Popular News

Sorry, this entry is only available in BHS.

Potpisani ugovori za realizaciju programa IT obuke u općini Centar

 
S obzirom da u Bosni i Hercegovini zanimanja u okviru IT sektora spadaju među deficitarne profesije, a trend potražnje za ovim kadrovima kontinuirano raste, Općina Centar je obezbijedila obuku s ciljem prekvalifikacije i edukacije nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za poslove iz oblasti informacionih tehnologija.

 

Danas je upriličeno potpisivanje ugovora između ATIA d.o.o., realizatora nastave u edukacionom programu IT obuke za programere i 34 polaznika programa edukacije.

 

Podsjećamo, nakon završetka javnog poziva za učešće u programu obuke za programere za stipendiranje nezaposlenih osoba u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija (IT), koji je Općina Centar objavila 12. juna prošle godine, okončana je procedura obrade pristiglih zahtjeva, te su kandidati koji su ispunili uslove javnog poziva pristupili testiranju. Testiranje je obavila firma ATIA d.o.o. iz Sarajeva, koja je odabrana kao najpovoljnija edukacijska firma, koja će također biti zadužena za obuku prijavljenih aplikanata koja počinje u ponedjeljak, 15. januara 2018. godine.

 

Bit Alijansa je tokom pripreme ovog projekta osigurala savjetodavnu podršku na osnovu ranijih iskustava stečenih realizacijom projekta «bitCamp» koji je uspješno realizovan tokom 2014. i 2015. godine.