Popular News

Saobraćajni fakultet i Bit Alijansa u narednom periodu sarađivat će na projektima značajnim za IT industriju

 

20.08.2019.

 

Saradnja sa obrazovnim institucijama jedan je od ključnih ciljeva Bit Alijanse te se različitim aktivnostima nastoji uticati na smanjenje deficita IT stručnog kadra. S tim ciljem, Bit Alijansa je potpisala Memorandum o saradnji sa Saobraćajnim fakultetom u Doboju s kojim će u narednom periodu biti realizovane projekti od značaja za IT industriju. Memorandum su potpisali dr Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju i Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse. Potpisivanju su prisustvovali Mladen Vasić, direktor kompanije codecentric i Bojan Marić, prodekan za naučno-istraživački rad Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

 

Zajedničke aktivnosti Saobraćajnog fakulteta i Bit Alijanse bit će usmjerene  realizaciji projekata s ciljem razvoja nauke i  struke, organizaciji stručnih skupova te unapređenja trenutnih IT programa na Fakultetu.

 

„Strateški cilj Saobraćajnog fakulteta je kontinuiran, sistematski razvoj svih segmenata ove visokoobrazovne institucije, a između ostalog jedan od najvažnijih prepoznatih segmenata je obezbjeđivanje praktične nastave studentima kroz saradnju sa privrednim subjektima, tj. našim partnerima iz realnog sektora. S tim u vezi, sigurni smo da će saradnja sa Bit Alijansom doprinijeti prepoznatljivosti naših studenata na tržištu rada, jer će na ovaj način u budućem periodu sticati nova znanja i praksu na polju IT tehnologija i ujedno dobiti priliku da već kroz studije sarađuju sa potencijalnim budućim poslodavcima“, istakao je dr Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

 

Bit Alijansa trenutno broji preko 50 partnerskih institucija s kojima sarađuje na unapređenju poslovnog okruženja IT industrije, a najveći broj njih su upravo akademske institucije. „Svaka karika u lancu kreiranja vrijednosti za osnaživanje i unapređenje IT prilika u BiH je izuzetno značajna te veliku pažnju usmjeravamo na saradnju sa obrazovnim institucijama u kojima znanja i vještine stiču budući IT stručnjaci i srodni profili koji su interesantni za IT industriju. Vjerujemo da ćemo saradnjom sa Saobraćajnim fakultetom kreirati mnogobrojne prilike, ne samo za mlade potencijale već i za sveukupan razvoj ovog regiona“, istakla je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.