Popular News

ZVANIČNA ANALIZA: Zanimanja u IT industriji su najtraženija zanimanja u BiH!

 
 12.07.2018.

 

Kraj školske godine donosi sa sobom pitanja koja muče sve maturante: u kojem smjeru nastaviti svoje obrazovanje. Pored osobnih interesa i želja, u odluci o izboru nastavka obrazovanja veliku ulogu bi trebale imati i informacije o potrebama tržišta rada. Zbog toga je Agencija za rad i zapošljavanje BiH odlučila na jednom mjestu objaviti informacije koje će pomoći u izboru obrazovanja i zvanja u skladu sa potrebama tržišta rada.
 
U tom cilju direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić, podsjetio je mlade osobe u BiH, te njihove roditelje da je sada trenutak kada mlade osobe trebaju izabrati svoju profesiju, ali ujedno napominjujući da ovaj izbor može značiti i izbor države u kojoj će mladi ljudi raditi i živiti u budućnosti. „Ovo je veoma bitan momenat u životima mladih ljudi i neophodno je prije donošenja ovako važnih odluka detaljno analizirati podatke koje smo im učinili dostupnima, jer je stanje na tržištu rada jedan od najznačajnijih faktora prilikom odabira budućeg zvanja“, rekao je direktor Bandić. Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH je posebno apelovao na mlade ljude da prilikom izbora zanimanja ne vode računa o dužini ili težini školovanja, već o budućnosti i mogućnosti primjene naučenog iz školovanja: „Bolje je da se mladi ljudi odluče za obrazovanje koje će trajati malo duže, ali koje će im omogućiti sigurno pronalaženje posla, nego kraće i lakše obrazovanje, ali da na kraju budu samo statistika na evidencijama nezaposlenih osoba. Ili drugačije rečeno, bolje duže učiti i studirati, a kraće tražiti posao, nego obrnuto“. Direktor Bandić je još rekao da je sada pravi trenutak da mlade osobe odaberu da njihovo znanje bude vrijednost za koju će se poslodavci na tržištu rada takmičiti svojim ponudama i ugovorima.
 
Direktor Bandić je naglasio da na osnovu podataka koje objavljuju institucije nadležne za domaće tržište rada (entitetski zavodi za zapošljavanje, kantonalne službe zapošljavanja i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH), a prema broju objavljenih oglasa evidentno je da je situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima slična već nekoliko godina.
 
„Kada je riječ o visoko obrazovanim osobama (VSS) najtraženija zvanja su ona vezana za IT sektor (IT inžinjer, softver inžinjer), zatim inžinjer elektrotehnike, građevinski inžinjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine-specijalista. Pored ovih zvanja, po broju oglasa traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih“, naveo je Bandić.
 
On je istaknuo, da osim što su visoko obrazovane osobe zaposlene u IT sektoru najtraženije, one su ujedno i među najplaćenijim zanimanjima na tržištu rada. Prema dostupnim analizama pored IT sektora među najplaćenije radnike spadaju i diplomirani ekonomisti, te diplomirani farmaceuti zaposleni na pozicijama menadžera za prodaju lijekova.
 
Među radnicima sa srednjom stručnom spremom najtraženiji su prodavači i ugostitelji, posebno konobari, rekao je direktor Bandić. „Također, često su traženi operateri za unos podataka, radnici u call-centrima, te u nešto manjem broju tehničari za građevinske materijale i tehničari za sigurnost saobraćaja, te mašinovođe. Naravno ovdje treba praviti razliku da je broj potrebnih prodavača i konobara, daleko veći od broja potrebnih operatora za unos podataka ili radnika u call-centrima, a posebno u odnosu na navedena tehnička zanimanja ili mašinovođe“, pojasnio je direktor Bandić.
 
Kada je riječ o radnicima sa VKV i KV kvalifikacijom, najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari, rukovaoci kranom. I ovdje treba uzeti u obzir da je potreba za nekim od navedenih zanimanja daleko veća od nekih drugih.
 
Sve navedeno potvrđuju i analize entitetskih zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu, te upravo ova navedena zvanja su ono što je najtraženije na našem tržištu rada, istakao je direktor Bandić.
 
„S druge strane kada je riječ o suficitarnim zanimanjima, odnosno profilima radnika kojih ima najviše na evidencijama nezaposlenosti u BiH, onda su to od visoko obrazovanih osoba (VSS) dipl. kriminalist, dipl. ekonomist, dipl. pravnik, dipl. politolog, dipl. žurnalist, dipl. socijalni radnik, prof. socijologije, dipl. pedagog. Od osoba sa srednjom stručnom spremom na evidencijama je najviše ekonomskih tehničara, mašinskih tehničara, maturanata gimnazije i saobraćajnih tehničara, a kada je riječ o osobama sa VKV i KV kvalifikacijom, najviše na evidencijama nezaposlenih ima vozača motornih vozila, frizera i metalostrugara“, saopštio je direktor Bandić.
 
Imajući u vidu da je navedeni presjek stanja nešto što odgovara prosjeku na nivou BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je napravila presjek po 5 zanimanja koja su najzastupljenija na evidencijama nezaposlenosti za svaki kanton u Federaciji BiH, za nivo Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Direktor Bandić je posebno istaknuo kako je ovo prvi put da su ovi podaci na ovaj način objedinjeni i dostupni na jednom mjestu.
 
Tabelarni pregled najbrojnijih zanimanja na evidencijama sluzbi za zapošljavanje možete pogledati ovdje.
 
Detaljni pregled po zanimanja, stručnoj spremi i brojnom stanju na evidencijama sluzbi za zapošljavanje možete pogledati ovdje.
 
Tekst preuzet sa zvanične stranice Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (www.arz.gov.ba)