Popular News

Osnaživanje IT sektora u BiH: Kompanija codecentric i Bit Alijansa u zajedničkoj misiji

 

04.07.2018.

 

Zajednici kompanija članica Bit Alijanse pridružila se kompanija  codecentric d.o.o. iz Doboja, sa ciljem zajedničkog djelovanja na polju kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta softverske industrije BiH što će u konačnici rezultirati ubrzanim rastom ove privredne grane.

 

Generalni menadžer Bit Alijanse Armin Talić i direktor kompanije codecentric d.o.o. Mladen Vasić jučer su u Doboju potpisali sporazum o učlanjenju kompanije codecentric u Bit Alijansu.

 

“IT industrija u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno ima značajan potencijal, i mi to posmatramo kroz dva bitna faktora. Prvi, koji se odnosi na sam kadar, a koji nesumnjivo pokazuje kvalitet i kapacitete da radi na izuzetno zahtjevnim projektima za neke od najvećih svjetskih kompanija danas. U Bosni i Hercegovini žive i rade takvi ljudi. S druge strane, potencijal koji IT ima za razvoj ekonomije zemlje je neupitan. Kohezija između akademske javnosti i obrazovnih institucija s jedne i IT sektora sa druge strane je itekako potrebna. Ovo su početne pretpostavke na kojima može i treba da počiva zdrava saradnja između biznisa i obrazovnog sistema, a koja naposlijetku proizvodi višestruko pozitivne posljedice na ekonomiju jedne zemlje. Osnaživanjem zajednice, sa jasnim zajedničkim ciljevima mislim da možemo postići mnogo, stoga posebno zadovoljstvo predstavlja to što smo od danas članica Bit Alijanse, zajedno sa 43 najveće kompanije u BiH”, istakao je Vasić.

 

Kompanija codecentric d.o.o. osnovana je 2008. godine u Doboju, kao druga kancelarija međunarodne softverske kompanije codecentric AG iz Solingena (Njemačka). codecentric je danas grupacija koja zapošljava više od 500 IT entuzijasta i prostire se u četiri zemlje, sa lokacijama u Njemačkoj, Holandiji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. codecentric d.o.o. sa kancelarijama u Doboju i Banjaluci čine IT eksperti koji obavljaju poslove iz djelatnosti razvoja softvera i stručne podrške, angažovane na međunarodnim projektima renomiranih klijenata iz Evrope i svijeta.

 

Broj kompanija članica Udruženja Bit Alijansa posljednje četiri godine, od osnivanja udruženja, kontinuirano se povećava, a danas udruženje broji 44 kompanije udružene s jednim ciljem – da suočavanjem sa brojnim preprekama koje usporavaju rast, stvore nove prilike na tržištu softverske industrije.