Popular News

Održana godišnja Skupština članica Bit Alijanse 

 
26.10.2020. godina
 
05. oktobra održana je godišnja sjednica Skupština članica Bit Alijanse. Članice su, u skladu sa trenutnom situacijom sa pandemijom, prisustvovale uživo i online.
 
Članice su imale priliku razgovarati o dosadašnjim rezultatima i unapređenju potencijala IT industrije, te budućim planovima i smjeru prema kojem IT industrija treba da ide. 
 
Na Skupštini su predstavnici kompanija glasale za nove članove Upravnog odbora te su izabrani sljedeći: Amina Karić (Authority Partners), Edin Deljkić (Klika), Dragan Ninić (LANACO), Faris Začina (Ministry of Programming), Milad Čerkić (Atlantbh), Muamer Bezdrob (PING) i Tomislav Jerkić (NSoft). Mandat novih članova Upravnog odbora Bit Alijanse trajat će naredne dvije godine.
 
Bit Alijansa osnovana je 2014. godine kao platforma preko koje će, kroz udružene napore, IT kompanije na bazi vlastitog iskustva raditi kreiranju okruženja u kojem potencijal IT industrije mora biti prepoznat. Udruženje koje je počelo sa 6 danas okuplja 55 kompanija iz BiH koje zapošljavaju oko 3.000 zaposlenika.