Popular News

Potpisan Memorandum o saradnji sa Asocijacijom za ekonomski razvoj REDAH u Mostaru

 

30.10.2018.

 

Jučer je u Mostaru potpisan Memorandum o saradnji između Asocijacije za ekonomski razvoj – REDAH i Bit Alijanse. Memorandum su potpisali Mirna Jelčić, direktorica REDAH-a i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.

 

Potpisivanjem Memoranduma ove dvije organizacije su ozvaničile svoju saradnju, te će u narednom periodu aktivno raditi na realizaciji projekata s ciljem jačanja informacionog društva, kao i poslovnog okruženja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali i u cijeloj BiH. Misija REDAH-a je biti katalizator koji će ustrojiti i pružiti cjelovitu potporu regionalnom ekonomskom razvoju kako Hercegovine, tako i Bosne i Hercegovine.

 

„Sudjelujući u svim razvojnim procesima REDAH teži biti nositelj promjene. Potpisivanjem ovog memoranduma obvezali smo se pratiti razvoj ICT sektora, sudjelovati u tom razvoju, te tako stvarno biti dio rasta našeg društva, u suradnji i bliskoj vezi sa Bit Alijansom kao partnerom za budućnost“, navela je Mirna Jelčić, direktorica REDAH-a.

 

Bit Alijansa je krovno udruženje 51 IT kompanije koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Kompanije-članice trenutno zapošljavaju više od 2200 zaposlenika i jedan od ciljeva aktivnosti koje Bit Alijansa realizuje jeste da se umanji deficit kvalifikovanog radnog kadra, te da se obrazuju stručnjaci u IT sektoru.