Popular News

 

Održan prvi Smart City Forum

 
24.6.2021. godine
 
Pametni grad je globalna kategorija koja se razvila pod uticajem tehnološkog razvoja, a posebno pod uticajem velikih kompanija koje razvijaju integrisana tehnološka rješenja primjenjiva u raznim sektorima.
 
Sam pojam pametnog grada naglašava zadovoljavanje potreba svih građana unutar gradskog područja. Postoji i pojam digitalni grad koji naglasak stavlja na korištenje tehnologija. Također, pojam pametnog grada uključuje i planiranje i upravljanje promjenama na bazi podataka, informacija i znanja, sudjelovanje javnosti i otvorenost za suradnju s partnerskim institucijama.
 
Pametni gradovi u BiH su tek u začetku, međutim postoje određena saznanja i iskustva kao i gradovi i općine, koji su progresivni, koji su stvorili preduslove i zakoračili hrabro u novu eru svog razvoja.
 
To nažalost nije dovoljno, jer je implementacija ovog procesa moguća samo uz podršku razvijenog IT sektora, institucija i javnog i privatnog sektora. Upravo zato na inicijativu Bit Alijanse je osnovan Smart City Forum, stalno mjesto susreta ključnih aktera koji doprinose u ovom procesu.
 
Smart City Forum je konsultativno tijelo koje ima za cilj da podstakne interakciju, razmjenu iskustava i ojača  lokalne kapacitete kao i da kreira partnerstva koja doprinose uspješnom provođenju procesa digitalne transformacije lokalnih samouprava.
 
Prvi sastanak Smart City Foruma održan je  23. juna 2021. godine u hotelu Hills, a učestvovali su ključni akteri u digitalnoj transformaciji putem smart city koncepta: jedinice lokalne samouprave, savezi gradova i općina, kompanije iz IT sektora, fakulteti, stručnjaci za temu digitalne transformacije, kao i donatori. Njihovo iskustvo, znanje i specifični interesi će doprinijeti unapređenju stanja u ovoj oblasti. Platforma će uticati na kvalitetniju realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenje očekivanih rezultata, a otvorena je za predstavljanje i savjetodavnu  podršku svim projektima iz ove oblasti koji to zatraže.
 
“Pozdravljamo djelovanje foruma pametnih gradova i zahvaljujemo BiT Alijansi na pruženoj mogućnosti akterima iz ove oblasti da ovim putem dobiju podršku za svoje procese digitalne tranzicije i razvoj tržišta pametnih rješenja”, kazala je Amira Omanović, projekt menadžerica u GIZ BiH.
 
Između ostalog, na skupu je predstavljeno istraživanje UNDP-a o trenutnoj spremnosti BiH općina za digitalnu transformaciju, te je putem panela diskutovano o saradnji IT sektora i lokalnih samouprava, smart city tržištu, važnosti uloge građana u digitalnoj tranziciji kao i planovima donatora za podršku domaćim akterima.
 
“Pandemija COVID-19 je pokazala da smo itekako spremni za proces digitalizacije, te da je digitalizacija u BiH dugotrajna ali definitivno moguća misija.  Smart City Forum je pod vodstvom Bit Alijanse zamišljen kao platforma okupljanja glavnih aktera koji će biti agenti promjene i nosioci procesa uspostavljanja pametnih gradova u BiH. Velika nam je čast imati podršku međunarodnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, saveza gradova i općina, fakulteta, eksperata u domenu digitalne transformacije, kao i IT industrije koja je svjetionik drugim industrijama na ovom putu. Vjerujem da ćemo još jednom pokazati kako udruženi možemo sve, kao što moto Bit Alijanse kaže – United To Develop More!”, istakla je izvršna direktorica Bit Alijanse Tatjana Vučić.