Popular News

Otvoreni konkursi za upis na državne fakultete u BiH: 900 mjesta na odsjecima iz oblasti kompjuterskih nauka i IT-a

 

19.06.2020.

U akademskoj 2020/2021. godini na državnim fakultetima iz oblasti kompjuterskih nauka i IT-a u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću planiran je upis preko 900 studenata.

 

Banja Luka

 

Elektrotehnički fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci organizuje program “Računarstvo i informatika” koji ove godine upisuje 92 studenta, a konkurs za upis bit će otvoren do 26.06.2020. godine. 

 

Bihać

 

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisao je konkurs za upis  41 studenta na Elektrotehničkom odsjeku. Konkurs za upis na I godinu studija traje od 16.06.2020. do 16.07. 2020. godine.

 

Mostar

 

Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisao je konkurs za upis 310 studenata od čega je 250 DL studenata. Konkurs je otvoren do 03.07.2020. godine. Također, otvoreni su konkursi na Sveučilištu u Mostaru i to na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. 

 

Sarajevo

 

Na Univerzitetu u Sarajevu studijski programi iz oblasti računarstva i informacionih tehnologija realizuju se na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu otvoren je konkurs za upis na dodiplomski studijski program “Računarstvo i informatika”, i dvogodišnji stručni studijski program “Razvoj softvera”.

 

Na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta izvodi se dodiplomski studijski program “Teorija kompjuterskih nauka” i stručni studijski program “Informacione tehnologije”. 

 

Stručni studijski programi na Univerzitetu u Sarajevu

 

Univerzitet u Sarajevu je od 2018. godine omogućio realizaciju i dvogodišnjih studijskih programa te su iste godine pokrenuti stručni studijski programi iz oblasti informacionih tehnologija na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu. Za razliku od dodiplomskih studijskih programa, stručni studijski programi se izvode u trajanju od četiri semestra uz obaveznu industrijsku praksu. 

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu se izvodi stručni studijski program pod nazivom “Informacione tehnologije” i konkurs je otvoren do 28.06.2020. godine. Za upis nije predviđen prijemni ispit, a kandidati će se rangirati na osnovu uspjeha iz srednje škole. 

 

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu realizuje stručni studijski program “Razvoj softvera” za koji je predviđen upis 50 studenata. Za upis će biti održan prijemni ispit koji neće biti eliminatoran nego će se ostvareni bodovi na ispitu dodavati u ukupan zbir bodova ostvarenih po različitim osnovama. Iako prijemni ispit nije eliminatoran, kandidati moraju prisustvovati na prijemnom ispitu.

 

Istočno Sarajevo

 

Na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu ove godine bit će upisano 40 studenata na studijskom programu “Računarstvo i informatika”. 

 

Tuzla

 

Fakultet elektrotehnike univerziteta u Tuzli upisuje 36 novih studenata na smjer “Računarstvo i informatika”.

 

Zenica

 

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici na smjeru “Softversko inženjerstvo” upisat će treću generaciju studenata, a konkurs je otvoren do 26.06.2020. godine. Predviđen je upis za ukupno 80 studenata.