Popular News

Potpisan memorandum o saradnji sa Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka

 

18.12.2020. 

 

Danas je u Banjoj Luci potpisan memorandum o saradnji između Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA iz Banjaluke i Bit Alijanse. Memorandum su potpisali Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i Zoran Vuković, direktor WMTA.

 

 

“Potpisivanje memoranduma o saradnji izmedju Bil Alijanse i naše Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka za nas znači značajan nastavak umrežavanja sa kvalitetnim partnerima čije su vizije, vrijednosti i ciljevi na istoj trasi koju njeguje naša ustanova više od 10 godina. Želimo razmjeniti znanja, iskustva i pozitivnu energiju sa Bit Alijansom i njenim članicama da kroz saradnju i razne projekte unapredimo neke od gore navedenih i drugih vrijednosti koje njeguju obe organizacije.” – istakao je Zoran Vuković, direktor WMTA. 

 

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka njeguje vrijednosti unapređenja, konstantnog rasta i razvoja praktičnog obrazovanja i praktičnih znanja domaćih kadrova i stručnjaka. Cilj je i unapređenje efikasnosti, kapaciteta i kvaliteta rada preduzeća i privrednih subjekata generalno u BiH i regiji  (“digitalizacija ekonomije”) kroz upotrebu modernih tehnologija koje se ogledaju u digitalizaciji sistema rada-organizacije, proizvodnje i logistike (upotrebnom digitalnih i softverskih rješenja, E-traininga, CNC operacija/CNC programiranja, CAD/CAM sistema, 3D modeliranja, brza izrada prototipa-3D print/3D scan, simulacije i VR-a.)

 

“Pridruživanje Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka mreži partnerskih institucija Bit Alijanse govori u prilog tome da imamo zajednički cilj – kreirati kvalitetniji ambijent za razvoj novih zanimanja potrebnih tržištu rada kao i prekvalifikacije i dokvalifikacije, sa akcentom na razvoj digitalnih vještina. Izuzetno nam je važno da konkretno radimo na digitalnoj transformaciji našeg drusštva tako da smo sigurni da će ova saradnja upravo to omogućiti – da IT industrija bude integrisana u različite programe koje WTMA već godinama uspješno radi u različitim industrijama”- navela je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.