Popular News

Kompanija Atlantbh donirala računare Centru za mlade INPUT u Zenici

 
25.05.2019.
 
Kompanije članice Bit Alijanse aktivno rade na jačanju i osnaživanju IT industrije u BiH. Primjer je kompanija Atlantbh iz Sarajeva koja je donirala računare Centru za mlade INPUT u Zenicu koji je, u saradnji sa Bit Alijansom, do sada organizovao besplatnu školu programiranja CodeDojo za preko 150 djece i mladih, a jučer su dodijeljeni certifikati polaznicima trećeg ciklusa škole programiranja u Zenici.
 
“Podrška obrazovanju mladih je jedan od prioriteta za Atlantbh, te je naša donacija INPUT Centru i polaznicima CoderDojo škole programiranja u Zenici samo jedan od naših načina podrške edukativnim događajima. Kontinuirano organizujemo ABH praksu putem koje smo edukovali više od 100 praktikanata, a u u ovoj školskoj godini stipendiramo i 10 studenata tehničko-tehnoloških fakultata. Želimo biti primjer drugima i motivisati kompanije da podržavaju mlade kako bi nastavili sa svojim obrazovanjem i daljim razvojem u IT oblasti,” navodi Milad Čerkić, CEO kompanije Atlantbh.
 
CoderDojo je globalni pokret osnovan u Irskoj koji prepoznaje važnost razumijevanja programskih jezika u savremenom svijetu, te da djeci i mladima širom svijeta ne bi trebala biti uskraćena prilika da nauče vještine programiranja. CoderDojo škole programiranja su uvijek besplatne i baziraju se na volonterskom radu mentora i drugog osoblja. Tokom 2017. godine više od 55.000 djece je pohađalo CoderDojo škole programiranja u 65 zemalja svijeta.
 
U proteklom periodu, Bit Alijansa je u saradnji sa partnerskim fakultetima, edukacijskim institucijama i nevladinim organizacijama realizirala CoderDojo škole programiranja u 12 gradova, te je više od 1000 polaznika imalo priliku učiti osnove programiranja.