Popular News

Općina Centar Sarajevo i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji

 
U prostorijama Općine Centar u Sarajevu u četvrtak, 04. aprila 2018. godine je potpisan Memorandum o saradnji između Općine Centar i Bit Alijanse.
 

Potpisivanjem ovih dokumenata se nastoje ostvariti zajednički interesi od značaja za privredni razvoj, unapređenje uslova za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti u općini Centar, a sve kroz poslovnu i stručnu saradnju potpisnica memoranduma, u realizaciji programa zapoÅ”ljavanja, programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba, te drugih programa i aktivnosti.

Prvi konkretan projekat na kome će raditi Općina Centar, Služba i Asocijacija ā€žBit Alijansaā€œ je edukacija i formiranje tehnoloÅ”kog parka koji je u budućnosti planiran na području naselja Å ip.

 

“Općina Centar je u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo napravila konkretne korake na izgradnji potrebne infrastrukture kao preduslova za uspostavu tehnoloÅ”kog parka na Å ipu. Planiramo da Općina Centar finansira izgradnju nove saobraćajnice, a Zavod da uputi zahtjev za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole. Asocijacija ā€žBit Alijansaā€œ će nam pomoći oko procesa edukacije za programere koja je u toku na Ekonomskom fakultetu za 34 mlade nezaposlene osobe iz Centra koji će biti od koristi za budući IT park. Za narednu godinu planiramo educirati joÅ” 40 osoba za programere.” objasnio je Ajnadžić.

 

Potpisivanju memoranduma je prisustvovao i direktor Službe za zapoÅ”ljavanje Kantona Sarajevo Midhat Osmanbegović koji je objasnio kako ova institucija za svaku od devet općina u kantonu Sarajevo ima drugačije potrebe i prioritete razvoja ili zapoÅ”ljavanja stanovnika.

 

“Mi poslodavce i općine pitamo koje su njihove potrebe za radnim kadrom pa na osnovu toga kreiramo programe prilagođene potrebama tržiÅ”ta. Naredne sedmice planiramo objaviti javni poziv za obuku stotinu IT operatora gdje očekujemo da od ukupnog broja mladih ljudi koji će proći tu obuku na kraju projekta bar 80 njih odmah dobije posao. Ovakva praksa je do sada pokazala pozitivne rezultate.” kazao je Osmanbegović.

 

Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse je ovom prilikom kazao da je saradnja sa Općinom Centar započela proÅ”le godine kada je uprava ove jedinice lokalne samouprave prepoznala potrebu za IT kadrom nakon čega je pokrenut projekat prekvalifikacije 34 nezaposlene osobe sa Centra u zvanje programera.

 

“U Bosni i Hercegovini postoji potreba za joÅ” 6.000 radnika iz IT segmenta gdje je glavni problem nedostatak stručnog kadra. Ključna uloga ā€žBit Alijanseā€œ u formiranju pomenutog IT parka je tehnička podrÅ”ka kompanijama iz Centra i njihovim uposlenicima, kao budućim korisnicima tehnoloÅ”kog parka. Korisnici dijele resurse tehnoloÅ”kog parka, prave zajedničke edukacije i sinergijski prave veće rezultate uz manje troÅ”kove poslovanja, Å”to je za njih izuzetno važno. Također ćemo biti podrÅ”ka i kod edukacije mladih budućih naraÅ”taja IT stručnjaka. Poređenja radi u Njemačkoj je 1992. godini bilo 32 tehnoloÅ”ka parka, dok u naÅ”oj zemlji danas imamo samo jedan u Mostaru.” navodi Talić.