Popular News

Potpisan memorandum o saradnji između Centra za obrazovanje i poduzetništvo i Bit Alijanse

 
Tokom protekle sedmice je potpisan Memorandum o saradnji između Centra za obrazovanje i poduzetništvo s ciljem uzajamne saradnje ove dvije institucije. Potpisivanju memorandum o saradnji su prisustvovali Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse i Ensar Abazović, direktor Centra za obrazovanje i poduzetništvo.
 
“Vrlo je važna saradnja institucija koje nastoje kreirati okruženje koje će svima omogućiti sticanje stručnih znanja iz IT oblasti. Informatička pismenost je već odavno postala neizostavan dio poslovnog procesa, te će Bit Alijansa u saradnji sa Centrom za obrazovanje i poduzetništvo u budućnosti realizirati različite aktivnosti i projekte koje će omogućiti usavršavanje i sticanje znanja u okviru IT oblasti.”, rekao je Armin Talić, generalni direktor Bit Alijanse.
 
Centar za obrazovanje i poduzetništvo je prva Ustanova za obrazovanje odraslih akreditovana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 
Učenje tokom cijelog života je imperativ za sve one koji žele da ostanu konkurentni na globalnom tržištu rada. Potrebno je programe i obuke prilagoditi potrebama odraslog čovjeka, zauzetog, sa ograničenim vremenom i sa specifičnim i jasno postavljenim ciljevima. Centar za obrazovanje i poduzeništvo je kreirao efikasne, inovativne i specifične formalne i neformalne programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za pojedince, institucije, preduzeća, kao i postojeće i potencijalne poduzetnike.