Popular News

Konferencija “Mladi u digitalnom dobu” poziva srednjoškolce iz BiH da grade karijeru u zanimanjima digitalnog doba

 
 
Vođeni idejom digitalizacije savremenog evropskog društva koje nudi značajne prilike u izgradnji karijere mladih, EU info centar BiH, u saradnji sa Bit Alijansom organizuje edukativnu konferenciju za srednjoškolce pod nazivom “Mladi u digitalnom dobu”. Cilj ovog događaja je donijeti nove perspektive i različite vizije o ključnim pitanjima upoznavanja mladih sa svim karijernim mogućnostima koje digitalno okruženje može ponuditi.
 
U novembru će se održati četiri konferencije u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Sarajevu koje će promovisati Digitalnu agendu za Zapadni Balkan Evropske unije i potaknuti mlade ljude na razvoj profesionalne karijere i preduzetništva u perspektivnim industrijama koje su im bliske i ponude odgovore na koji način oni mogu steći formalno/neformalno obrazovanje i na kraju dobiti svoj prvi posao.
 
Jedan od ključnih ciljeva konferencija je predstaviti karijere i životne priče mladih generacija na različitim razinama razvoja i oblastima IT sektora, dajući učesnicima, srednjoškolcima, odgovor na pitanje kako započeti karijeru u atraktivnim sektorima poput IT-a, te na koji način usavršiti vještine koje će biti najpoželjnije na tržištu rada u skorijoj budućnosti.
 
Događaji se organizuju u partnerstvu sa Bit Alijansom, vodećim udruženjem IT kompanija u Bosni i Hercegovini, koje danas broji 51 kompaniju članicu sa preko 2200 zaposlenih što čini skoro 70% ukupne IT radne snage u BiH. Predstavnici kompanija članica Bit Alijanse u sva četiri grada BiH su prepoznali značaj upoznavanja mladih sa ključnim zanimanjima digitalnog doba, te će kroz učešće u ulozi govornika doprinijeti njihovom karijernom usmjeravanju u pravcu ovog perspektivnog sektora.
 
Konferencije “Mladi u digitalnom dobu” će okupiti lidere tehnološke industrije u BiH, početnike u startup zajednici, stručnjake za ljudske resurse, te u konačnici preko 800 mladih koji se žele umrežiti, steći nova iskustva i biti nadahnuti uspješnim pričama predstavnika kompanija članica Bit Alijanse.  Konferencije će se održati sljedećim redoslijedom, sa početkom u Banjoj Luci 13.11., potom u Mostaru 15.11., u Tuzli 27.11 te sa završnicom u Sarajevu 6.12. tekuće godine.
 
Više informacija možete pronaći na www.euinfo.ba