Popular News

Gradska razvojna agencija – CIDEA Banja Luka i Bit Alijansa potpisali memorandum o saradnji

 
27.07.2017.

 

Bit Alijansa je jučer u Banjoj Luci potpisala memorandum o saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom – CIDEA Banja Luka. Potpisivanje memoranduma o saradnji je prvi korak ka zajedničkim projektima kojima će se aktivno raditi na promociji i realizaciji projekata u svrhu jačanja poslovne strukture kompanija koje djeluju u okviru softverske industrije i kreiranju prilika za mlade u Banjoj Luci.
 
Potpisivanju memoranduma su prisustvovali Mario Milanović, direktor Gradske razvojne agencije i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.

 

Gradska  razvojna  agencija  Banja Luka  оsnоvаnа је  od  strane Grada Banja Luka u sklаdu sа  Zаkоnоm о pоdsticаnju  rаzvоја mаlih i srеdnjih prеduzеćа RS. Agencija djеluје kао prаvnо  licе i nеprоfitnа оrgаnizаciја. Nadzor nad njenim radom vrši Skupština Grada i Gradonačelnik.

 

Glavni cilj osnivanja Agencije je uspostavljanje jedne funkcionalne i operativne jedinice koja se kao posebno pravno lice lako prilagođava promjenama i brzo djeluje u skladu sa razvojnim trendovima i potrebama, te kao takva kontinuirano pokreće, predlaže, priprema i provodi razvojne projekte.

 

Direktor Gradske razvojne agencije, gospodin Mario Milanović je izjavio da je ova saradnja novi korak za napredak privrednog okruženja u Banjaluci. Informacione tehnologije su zastupljene u svim sektorima privrede, a potrebe za IT stručnjacima u narednom periodu će i dalje da rastu. Mogućnost zapošljavanja u tom sektoru je veoma velika, a i primanja su mnogo viša nego u drugim sektorima, što mladim ljudima daje veliku šansu za zaposlenje, ali također, može da ih ohrabri da ostanu na ovim prostorima jer je mogućnost za izvoz znanja i proizvoda veoma velika jer udaljenost u ovom slučaju nije prepreka. Zbog sve veće potražnje za IT kadrom, CIDEA je intenzivirala saradnju sa firmama koje posluju u tom sektoru, a u skladu sa tim i sa Bit Alijansom, koja je predstavnik više firmi iz ovog sektora i uključuje i firme sa područja grada Banja Luka.

 

Bit Alijansa trenutno broji 46 kompanija članica iz cijele Bosne i Hercegovine, a u Banjoj Luci trenutno okuplja 7 članica, te kroz različite projekte poput škole programiranja, edukacija za mlade, konferencija i stručnih okupljanja nastoji doprinijeti rapidnom rastu softverske industrije u Banja Luci i okruženju. Kontinuiranim zajedničkim radom nastoji se kreirati okruženje koje će omogućiti mladim kvalitetno obrazovanje, brzo zaposlenje i kompanijama pogodne uslove za rad.