Popular News

Univerzitet u Banjoj Luci i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji

 

 

28.12.2018.

 

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Bit Alijanse, vodećeg udruženja IT kompanija u BiH. Memorandum o saradnji su potpisali rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Radoslav Gajanin i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse. Potpisivanju su prisustvovali i prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta, prof. dr Goran Latinović, prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunanordnu i međuuniverzitetsku saradnju i Tatjana Vučić, branch menadžer Bit Alijanse za Republiku Srpsku i Banjaluku
 
Bit Alijansa je do sada realizovala niz aktivnosti sa članicama Univerziteta u Banjoj Luci, Elektrotehničkim i Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci, s kojim je u prethodnom periodu potpisan i memorandum o saradnji. Univerzitet u Banjoj Luci i Bit Alijansa će svoje aktivnosti u narednom periodu usmjeriti na jačanje obrazovnih IT programa, te kreiranje sinergije između realnog sektora i akademije.
 
Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse ističe da su rezultati koje je Bit Alijansa do sada ostvarila rezultati svih 55 IT kompanija koje čine Bit Alijansu i preko 50 partnerskih institucija koje su podržale aktivnosti i viziju koju Bit Alijansa ima. ā€œSaradnja sa vodećim obrazovnim institucijama predstavlja ključnu kariku u lancu vrijednosti Bit Alijanse i 55 najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Banjoj Luci svojim djelovanjem će zasigurno doprinijeti unapređenju poslovnog okruženja IT industrije, te rezultata u narednom perioduā€, ističe Talić.
 
Ovaj Memorandum predviđa saradnju u obrazovanju, posebno u oblasti informacionih tehnologija na prvom i drugom ciklus studija. Također, planirana je i realizacija zajedničkih projekata u cilju razvoja nauke i struke. Kako se navodi, biće realizovana i naučno-stručna saradnja u vidu obuka, specijalističkih kurseva u cilju zajedničkog usavrÅ”avanja. U planu su i druge aktivnosti, kao Å”to je organizacija okruglih stolova i seminara kako bi se unaprijedio rad Univerziteta i Bit Alijanse.