Popular News

 

Pet gradova u BiH kreće u proces smart city digitalizacije

 
Sarajevo, 12.05.2021. godine
 
Potpisivanjem memoranduma o saradnji od strane pet izabranih jedinica lokalne samouprave ozvaničen je početak realizacije projekta „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“, koji uz finansijsku podršku programa develoPPP.de Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), realizuju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kompanije Lanaco i DVC Solutions i Bit Alijansa, udruženje IT kompanija u BiH
 
Namjera projekta je da podrži progresivne lokalne samouprave u početnoj realizaciji njihove vizije digitalne transformacije u pametni grad. U fokusu je unapređenje spremnosti i kapaciteta JLS za procese modernizacije opštinskih usluga koristeći, u svijetu prihvaćeni, smart city koncept i rješenja.
 
Gradovi Prijedor, Zenica i Zvornik i opštine Pale i Tešanj će biti među prvim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje će kreirati akcioni plan za digitalizaciju upotrebom smart city koncepta. Navedene jedinice lokalne samouprave će imati priliku za razvoj vlastitih kapaciteta i savjetovanje za uspostavljanje, upotrebu i  dalji razvoj smart city sistema.  
 
Pored strateškog aspekta i planskog pristupa digitalnoj transformaciji gradova, projektom je predviđena implementacija i prvih smart city projekata – „GoParking“ – razvijen od strane kompanije LANACO i „Građanska patrola“  – proizvod kompanije DVC Solutions iz Banja Luke.  Jedinicima lokalne samouprave obezbijeđena je licenca za navedena smart city rješenja, uključujući i tehničku  podršku sistemu za vrijeme trajanja projekta. 
 
Projekat doprinosi većoj svjesnosti o prednostima,  zahtjevima i preprekama kao i najboljim praksama digitalne transformacije gradova, a jedinice lokalne samouprave biće obučene da samostalno vode dalji proces digitalizacije i nakon završetka projekta.