Popular News

Potpisan memorandum o međusobnoj saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH

 
10.05.2018.

Ā 

Ā 

Na Drugoj konferenciji o potencijalima razvoja softverske industrije BiH ozvaničena je i saradnja Bit Alijanse sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine potpisivanjem memoranduma o međusobnoj saradnji. Memorandum o međusobnoj saradnji su potpisali ministar Komunikacija i prometa BiH, gospodin Ismir Jusko i generalni menadžer Bit Alijanse, Armin Talić.
 

 
DosadaÅ”nje zajedničke aktivnosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Bit Alijanse su rezultirale organizovanjem Druge konferencije o potencijalima razvoja softverske industrije u BiH. Također, zajedničkom saradnjom pokrenuta je i Politika razvoja informacionog druÅ”tva Bosne i Hercegovine. Glavni cilj Politike razvoja informacionog druÅ”tva BiH je planiranje aktivnosti kojima će se maksimalno iskoristiti druÅ”tveni i ekonomski potencijal IKT, naročito interneta, a poseban segment ove Politike je posvećen razvoju domaće softverske industrije.
 
Memorandum o međusobnoj saradnji
 
Potpisanim memorandumom obje strane su saglasne da u duhu najbolje zajedničke saradnje, međusobno sarađuju u oblastima svojih nadležnosti koje su u interesu jačanja i razvoja IT poslovnog sektora kao Å”to su realizacije zajedničkih projekata, poticanja i koordinacija edukacija, istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloÅ”kih dostignuća te promocije IT poslovnog sektora među djecom i omladinom.