Popular News

U Sarajevu i Banjoj Luci organizovan forum na temu standardizacije i primjene “IoT” rješenja

 
23.11.2018.
 
IEEE Standards Association, IEEE Industry Engagement i IEEE Young Professionals of Bosnia & Herzegovina u saradnji sa BH Futures Foundation i Bit Alijansom organizovali su događaj posvećen mapiranju puta i strategijama za standardizaciju i primjenu IoT-a, pod nazivom “Standards Industry Forum and Workshop“.
 
Forum se održao u Sarajevu u “Bit Alliance Lab-u” u srijedu, 21. novembra, a danas je pod istom temom organizovan i u Banja Luci, u LANACO tehnološkom centru.
 
“Standards Industry Forum and Workshop” se održao pod temom: “Internet od Things (IoT) Standards and their impact on industry in Bosnia and Herzegovina”, te je okupio najveće poznavaoce i stručnjake iz oblasti IoT-a, kao i predstavnike kompanija čije je poslovanje ili usluge blisko povezane sa IoT tehnologijama.
 
U Sarajevu je događaj u ime Bit Alijanse otvorio Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse, a u Banjoj Luci Tatjana Vučić, branch menadžer Bit Alijanse za Republiku Srpsku i Banja Luku.
 
Govornici su bili stručnjaci i poznavaoci IoT standarda Sri Chandra (IEEE Standards & Technology), direktor,  Eddie Čustović (IEEE Standards Industry Engagement), Chair, Tibor Cara (GeoWAN), vlasnik i direktor, Aleksandar Cincar (Institute of Stadardisation of Bosnia & Herzegovina), direktor, Prof. Almir Badnjević (Verlab) direktor, Khaled Mokhtar (Etisalat – UAE) Emerging technologies Manager, Haris Ćeremida (Verso BiH), vlasnik i director, Dejan Drajić (DunavNET – Serbia) Senior Researcher, Dragan Ninić (LANACO) Head of Business Development, Amra Sofić (BH Telecom) Product Manager for IoT Solutions, Dr. Lejla Gurbeta (Verlab), Senad Zaimović (Softhouse), Software Consultant, Fariz Saračević (IBM – Germany) Senior Product Manager.