Popular News

Osnovano Poslovno savjetodavno vijeće UNICEF-a BiH

24.11.2022. godine

 

U saradnji sa predstavnicima uspjeÅ”nih kompanija, UNICEF BiH je pokrenuo Poslovno savjetodavno vijeće (Business Advisory Council – BAC) kako bi podstakao značaj druÅ”tveno odgovornog poslovanja u čijem srediÅ”tu su djeca i dječija prava.

 

Poslovno savjetodavno vijeće će djelovati kao poslovna platforma s ciljem podizanja svijesti o pravima djece, razmjene znanja i odgovornih poslovnih praksi u najboljem interesu svakog djeteta.

 

UNICEF BiH će tako ostvariti snažniju i sistemsku saradnju sa poslovnim sektorom, kako bi se kroz razmjenu znanja stvorile konkretne, održive i odgovorne inicijative koje će dovesti do poboljÅ”anja života djece.

 

Inicijalnom sastanku za formiranje Poslovnog savjetodavnog vijeća prisustvovali su dr Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a BiH, kao i predstavnici kompanija, koje su pozvane da budu članovi Vijeća, zbog pokazane druÅ”tvene odgovornosti.

 

Članice Poslovnog savjetodavnog vijeća su dio menadžmenta kompanija iz sektora IT-a, bankarstva, proizvodnje i trgovine i to: Bit Alijansa (Damir Maglajlić), m:tel, a.d. Banjaluka (dr Jelena Trivan), Mastercard (Amir Trokić), ProCredit banka BiH (Amina Durmo Trlin), NLB Banka Banjaluka (Goran Babić), Raiffeisen banka (Amra Tabaković),Addiko banka Sarajevo (Emir Jildizlar), Violeta (Ante MiloÅ”) i DM (Admira Isaković).

 

Sastanak je bio prilika da predstavnici kompanija prodiskutuju o svojim odgovornim praksama i poslovnim politikama koje u fokusu imaju djecu i porodice, razmijene iskustva, inspiriÅ”u jedni druge i upoznaju se sa okvirnim planom rada UNICEF-a i Poslovnog savjetodavnog vijeća za naredni period.

 

Preuzeto sa UNICEF.org – Osnovano Poslovno savjetodavno vijeće UNICEF-a bih (24.11.2022.)Ā –Ā Dostupno na linku.