“Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”

Potpisivanjem memoranduma o saradnji od strane pet izabranih jedinica lokalne samouprave u 2021. godini ozvaničen je početak realizacije projekta „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“, koji uz finansijsku podršku programa develoPPP.de Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), realizuju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kompanije Lanaco i DVC Solutions, a implementira Bit Alijansa, udruženje IT kompanija u BiH.

 

Doprinos ovog projekta se ogleda u povećanju kapaciteta gradova da se prilagode digitalnoj transformaciji i implementaciji digitalnih rješenja. Planirani period implementacije aktivnosti projekta je od 2021. do 2023. godine.

 

U sklopu projekta, planirana je implementacija rješenja digitalizacije na području pet javnih lokalnih samouprava: Zvornik, Pale, Zenica, Tešanj i Prijedor. Na području grada Zvornika i opštine Pale planirana je implementacija aplikacije “Građanska patrola”, dok je na području Zenice, Tešnja i Prijedora planirana implementacija pametnog parkinga –  “GoParking” sistema. Rezultat ovog projekta za pomenute javne lokalne samouprave jesu mape puta digitalne transformacije koje će značajno služiti na putu digitalizacije Bosne i Hercegovine.

 

Tokom drugog i trećeg kvratala 2022. godine završena je implementacija aplikacije Građanska patrola na području grada Zvornika i opštine Pale.

 

Implementacija kategorije pametni gradovi nije moguća bez razvijenog IT sektora u sklopu jedne države, institucija, kao i javnog i privatnog sektora. Upravo zato na inicijativu Bit Alijanse, tokom 2021. godine, osnovan je Smart City Forum, stalno mjesto susreta ključnih aktera koji doprinose u ovom procesu.

 

Više informacija možete saznati na linku.

 

 

 

 

Array