Popular News

Sorry, this entry is only available in BHS.

Potpisan memorandum o saradnji između Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci i Bit Alijanse

 

Armin Talić, izvršni direktor Bit Alijanse, posjetio je Elektrotehnički fakultet u Banja Luci gdje se sastao sa dekanom, prof. dr. Brankom Blanuša. Bila je to prilika da se razgovara o zajedničkom cilju razvoja pozitivnog poslovnog okruženja, te da se uspostavi saradnja, kako bi se novi naraštaj obrazovao i usvajao vještine shodne trenutnim potreba tržišta rada.

 

S tim u vezi, ove dvije institucije potpisale su memorandum o saradnji i kojim je kreiran okvir budućih zajedničkih aktivnosti i projekata.

 

Kao godina osnivanja Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci uzima se 1962. godina kada je Narodni odbor sreza Banja Luka donio Odluku o osnivanju Tehničkog fakulteta sa Odsjekom za elektrotehniku.  Studije na Elektrotehničkom fakultetu su organizovane po modelu evropskog prenosa bodova (ECTS) i odvijaju se na 3 ciklusa.

 

Studijski programi I i II ciklusa su: Računarstvo i informatika, Elektronika i telekomunikacije, Elektroenergetski i industrijski sistemi, a studijski program III ciklusa se realizuje u oblasti Informaciono – komunikacione tehnologije.

 

Elektrotehnički fakultet u Banji Luci je prepoznat u BiH kao jedna od vodećih visokoškolskih institucija u obrazovanju IT kadra, te naučno-istraživačkom radu i saradnji sa kompanijama u zemlji i inostranstvu.

 

Bit Alijansa kroz saradnju sa visokoškolskim ustanovama radi na dugoročnom unapređenju studijskih programa te njihovom usklađivanju sa potrebama industrije. S druge strane, studenti kroz zajedničke projekte Fakulteta i Bit Alijanse imaju priliku naučiti trenutne IT trendove te se na taj način pripremiti za tržište rada.

 

Bit Alijansa je vodeća asocijacija IT kompanija u BiH i okuplja 20 članica, softverskih kompanija koje zapošljavaju preko 1500 zaposlenika u BiH.