Popular News

Potpisan Memorandum o saradnji između Purple Key i Bit Alijanse

7.7.2022. godine

 

Krajem mjeseca juna potpisan je Memorandum o saradnji između marketinške agencije Purple Key i Bit Alijanse kojim su se naše dvije organizacije obavezale su se da će u duhu najbolje saradnje i dobre volje, međusobno sarađivati na razvoju informativne platforme NOD kao i uzajamnoj promociji iste. Memorandum su potpisali CEO Purple Key-a, Mirza Pirić i izvršni direktor Bit Alijanse, Damir Maglajlić.

 

Purple Key je specijalizirana marketinška agencija sa više od 40 uposlenika/ca koji se svakodnevno hvataju u koštac sa najvećim izazovima tržišta i nude inovativna i jedinstvena rješenja u polju marketinga koja nudi full marketing usluge za zadovoljavanje svih komunikacijskih, promotivnih i reklamnih potreba klijenata.

 

Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti da je projekat NOD podržan od Bit Alliance, te da smo ujedinjeni u zajedničkom cilju, a to je promocija benefita neformalnog obrazovanja.Rad i razvoj platformi poput NOD-a, ima za cilj da svim građankama i građanima BiH ali i regije,  pruži relevantne i pravovremene informacije koje se tiču neformalnog obrazovanja i da im omogući pristup renomiranim programima i edukacijama. Smatram da će ovakvo proaktivno djelovanje će dovesti do stvaranja nove radne snage koja je u toku sa svim savremenim tokovima tržišta rada, te u konačnici poboljšati i unaprijediti sisteme obrazovanja u BiH, “ izjavio je Mirza Pirić, CEO Purple Key-a.

 

Zadovoljstvo nam je biti dijelom formiranja još jedne platforme za dijeljenje edukativnog sadržaja u vidu neformalnog obrazovanja, koja će u u narednom periodu sigurno doprinijeti kako u kreiranju osposobljene radne snage, tako i u unaprjeđivanju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Jedan od glavnih fokusa Bit Alijanse je obrazovanje, pa nam je posebno drago dati svoj doprinos i u ovom projektu,” kazao je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.