Popular News

Sorry, this entry is only available in BHS.

Pokrenuti projekti usmjereni rjeŔavanju aktuelnih problema softverske industrije

 

Mnogo puta smo čitali o uspjeÅ”nim pričama koje su postale takve isključivo zbog beskompromisnog zajedniÅ”tva i istrajnog timskog duha. Jednu takvu priču piÅ”e i Bit Alijansa, udruženje najvećih softverskih kompanija u BiH, koje ima za cilj stvaranje boljih uslova za razvoj softverske industrije BiH.

 

Veliki korak ka ostvarenju vizije napravljen je organizacijom Prve konferencije o potencijalima razvoja softverske industrije BiH. Bila je to prilika da se predstavnicima vlasti, obrazovnih ustanova, međunarodnih i nevladinih organizacija te Å”iroj javnosti predstavi potencijal, ali i problemi sa kojima se domaća softverska industrija susreće. Kao dva najveća problema izdvojeni su: nedostatak visoko obrazovnih kadrova i izostanak podsticaja od strane nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH.

 

 

Četiri mjeseca nakon Konferencije, prvi rezultati su već vidljivi. Pored ranije uspostavljene saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, nakon konferencije Bit Alijansa je pokrenula saradnju sa Američkim Univerzitetom u Sarajevu, Internacionalnim Burch univerzitetom i Elektrotehnički fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kako bi se stvorili uslovi za usklađivanje nastavnih programa fakulteta u skladu sa razvojem tehnologije, ali i potrebama softverske industrije. Pored toga, Bit Alijansi su se pridružile joÅ” četiri softverske kompanije.

 

ā€œVeoma sam sretan Å”to mogu reći da su se udruženju, u protekla četiri mjeseca, pridružile softverske kompanije NSoft, Lanaco, Comtrade i BS Telecom Solutions. Kako bi ostvarili zacrtani cilj, Bit Alijansi je potrebna podrÅ”ka kompanija koje razmiÅ”ljaju na isti način. Tek smo na početku i svjesni smo da je put dug, no uz entuzijazam, naporan rad i iskustvo koje imaju članice Bit Alijanse rezultati sigurno neće izostatiā€ ā€“ izjavio je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa.

Ā 

Potencijal sektora, polako, ali sigurno prepoznaje se najviÅ”e zahvaljujući sinergijskom mehanizmu Bit Alijanse, u kojem svaka kompanija članica predstavlja podjednako važnu kariku. Međutim, za daljnji razvoj softverske industrije u BiH, neophodna je podrÅ”ka i doprinos svih institucija vlasti BiH.

 

Ono Å”to je neophodno za realiziranje ove Politike razvoja informacionog druÅ”tva za period 2017. ā€“ 2021. koju je usvojilo Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, je da Vijeće ministara BiH donese Strategiju razvoja informacionog druÅ”tva u BiH koja će predstavljati ključni strateÅ”ki dokument za daljnji razvoj ovog sektora. U Kantonu Sarajevo je usvojen zakonski okvir koji dozvoljava pokretanje dvogodiÅ”njih studijskih programa na fakultetima, čime se stvaraju uslovi za realizaciju specijalističkih edukacijskih programa kreiranih prema potrebama softverske industrije” – rekao je Talić, te dodao da su i neke lokalne samouprave prepoznale potencijal softverske industrije u segmentu smanjenja nezaposlenosti te su već odvojena finansijska sredstva za programe prekvalifikacije nezaposlenih osoba sa zavoda za zapoÅ”ljavanje.

 

U okviru aktivnosti prema lokalnim samoupravama, Bit Alijansa je pokrenula inicijativu za stvaranje mreže BitLab edukacijskih centara Å”irom BiH gdje će se mladima omogućiti sticanje IT vjeÅ”tina u svojoj zajednici. U skladu sa Ā«CoderDojoĀ» modelom, kreiranom u Irskoj a koji je proÅ”iren Å”irom svijeta, Bit Alijansa je organizovala besplatnu ljetnu Å”kolu programiranja za djecu, CoderDojo Sarajevo, koja će se proÅ”iriti i na druge gradove u BiH.

 

Kako bi se bh. zajednici programera, softverskih inženjera i drugih IT stručnjaka omogućilo da u svojoj zemlji imaju priliku sluÅ”ati predavanja vrhunskih profesionalaca iz svijeta tehnologije, Bit Alijansa zajedno sa svojim partnerima na proljeće 2018. godine organizuje konferenciju posvećenu upravo njima.

 

Ovi rezultati će sigurno biti dobra motivacija svim nivoima vlasti, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama da daju svoj doprinos razvoju ove perspektivne privredne grane.