Popular News

 

Potpisan memorandum o saradnji između IOM-a u Bosni i Hercegovini i Bit Alijanse

 
8.6.2021. godine
 
U prostorijama UN House u Sarajevu potpisan je Memorandum o razumijevanju između IOM-a u Bosni i Hercegovini i Bit Alijanse. Memorandum su ispred međunarodne organizacije za migracije (IOM) potpisale Laura Lungarotti, šefica misije u Bosni i Hercegovini i sub koordinator za zapadni Balkan i izvršna direktorica Bit Alijanse, Tatjana Vučić.
 
Bit Alijansa cijeni i prepoznaje sve napore koje međunarodne organizacije ulažu u razvoj svih aspekata Bosne i Hercegovine, a posebno IT industrije. Zadovoljstvo nam je udružiti snage sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sa kojom ćemo u narednom periodu realizovati niz aktivnosti i projekata usmjerenih na analizu migracija IT stručnjaka, kao i druge projekte u cilju razvoja IT industrije.”,  istakla je Tatjana Vučič.
 
Ovim sporazumom će se napraviti okvir i uspostaviti kanal za saradnju u vidu razmjene iskustava, znanja i promocije inovativnih projekata za međusobno jačanje zajedničkih programa u sklopu sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT). U okviru saradnje i u skladu sa raspoloživim resursima, niz aktivnosti uključuje tehničku pomoć i izgradnju kapaciteta na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, promociju digitalizacije, inovacija i tehnologije, nabavku materijala i opreme, ali i drugih aktivnosti”, kazala je Laura Lungarotti, sub-regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan i šefica misije IOM-a u Bosni i Hercegovini.