Popular News

Pokreni svoj ICT ili kreativni biznis!

 
9. juli 2020. godina
 
Profesionalac ste iz oblasti dizajna, razvoja softvera, upravljanja mrežama ili operativnim sistemima?
 
Razmis╠îljate o razvoju IoT, VR, AR, AI … rjes╠îenja?
 
Željeli biste svoje vještine i iskustvo iz oblasti grafičkog dizajna, multimedije, razvoja softvera ili hardvera primijeniti na rješenja u različitim industrijama: od poljoprivrede, turizma, metalne, drvne tekstilne industrije do pametnih gradova?
 
Nudimo vam podršku u pretvaranju vaše inovacije, proizvoda, usluge ili koncepta u održiv biznis!
 

Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetnis╠îtva Centar Sarajevo poziva sve zainteresovane mlade osobe od 18 do 35 godina da se prijave za uc╠îes╠îc╠üe u Programu podrs╠îke pokretanju poduzetnic╠îkih ideja u oblastima ICT i kreativnih industrija. Uc╠îesnici c╠üe kroz ovaj program dobiti struc╠înu podrs╠îku u jac╠îanju svojih vjes╠îtina u poduzetnis╠îtvu i poslovnom planiranju ÔÇô odnosno, izradi biznis plana. Pokretanje poduzetnic╠îkih poduhvata koji budu ocijenjeni kao najbolji c╠üe se finansijski podrz╠îati bespovratnim sredstvima i mentorskim programom u prvoj godini poslovanja. Prijave je moguc╠üe predati putem online obrasca do 07.08.2020. Javni poziv se objavljuje u okviru projekta EU4Business kojeg finansira Evropska unija u vrijednosti 15 miliona eura, a realizuju ga GIZ, UNDP i ILO.
 
Lokalno partnerstvo Centar sačinjavaju Općina Centar, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, CEFE BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Bit Alijansa i DVC Solutions.
 

Cilj projekta

 
Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetnis╠îtva Centar Sarajevo ovim projektom nastoji promovirati opc╠üinu Centar kao lidera u oblasti poduzetnis╠îtva koji poticajnim poduzetnic╠îkim okruz╠îenjem, inkluzivnos╠îc╠üu i dostupnos╠îc╠üu naprednih programa podrs╠îke, privlac╠îi i podrz╠îava inovativne poduzetnike iz c╠îitave Bosne i Hercegovine i povezuje ih s me─Ĺunarodnim trz╠îis╠îtem.
 

Putem novootvorenog Centra za izvrsnost u poduzetništvu (CIP) Partnerstvo polaznicima nudi fleksibilan mehanizam podrške s fokusom na biznise visokog potencijala, primarno u oblasti ICT i kreativnih industrija. Ovaj javni poziv predstavlja drugi od 5 poziva koji će se objaviti u narednih 12 mjeseci. U ukupni program obuke biće uključeno najmanje 125 polaznika, dok će 25 najbolje ocijenjenih dobiti finansijsku podršku za pokretanje biznisa.
 
Ocjenjivanje će se vršiti na osnovu transparentnih kriterija, a koji su, u formi aneksa ovom pozivu, dostupni svim polaznicima na ovom linku. Od posebne važnosti za uspješnost projekta je identifikacija i podrška poduzetničkim poduhvatima koji doprinose prevazilaženju ekonomskih i drugih posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa.
 

Ciljna grupa

 
Ciljna grupa ovog poziva su mladi (do 35 godina starosti) s područja Kantona Sarajevo, s naglaskom na visokoobrazovane iz oblasti prirodnih ili tehničkih nauka i umjetničkih akademija (dizajn i multimedija). Naročito ohrabrujemo studente završnih godina dodiplomskog i postdiplomskog studija, osobe koje su studij završile u prethodnih 3-5 godina te sve druge osobe koje smatraju da su u stanju uspješno pokrenuti biznis u oblastima ICT i kreativnih industrija te učestvovati sa vlastitim sredstvima do 50% od iznosa koji bude tražen od projekta u formi bespovratne finansijske podrške.
 

Sadržaj programa podrške

 
Program podrške će učesnicima staviti na raspolaganje:

 • Obuku u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (Pokreni i unaprijedi svoj biznis) Me─Ĺunarodne organizacije rada (ILO),
 • Podrs╠îku/consulting u oblasti poslovnog planiranja,
 • Mentorstvo iz ICT oblasti relevantnih za konkretni poduzetnic╠îki poduhvat,
 • Mentorstvo iz oblasti kreativnih industrija relevantnih za konkretni poduzetnic╠îki

  poduhvat,

 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 10.000 KM po biznisu (za pozitivno

  ocijenjene biznis planove),

 • Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja,
 • Umrez╠îavanje s drugim srodnim poduzetnicima u smislu zajednic╠îkog izlaska na

  tržište, komunikacije prema dobavljačima, radnoj snazi, itd.
   
  Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 virusa, podrška će se pružati putem online platformi. Po okončanju pandemije podrška će se pružati konvencionalnim (direktnim) metodama.

 

Način prijave

 
ÔÇó Prijave se mogu podnijeti u periodu 08.07.2020 ÔÇô 07.08.2020. godine, popunjavanjem online formulara koji je dostupan na ovom linku. Link na formular c╠üe biti dostupan na sajtovima svih c╠îlanica Lokalnog partnerstva Centar Sarajevo.
 
ÔÇó Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave nec╠üe se uzeti u razmatranje
 

Dodatne informacije o programu

 
Dodatne informacije o programu se mogu dobiti:
 
ÔÇó Upitom: [email protected].
 
ÔÇó Prisustvom na info-doga─Ĺajima (prezentacijama) koje c╠üe biti organizovane online
 
(putem ZOOM platforme) u sljedećim terminima:

   

 • 29.7.2020, 13.00 sati (link), i
 • 04.08.2020, 17.30 sati (link) ZOOM platforma
 
U svjetlu pandemije COVID-19 virusa, Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetnis╠îtva Centar Sarajevo i njegove c╠îlanice vas pozivaju da, bez izuzetka, pos╠îtujete mjere propisane od strane civilne zas╠îtite i zdravstvenih autoriteta koje se odnose na socijalno distanciranje i koris╠îtenje zas╠îtitnih sredstava. Partnerstvo Centar vas tako─Ĺer poziva da za to vrijeme, ne krs╠îec╠üi zdravstvene propise, razvojem vlastitih poslovnih poduhvata doprinesete ekonomskom oporavku i otvaranju novih radnih mjesta. Za oc╠îekivati je da c╠üe ekonomske posljedice pandemije biti znatne. Pozivamo vas da sada, u samoizolaciji, promislite o moguc╠ünostima za vas╠î poduzetnic╠îki angaz╠îman i buduc╠üu uspjes╠înu karijeru. Partnerstvo Centar Sarajevo stoji na raspolaganju da vam u tome pomogne.