Popular News

Potpisan Memorandum o međusobnoj saradnji sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 
26.10.2018.

 

Danas je u Rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru potpisan memorandum o međusobnoj saradnji sa Univerzitetom u Mostaru. Memorandum su potpisali rektor Univerziteta, prof. dr Elvir Zlomušica i generalni menadžer Bit Alijanse, Armin Talić.
 
Memorandumom Univerzitet i Bit Alijansa su se obavezali da u duhu najbolje zajedničke saradnje i dobre volje međusobno sarađuju u interesu jačanja i razvoja informacionog društva u BiH kao što je uvođenje studijskih programa iz oblasti IT-a na dodiplomskim i master studijskim programima na Univerzitetu, poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća i naučno-stručna saradnja u vidu obuka, specijalističkih kurseva i usavršavanja studenata Univerziteta i uposlenika članica Bit Alijanse.
 
Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse je prilikom potpisivanja istakao važnost partnerstva sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru s kojim će Bit Alijansa u narednom periodu raditi na implementaciji aktivnosti s ciljem promocije IT industrije i jačanjem studijskih programa prilagođenih potrebama industrije s ciljem približavanja realnog sektora studentima Univerziteta.
 
Bit Alijansa trenutno broji 51 članicu, te sarađuje sa više od 50 partnerskih institucija i organizacija s kojim radi na realizaciji različitih projekata s ciljem jačanja i promocije IT industrije u BiH. Udruženje aktivno sarađuje sa obrazovnim institucijama, te zajedničkim naporima kreira okruženje koje omogućava unapređenje obrazovnih programa, kako bi se ostvario ključni cilj IT industrije – povećanje broja IT stručnog radnog kadra u našoj zemlji.