Popular News

Održan četvrti Smart City Forum

16.12.2022. godine

 

Bez dobro razvijene IT industrije unutar države, institucija, kao i javnog i komercijalnog sektora, koncept pametnih gradova nije moguće olako implementirati. Zbog toga je prošle godine na inicijativu Bit Alijanse, krovnog udruženja najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovni koja broji preko 40 članica i 100 partnera, osnovan Smart City Forum, stalno mjesto okupljanja važnih aktera koji doprinose ovom procesu.

 

Misija Smart City Foruma, konsultantivnog tijela, je podstaći interakciju, razmjenu iskustava, te razviti saradnju između javnog i privatnog sektora s ciljem jačanja kapaciteta i kreiranja partnerstava na putu digitalne transformacije gradova u BiH. Danas je dana 16. Decembra 2022. godine, u prostorijama LANACO tehnološkog centra održan četvrti po redu Smart City Forum u organizacjii Udruženja za informacione tehnologije Bit Alijansa.

 

Ideja “pametnih gradova” je globalni koncept koja je mnogima već dobro poznata. Prvenstveno je razvijen kao rezultat tehnološkog napretka i utjecaja moćnih korporacija koje stvaraju i stalno unapređuju integrirana tehnološka rješenja koja se mogu koristiti u različitim oblastima. Pod pojmom “pametni” zapravo se podrazumijevaju različiti koncepti razvoja grada, koji sa aspekta inovativnosti primjenom različitih tehnologija i principa planiranja optimizuju gradski prostor.

  

Moderator četvrtog po redu Smart City Foruma bio je Novak Čičković, PR iz kompanije Lanaco, a forum je otvorio menadžer za razvoj poslovanja u kompanij LANACO i član Upravnog odbora Bit Alijanse, Dragan Ninić koji je poručio: “Živimo u vremenu koje nam omogućava transformaciju, te se nadam da će se ovaj segment pokazati od izuzetne važnosti je podizati svijest od važnosti digitalne transformacije. Smatram da smo svi svjesni da živimo u vremmenu koje nam omogućava transformaciju. Prema podacima UN-a, do 2050. Godine 68% ljudi će živjeti u gradovima, te gradovi koji su po svojoj postavci “analogni” tj. bez digitalne komponente, neće biti u prilici podržati pomenuti nagli porast građana, veza komunikacije, privrede, obrazovanja i slično. Smatram da je od izuzetne važnosti podizanje same svijesti o potrebama digitalizacije, te vjerujem da je to naš primarni zadatak danas.”

 

U sklopu uvodnog obraćanja, obratila se i Kristina Erak, operativna menadžerica Bit Alijanse i projektna menadžerica na projektu “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”, te je predstavila aktivnosti projekta. “Smart City Forum uvezuje javni, privatni i akademski sektor, a sa ciljem doprinosa razvoju jedinica lokalnih samouprava. Predstavnici jedinica lokalnih samouprava koji se opredjeljuju za razvoj imali su priliku čuti iskustva 5 pilot opština / općina i gradova koji su u prethodnom periodu izradili mape puta digitalne transformacije, te u kojima su sprovedeni demo projekti za razvoj pametnih gradova. Forum uživa podršku brojnih kompanija, što pokazuje zainteresovanost lokalne IT industrije za razvoj javne uprave.” – istakla je Kristina.

 

U okviru ovog projekta, na forumu je predstavljen proces implementacije Pametnog parkinga od strane Srđana Zagorca, projektnog menadžera u kompaniji LANACO, koji je podjelio značajna iskustva sa terena i više informacija o procesu implementacije, te je naznačio da će do kraja godine sistem Pametnog parkinga-  GoParking biti realizovan u gradu Prijedoru, Tešnju i Zenici.

 

Bitna tematika četvrtog po redu Smart City Foruma bila je i eUprava, a koncept iste kao i djeljenje iskustva i dobrih praksi pdojelila je Mirjana Stanković, ekspertica za razvoj e-Uprave, DCG Consulting. Koncept eUprave zasnovan je sa glavnim ciljem olakšavanja svakodnevnog života građana, a isti se sprovodi digitalizacijom svakodnevnih procesa.

 

Značajan segment ovog foruma bila je i tematika panel diskusije na temu „Saradnja privrede i javnog sektora – ključ digitalizacije javnih usluga“ u kojoj su učestvovali: Sanja Skuletić-Maglić – šefica kabineta Premijera Vlade Kantona Sarajevo, Mladen Vuksan – tehnički direktor kompanije Telegroup, Jovana Vidaković – predstavnica kompanije ORACLE BH. Glavne fokusne tačke đove panel diskusije bile su razlike javnog i privatnog sektora po pitanju implementacije digitalne transformacije, važnost stavljanja fokusa na korisničku upotrebu, te djeljenje pozitivnih praksi visokorazvijenih država.

 

U sklopu događaja održana je i panel diskusija na temu „Iskustva sa Smart City Expa – kako implementirati svjetske prakse u razvoju jedinica lokalnih samouprava u BiH“, a učesnici u istoj su bili predstavnici javnih lokalnih samouprava u sklopu kojih se trenutno sprovodi projekat “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”: Biljana Milić – koodinatorica projekta u Gradu Zvorniku,  Admira Kličić – koordinatorica projekta u Gradu Prijedoru, Vera Ćaćić – predstavnica projekta u Opštini Pale, Jakuta Imširević – koordinatorica projekta u Gradu Zenica, Aidin Ibrahimkadić – koordinator projekta u Općini Tešanj. Učesnici panela su imali priliku prodiskutovati o iskustvima i stečenim znanjima sa studijske posjete na Smart City Expo sajmu, najvećem globalnom sajmu pametnih gradova, koji je održan u prethodnom mjesecu novembru u Barseloni, te su također najavili i projekte koji će se sprovesti u narednom periodu.