Popular News

IT Girls ostvarila partnerstvo sa BIT Alijansom

 

Sarajevo, 04.11.2020.

 

Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i ispred zajedničke UN incijative IT Girls, Dr. Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, potpisale su jučer memorandum o razumijevanju koji definiše dalju saradnju i podršku biznis sektora IT Girls inicijativi koju zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UN Women, uz podršku Švedske.

 

Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijance je izjavila: „Bit Alijansa je radila sa UN agencijama na velikom broju projekata koji doprinose razvoju IT industrije što planiramo nastaviti i u budućnosti, s ciljem kreiranja visokokvalitetnog okruženja za sve u IT industriji. Nedavno smo implementirali kampanju kojom smo javnosti predstavili organizacijsku kulturu naših IT kompanija, dok ćemo kroz naredne projekte prikazivati koliko su ove kompanije spremne i koliko već sada usvajaju  principe koji osiguravaju kvalitetne uslove rada za žene u IT industriji. Sigurno nastavljamo sa promocijom IT industrije kao nosioca novih poslovnih standarda u našoj državi, ali i u regionu.“

 

„IT Girls inicijativa nastavlja sa osnaživanjem djevojčica i žena, kroz jačanje digitalnih i vještina 21. vijeka, time doprinoseći njihovom ekonomskom osnaživanju. Značaj partnerstva sa biznis sektorom, sada kada se suočavamo sa posljedicama pandemije koje su disproporcionalno uticale na djevojčice i žene, važniji je nego ikada. Sretni smo ostvariti partnerstvo sa vodećim udruženjem IT kompanija u državi, i zajednički raditi na smanjenju neravnopravnosti u obrazovanju, sa posebnim fokusom na IT obrazovanje. Čvrsto vjerujem da će ovo partnerstvo doprinijeti ne samo povećanju zapošljivosti žena, već i jačanju institucionalnih kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini kojim će uspjeti odgovoriti na zahtjeve koje tržište ima u 21. vijeku“, dodala je Dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

 

Sukhrob Khoshmukhamedov, Zamjenik Rezidentne predstavnice UNDP-a u BIH je istakao: „Kao zajednička inicijativa UN agencija,  IT Girls inicijativa je do sada organizovala veliki broj neformalnih treninga i radionica, blisko sarađujući sa obrazovnim institucijama i IT kompanijama, s ciljem ohrabrivanja djevojčica i žena da istraže digitalne vještine i IT svijet. Ipak, Analiza potrebnih vještina za softversku industriju, koju je UNDP nedavno objavio, pokazuje da samo 30% osoba zaposlenih na IT pozicijama čine žene.  Obzirom da IT Girls incijativa počiva  na multisektorskom pristupu i borbi za učešćem žena i djevojčica na tržištu rada, kao i njihovoj jednakoj uključenosti u svim karijernim pravcima, sa velikim zadovoljstvom potpisujemo ovaj memorandum. Nadamo se da će ovaj događaj označiti jedno novo poglavlje – sa više mogućnosti i prilika za žene i djevojčice u IT sektoru u Bosni i Hercegovini.

 

“Ostvarivanje prihoda za žene je ključ, obzirom da se veliki dio vraća zajednici i porodici. Ekonomsko osnaživanje žena svoj uticaj ima iznad ekonomske produktivnosti i ekonomskog rasta – centralni je konstrukt u smanjenju siromaštva, ali i u izgradnji zdravih i bezbjednih zajednica. UN Women je počastvovan što ima priliku raditi sa BIT Alijansom koja podržava ekonomsko osnaživanje žena među svojim članicama – vodećim IT kompanijama u Bosni i Hercegovini. Radujemo se zajedničkim poduhvatima kojima ćemo pomoći ženama da ostvare svoje pune potencijale, naročito u IT sektoru”, dodao je David Saunders, UN Women predstavnik u Bosni i Hercegovini.

 

IT Girls, zajednička inicijativa UN agencija, koju implementiraju UNDP, UNICEF i UN Women, uz podršku Švedske, zajedno sa obrazovnim institucijama, IT kompanijama i OCD-a radi na osnaživanju i ohrabrivanju djevojčica i žena koje započinju i grade svoju karijeru unutar IT industrije. Inicijativa je fokusirana na tri glavne oblasti djelovanja: i) obrazovanje, ii) poslovni standardi i iii) preduzetništvo i zapošljavanje u IT industriji.