Popular News

Pozicioniranje IT industrije kao strateške grane privrede imat će izuzetno pozitivne efekte na ukupni razvoj ekonomije BiH

 

Sarajevo, 22. februar 2021. godina

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH za period 2021- 2027. godina u kojoj veoma značajno mjesto zauzimaju mjere koje se odnose na razvoj IT industrije i procesa digitalizacije.

 

Naročito važna je činjenica da je Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, IT industrija prepoznata kao strateška grana privrede. U skladu sa tim opredjeljenjem ovim strateškim okvirom predviđeno je razvijanje i usvajanje niza konkretnih mjera i aktivnosti koje bi trebale poduzeti nadležne institucije. Cilj tih mjera jeste daljnji razvoj IT industrije, što će voditi ubrzanju ukupnog razvoja države Bosne i Hercegovine.

 

Bit Alijansa kao organizacija koja okuplja više od 50 najvećih kompanija iz oblasti informacionih tehnologija (IT) u Bosni i Hercegovini, koje zapošljavaju preko 3.000 visokokvalificiranih stručnjaka i sama je učestvovala u izradi Strategije i dala svoj doprinos u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje industrije u kojem posluju njihove članice.

 
“Uvjereni smo da IT industrija, kao rijetko koja industrija, može osigurati da se privreda naše zemlje razvija brže i lakše oporavi od teških ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa” – navode iz Bit Alijanse.

 

Svi relevantni statistički podaci i istraživanja jasno pokazuju da je IT industrija upravo ta koja je spremna kreirati brojna nova i natprosječno plaćena radna mjesta, od čega korist može imati, ne samo IT kao industrija, nego i cjelokupno društvo.

 
“Drago nam je što je Strategijom razvoja Federacije BiH ovo prepoznato na adekvatan način. Pozivamo nadležne institucije da što prije otpočnu sa aktivnim izvršavanjem svih mjera koje su navedene u Strategiji, a naročito pozivamo na što hitnije usvajanje jasnog zakonskog okvira o podsticaju razvoja strateških djelatnosti” – poručuju iz Bit Alijanse.

 

Bit Alijansa će i u budućnosti biti na raspolaganju, kako svojim članicama tako i svim institucijama u BiH, te nastaviti sa proaktivnim djelovanjem koje će omogućiti ubrzani razvoj IT industrije u Bosni i Hercegovini.