Popular News

The Association of Business Service Leaders in Bosnia and Herzegovina (ABSL) i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji

 

11.08.2020.

 

The Association of Business Service Leaders in Bosnia and Herzegovina (ABSL) i Bit Alijansa danas su potpisali memorandum o saradnji s ciljem zajedničkih aktivnosti u narednom periodu. Memorandum su potpisali Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i Adis Mustabašić, izvršni direktor ABSL asocijacije.

 

 

“Poslovni servisi kao segment aktivnosti svake kompanije u vremenu izražene potrebe povećane efikasnosti kompanija sve više dobijaju na značaju. Kompanije su pod pritiskom smanjenja fiksnih troškova, te moraju iznalaziti optimalna i efikasna rješenja za podržavanje poslovne vitalnosti. Kao jedan od najčešćih načina nameće se prepuštanje određenih poslovnih funkcija specijaliziranim kompanijama sa relevantnim kompetencijama. Pomenute kompetencije  su najčešće zasnovane na inovativnim tehnološkim rješenjima te upravo tu vidimo ogroman potencijal za naše ljude da pored servisa koje nude sudjeluju i u kreiranju inovativnih rješenja koja mogu proizvesti naši eksperti iz oblasti IT-a. Na taj način možemo ponuditi kompletan i vrlo konkurentan servis kompanijama u svijetu.” – naveo je Adis Mustabašić, izvršni direktor ABSL asocijacije.

 
 
ABSL asocijacija ima za cilj zastupanje poslovnih interesa svih domaćih outsourcing kompanija, pružanje pomoći u vidu širenja obima poslovanja ovih kompanija na domaćem i inostranom tržištu, privlačenju novih investitora te poboljšanju poslovnog okruženja unutar ove industrije.

 

„Saradnja dvije organizacije koje oko sebe okupljaju neke od najjačih i najuspješnijih poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, izuzetno je značajna za strateški razvoj ne samo IT industrije već kompletne ekomonije BiH. U narednom periodu ćemo aktivno raditi na unapređenju potencijala naših članica, te jačanju ekonomije naše zemlje kroz uspješnu kolaboraciju Bit Alijanse i ABSL asocijacije sa akcentom na kreiranje prilika na inostranim tržištima“ – istakla je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.