Popular News

Obrazovanje koje zapošljava: Pokrenuti novi smjerovi i povećani kapaciteti upisa IT fakulteta

 

06.07.2018.

 

Bit Alijansa kao vodeće udruženje softverske industrije u Bosni i Hercegovini kontinuirano radi na kreiranju novih prilika koje vode stvaranju pogodnog okruženja za rast i razvoj softverske industrije, pri tome neposredno sarađujući sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH, akademskom zajednicom kao i drugim organizacijama i institucijama čije su uloge ključne za razvoj softverske industrije.

 

U proteklom periodu ostvareni su brojni značajni rezultati, među kojima se ističe da je Bit Alijansa u proteklih godinu dana uspjela uvećati broj članica Udruženja četiri puta, te okupiti ukupno 44 kompanije članice koje zapošljavaju preko 60% IT radne snage u Bosni i Hercegovini, te ostvariti saradnju sa preko 40 institucija i organizacija.

 

Na osnovu kontinuirane saradnje sa različitim interesnim stranama u okviru univerzitetskog obrazovanja po prvi put pokrenut je dvogodišnji stručni IT studijski program za 150 studenata na Univerzitetu u Sarajevu. Stručni studij “Razvoj softvera” na Elektrotehničkom fakultetu, zajedno sa studijem “Informacione tehnologije” na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, su prvi studiji ovog tipa koji se pokreću u Bosni i Hercegovini što u konačnici ima za rezultat povećan kapacitet za upis studenata na IT studijske programe na Univerzitetu. Nastavni plan i program je usklađen sa potrebama IT kompanija te ovaj studijski program predstavlja priliku za osobe koje žele steći znanje potrebno za uspješnu karijeru u softverskoj industriji.
 

 
Također, pokrenut je novi master program za softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu UNSA za 20 studenata, a na novom smjeru “Softversko inženjerstvo” na Univerzitetu u Zenici ove godine će se upisati 80 studenata. Bit Alijansa je, također, podržala inicijativu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli s ciljem pokretanja novog studijskog usmjerenja «Teorijska kompjuterska nauka» na Odsjeku za matematiku na koji će se ove godine upisati 45 studenata.

 

Tokom prethodnih godinu dana, u okviru CoderDojo inicijative, 700 učenika osnovnih i srednjih škola je pohađalo besplatne škole programiranja u 8 gradova u BiH. U školi programiranja CoderDojo polaznici mogu naučiti osnove programiranja, kreirati web stranicu ili jednostavnu aplikaciju ili igru, te upoznati tehnologiju u neformalnom i kreativnom okruženju.

 

S ciljem pružanja mogućnosti studentima da se upoznaju sa aktuelnim trendovima iz oblasti informacionih tehnologija, otvorene su i tri Bit Alliance učionice na IT fakultetima, namijenjene održavanju tematskih predavanja «BITA4students» koja pripremaju IT profesionalci iz kompanija članica Bit Alijanse. Ova predavanja su posebno korisna za studente jer imaju priliku za sticanjem praktičnih znanja i vještina te za povezivanje sa kompanijama koje nude različite prilike za studente kao što su prakse, part-time poslovi i sl. «BITA4Students» predavanja su protekle godine kroz 30 sesija okupila preko 400 studenata. U narednom periodu planirano je da se ovaj projekat proširi i na univerzitete na području gradova Banja Luka, Mostar i Tuzla.

 

Nakon što je nekoliko gimnazija u Kantonu Sarajevu pokrenulo IT smjerove, slična inicijativa je implementirana u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu s ciljem omogućavanja sticanja IT znanja učenicima kroz adekvatne nastavne planove i programe kao i modernizaciju obrazovnog sistema za buduće generacije.

 

Kroz prekvalifikacijske programe za obuku programera, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Kantona Sarajevom i Općinom Centar, u vrijednosti od 1,25 miliona KM, planirana je obuka za 150 budućih developera. Intenzivni edukacijski program je namijenjen za nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo.

 

U maju 2018. godine, održana je Druga konferencija o potencijalima razvoja softverske industrije Bosne i Hercegovine, koja je okupila 500 učesnika među kojima su bili predstavnici IT kompanija u BiH, institucija vlasti u BiH sa svih nivoa, predstavnici drugih perspektivnih industrija u našoj zemlji, zatim predstavnici međunarodnih institucija i organizacija u BiH, obrazovnih institucija, nevladinog sektora, medija i druge relevantne zainteresirane javnosti. Na konferenciji su prezentirani dosadašnji rezultati i aktivnosti realizovane u svrhu osnaživanja softverske industrije u BiH, te se ukazalo na izazove koji stoje pred industrijom sa potencijalom otvaranja 6.000 radnih mjesta. Također, ovom prilikom potpisan je i Memorandum o međusobnoj saradnji između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Udruženja Bit Alijansa.

 

Kako bi se mladima u BIH, i svim drugima koji su zainteresirani za rad u IT sektoru, olakšao pristup ulaska u isti, Bit Alijansa i MarketMakers pokrenuli su projekat, IT Career Portal, koji će ponuditi korisne savjete mladima vezane za karijeru u IT sektoru Bosne i Hercegovine. Na IT portalu, korisnici će moći pristupiti bazi svih IT edukacijskih programa na području Bosne i Hercegovine. Pored predstavljanja IT edukacijskih programa u Bosni i Hercegovini, portal će ponuditi informacije o novostima i trendovima u IT sektoru, dostupnim praksama u IT kompanijama, oglasima za posao, te kalendar IT događaja.

 

Kontinuirano ćemo nastaviti raditi na svojoj misiji kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta softverske industrije BiH što će u konačnici rezultirati ubrzanim rastom ove privredne grane kao i društva u cjelini.