Popular News

Saradnja IPI Akademije iz Tuzle i Bit Alijanse

 
 

20.01.2020.

 

U četvrtak je u prostorijama IPI akademije u Tuzli potpisan memorandum o saradnji s ciljem zajedničke saradnje na projektima značajnim za promociju i jačanje IT obrazovanja i industrije u BiH. Memorandum o saradnji su potpisali Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i Damir Bećirović, profesor na IPI akademiji.

 

Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne  komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla  (IPI Akademija) je prva domaća privatna visokoškolska ustanove u Tuzli  koja obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa od 2014. godine  polazeći od savremenih standarda i principa visokog obrazovanja, a slijedeći svjetske trendove u izvođenju nastavnog procesa.

 

“Današnje potpisivanje ugovora sa Bit Alijansom predstavlja nastavak naših aktivnosti na osnaživanju saradnje sa kompanijama i nevladinim organizacijama, a sve u cilju poboljšanja uslova stručnog i teorijskog  osposobljavanja naših studenata i jačanja njihovih kompetencija koje tržište rada traži.“ – istakao je Dr. sc. Damir Bećirović, profesor na IPI akademiji.

 

Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse ističe kako je saradnja sa obrazovnim ustanovama koje edukuju buduće IT stručnjake jedan je od ključnih fokusa Bit Alijanse: “Cilj nam je povezati sve visokoškolske ustanove u BiH koje budućim generacijama pružaju mogućnost da izučavaju informacione tehnologije kao jednu od najperspektivnijih oblasti. Potpisivanje sporazuma sa IPI akademijom je još jedan korak ka tom cilju, s tim da je akcenat uvijek na saradnji na projektima od značaja za obje strane na način da se u konačnici doprinese unapređenju trenutnih potencijala IT industrije u BiH.“ – navela je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.