Popular News

Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali memorandum o razumijevanju

 
Danas je ozvaničena saradnja Univerziteta u Sarajevu i Bit Alijanse potpisivanjem memoranduma o razumijevanju. Potpisnici memoranduma Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse naglasili su važnost aktivnosti koje će Univerzitet u Sarajevu zajedno sa Bit Alijansom realizovati, a kao ključnu aktivnost istakli su pokretanje dvogodišnjeg IT studijskog programa na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
 
Elektrotehnički fakultet i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu su tokom prethodnih nekoliko mjeseci radili na elaboratima koji bi trebali biti odobreni od strane Senata Univerziteta u Sarajevu krajem februara tekuće godine. Programi su osmišljni tako da, kroz dvogodišnju formalnu edukaciju, kreiraju kadrove koji odgovaraju potrebama IT kompanija.
 
Nakon sklapanja partnerstva sa 12 fakulteta u BiH, danas smo potpisali i Memorandum o razumijevanju sa Univerzitetom u Sarajevu kao najvećim i najstarijim univerzitetom u BiH i nadamo se uspješnim rezultatima i upisu prvih studenata dvogodišnjeg studija. U narednom periodu, očekujemo da fakulteti u Tuzlanskom Kantonu, Hercegovačko-neretvanskom Kantonu i Republici Srpskoj imaju jednaku mogućnost pokretanja ove vrste studijskih programa kako bi IT kompanije iz tih područja u što skorijem roku zadovoljili svoje potrebe za IT kadrom.”, navodi Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.
 
Univerzitet u Sarajevu kontinuirano radi na unapređenju obrazovnih programa, te ovim činom je učinjen još jedan korak ka kreiranju kvalitetnijeg obrazovnog sistema koji će studentima pružiti adekvatna znanja i vještine koje tržište rada traži. Kroz mrežu 30 kompanija članica koje čine Bit Alijansu, studentima će biti omogućeno sticanje praktičnih znanja kao i prilike za upoznavanje sa realnim sektorom. Kompanije članice Bit Alijanse će biti oslonac Univerzitetu u Sarajevu u dvije ključne stvari – omogućavanju prakse za studente i pružanje mogućnosti za zaposlenje studenata Univerziteta.