Popular News

Održano javno predavanje na temu „Softversko inženjerstvo kao privredna grana budućnosti ZDK i BiH” na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici

 
U utorak, 16.01.2017. godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici održano je predavanje na temu „Softversko inženjerstvo kao privredna grana budućnosti ZDK i BiH”.
 
Predavanje je održano prvenstvno s ciljem da se javnosti i nosiocima vlasti prezentiraju mogućnosti otvaranja odsjeka Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu. Podsjećamo da  je Senat Univerziteta u Zenici na sjednici održanoj 27.12.2017. godine usvojio elaborate o pokretanju studijskog programa I (prvog) ciklusa i II (drugog) ciklusa studija Softversko inženjerstvo, a koji su trenutno u proceduri usvajanja od strane nadležnih organa i institucija.
 
Također, ovom prilikom potpisan je Memorandum o saradnji između Univerziteta u Zenici i Bit Alijanse. U duhu najbolje zajedničke saradnje i dobre volje da međusobno sarađuju u oblastima svojih djelatnosti koje su u obostranom interesu i interesu jačanja i razvoja informacionog društva u Bosni i Hercegovini,  Memorandum su potpisali prof.dr.sc. Damir  Kukić, rektor Univerziteta u Zenici i Armin Talić, direktor Bit Alijanse.
 
Nakon potpisivanja Memoranduma i konferencije za predstavnike medija u amfiteatru Politehničkog fakulteta održano je predavanje. Uvodnim obraćanjem prisutne je pozdravio, prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević, dekan Politehničkog fakulteta, nakon čega je prof.dr.sc. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta prezentirao samu ideju i koncept studija na odsjeku Softversko inženjerstvo.
 
Na temu “Softverskog inženjerstva kao strateške grane privrede budućnosti Bosne i Hercegovine” u ime Bit Alijanse prisutnima se obratio Armin Talić, izvršni direktor Bit Alijanse.
 
Prof. dr. Edhem Čustović sa La Trobe University Melbourne i predsjednik odbora Industry Advisory & Engagement međunarodne IEEE organizacije govorio je na temu “Inženjerstvo, informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), inovacije i preduzetništvo, kao suštinski temelj ekonomskog rasta”.
 
Bit Alijansa trenutno broji 27 najvećih softverskih kompanija sa više od 1800 uposlenih ujedinjenih pod okriljem Bit Alijanse, te će saradnja sa Univerzitetom predstavljati značajnu podršku razvoju nauke i informacionih tehnologija, kako na Univerzitetu u Zenici, tako i u Zeničko-dobojskom kantonu.