Popular News

Popunjeni kapaciteti besplatne škole programiranja u Mostaru – 100 polaznika će učiti programske jezike Python i HTML/CSS

 

Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostara (SUMIT) i Bit Alijansa, udruga IT kompanija BiH, organiziraju besplatnu školu programiranja “CoderDojo@SUMIT” za učenike osnovnih i srednjih škola uzrasta od 13 do 17 godina.

 

Kapaciteti škole programiranja CoderDojo SUMIT su popunjeni, te će 100 djece i mladih imati priliku da u narednih mjesec dana savladaju osnove programiranja u programskim jezicima Python i HTML/CSS.

 

CoderDojo je globalni pokret osnovan u Irskoj koji prepoznaje važnost razumijevanja programskih jezika u suvremenom svijetu, te da djeci i mladima širom svijeta ne bi trebala biti uskraćena prilika da nauče vještine programiranja. CoderDojo škole programiranja su uvijek besplatne i baziraju se na volonterskom radu mentora i drugog osoblja. Tokom 2017. godine više od 55.000 djece je pohađalo CoderDojo škole programiranja u 65 zemalja svijeta.

 

Zahvaljujemo se Sveučilištu u Mostaru na partnerskoj saradnji i ustupanju resursa prilikom realizacije škole programiranja CoderDojo u Mostaru.