Popular News

Održan prvi sastanak međunarodnog Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini”

 

14.02.2020.

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu 11. i 12. februara 2020. godine je bio domaćin sastanka kojim je ozvaničen početak realizacije međunarodnog Erasmus+ projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.

 

Udruženje Bit Alijansa jedan je od učesnika projekta s ciljem kreiranja kvalitetnih uslova za implementaciju dualnog obrazovanja u BiH.

 

Dualno visoko obrazovanje omogućit će studentima sticanje relevantnijih znanja i  vještina kombiniranjem klasičnog (konvencionalnog) obrazovanja sa znanjima i vještinama stečenim na radnom mjestu (učenje temeljeno na radu). Time će im se osigurati kompetencije i vještine koje su usklađenije s potrebama poslodavaca, te će se značajno povećati zapošljivost diplomanata i smanjiti troškove poslodavaca za obuku mladih profesionalaca.

 

Sastanku je prisustvovalo 40 učesnika, predstavnika Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Zenici, Sveučilišta u Mostaru, Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te Ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog i Zapadno-hercegovačkog kantona, Privredne komore Federacije BiH,  Univerziteta FH Johaneum iz Graca (Austrija), Duale Hochschule Baden-Württemberg (Nјemačka), IMH Dual Engineering University School (Španija), te predstavnici organizacije Bit Alijansa Sarajevo.