše zanima jesu interesi studenata i kvalitet nastavnog procesa.

 
“Saradnja sa Bit Alijansom je nešto što je svakako bilo u našem interesu. Pronašli smo zajednički jezik i cilj koji samo ujedinjeni možemo ispuniti. Od velikog nam je značaja ovaj korak, jer smatramo da ćemo djelotvornim radom doprinijeti poboljšanju studentskog standarda, kvalitetu nastave i budućim praksama naših studenata. Veliko nam je zadovoljstvo što smo prepoznati kao potencijalno dobri saradnici, te se nadamo da ćemo ispuniti očekivanja kako Bit Alijanse, tako i naših studenata.“