Popular News

Savez inovatora Republike Srpske se pridružio partnerskoj mreži Bit Alijanse 

 

09.09.2020. godina

 

Mreži partnera Bit Alijanse pridružio se i Savez inovatora Republike Srpske s ciljem realizacije zajedničkih aktivnosti. Memorandum o saradnji su potpisali Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i Milovan Bajić, predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske. 

 

“Veoma sam ponosan što smo potpisali saradnju sa organizacijom koja podržava inovatorski i stvaralački duh. Ovom saradnjom ćemo dodatno osnažiti naše resurse, a sve u cilju građenja snažne inovatorske zajednice.” – poručio je Milovan Bajić, predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske.

 

Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske (RS), čiji je osnovni cilj da objedini i usmjeri zajedničke napore radi: razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske.

 

“Bit Alijansa sarađuje sa organizacijama koje nastoje maksimizirati potencijale koje nosi inovatorstvo i tehnologija. Jedna od tih organizacija je i Savez inovatora Republike Srpske koji okuplja telentovane pojedince s ciljem realizacije aktivnosti koje će unaprijediti navedene oblasti. U narednom periodu zajedničkim djelovanjem ćemo raditi na kreiranju prilika za mlade te na promociji inovatorstva i mladih inovatora u BiH.” – navela je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.

 

Više informacija o Savezu inovatora Republike Srpske pronađite na ovom linku