Popular News

Kompanija medIT nova članica Bit Alijanse

30.9.2022. godine

 

Kompanija medIT iz Sarajeva pridružila se zajednici kompanija članica Bit Alijanse. Kompanija medIT, jedna od vodećih pružatelja IT zdravstvenih usluga za javni i privatni sektor u Bosni i Hercegovini, prisutna je na bosansko-hercegovačkom tržištu preko 14 godina.  

 

Sporazum su potpisali direktor kompanije medIT Samir Dedović i izvršni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić.

 

“Kompanija medIT je osnovana 2008 godine, sa ciljem da tržištu ponudi vlastite softverske platforme namijenjene zdravstvenom sektoru, a koje će poboljšati kvalitetu zdravstvene njege i kvalitetu života građana, te olakšati rad zdravstvenim profesionalcima. Danas je zdravstveni sektor u BiH, ali i državama regije nezamisliv bez medIT softverskih rješenja. Povezujemo preko 40.000 zdravstvenih profesionalaca kao i nekoliko miliona pacijenata. U sklopu medIT GROUP posluju i kompanije koje se bave telemedicinom kao i uvozom medicinskih sredstava i dodataka prehrani. Kompanija medIT učestvuje u nekoliko državnih, entitetskih i kantonalnih  projekata izgradnje e-uprave.” izjavio je Dedović.

 

Vlastitim softverskim platformama, medIT u zdravstvenom sektoru poboljšava, kako kvalitetu zdravstvene njege i kvalitetu života građana, tako i olakšava rad svim zdravstvenim radnicima, uz poštivanje zakonskih legislativa i etičkih zdravstvenih standards i normi ponašanja.

 

“Pridruživanjem kompanije medIT mreži naših kompanija članica vjerujemo da smo jedan stepen bliže unapređenju zdravstvenog sektora, ali i e-uprave Bosne i Hercegovine u cjelini, na putu na putu digitalizacije našeg društva. Izričito smo ponosni što pod svojim okriljem sada imamo kompaniju medIT, te se radujemo budućim zajedničkim inicijativama.” – rekao je Maglajlić.