Popular News

Konferencija “Žena – lider u digitalnom dobu” okupila preko 200 učesnika

 

10.09.2019.

 

Prva međunarodna konferencija “Žena – lider u digitalnom dobu” okupila je preko 200 učesnika sa ciljem umrežavanje žena u biznis-sektoru. Iz “Kluba poslovnih žena Republike Srpske”, koji je i organizator konferencije, ističu da je strateški cilj Kluba da osnaži ulogu žene u biznisu jer, kako kažu, žena kao lider itekako može da bude uspješna.

Klub poslovnih žena je prvo i jedino Udruženje poslovnih žena Republike Srpske osnovano u maju 2019. godine. KPŽ RS proaktivnim i analitičkim pristupom radi na umrežavanju, jačanju i izgradnji kapaciteta poslovnih žena Republike Srpske.
 
Svojim djelovanjem ohrabruju pokretanje biznisa pod vodstvom žena; razvijaju svijest o uticaju žena na razvoj privrede; pružaju savjetničku, mentorsku, logističku i edukativnu podršku ženama koje su na početku svog poslovnog razvoja; lobiraju za ekonomsku i naučnu saradnju žena kako na teritoriji BIH tako i u regionu; pružaju mogućnost “networkinga” međudržavnih projektnih ideja na čijim su vodećim položajima žene.
 
U okviru konferencije “Žena-liderka u digitalnom dobu” učestvovala je i Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse na panel diskusiji “Izazovi digitalnog doba – transformacijom do uspjeha”.