Popular News

Gimnazija Obala Sarajevo je novi partner Bit Alijanse

 
 

26.12.2019.

 

Kvalitetno sticanje IT znanja tokom srednjoškolskog obrazovanja, jedan je od važnih faktora karijera budućih IT stručnjaka. Bit Alijansa kontinuirano sarađuje sa srednjim školama iz cijele BiH koje primjenjuju kvalitetne standarde u svojim obrazovnim programima. S tim ciljem, potpisan je memorandum o saradnji sa Gimnazijom Obala Sarajevo. Memorandum o saradnji potpisale su Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i Benjamin Hedžić, direktor Gimnazije Obala u Sarajevu. Potpisivanju memoranduma prisustvovali su i Dženeta Sarajlić, pomoćnik direktora,  profesor informatike i programiranja Armin Nogo te učenici koji pohađaju IT smjer u Gimnaziji Obala Sarajevo.

 

Jedan od ključnih ciljeva rada u Gimnaziji Obala Sarajevo jeste obrazovati mlade ljude za budućnost. Tu svakako IT kompetencije i usvajanje stranih jezika igraju veliku ulogu. Sretni smo što ćemo ostvariti saradnju sa Bit Alijansom, jer vjerujemo da ćemo tako uspjeti pratiti napredak u ovoj poprilično brzo razvijajućoj oblasti obrazovanja, a sve sa ciljem da učenicima u Gimnaziji Obala damo upravo ono znanje koje će im biti od koristi u vremenu koje predstoji, odnosno nakon njihovog srednjoškolskog obrazovanja.“, rekao je direktor škole Gimnazije Obala Sarajevo Benjamin Hedžić.

 

Ključni stub djelovanja Bit Alijanse je obrazovanje, te kroz unapređenje trenutnih obrazovnih programa kao i cjelokupnim djelovanjem na srednjoškolskom nivou obrazovanja Bit Alijansa nastoji kreirati kvalitetnije uslove za buduće IT stručnjake.

 

„Saradnja sa srednjim školama koje implementiraju IT programe za nas je od velikog značaja jer je to vrijeme odluke mladog čovjeka o njegovom pozivu u životu tako da smatramo da aktivnostima koje sprovodimo u domenu srednjoškolskog obrazovanja možemo omogućiti mladim ljudima da spoznaju sve ljepote, zanimljivosti i prednosti koje IT industrija ima. Spajamo ih sa kompanijama, kao njihovim potencijalnim budućim poslodavcima, da im približimo budućnost koja ih čeka kako bi prestali da razmišljaju kako iste u BiH nema i kako moraju otići negdje daleko. Prva generacija učenika koji su upisali IT smjer u Gimnaziji Obala će završiti istu u narednoj školskoj godini te steći IT znanja koja će im omogućiti veću konkurentnost i pri upisu fakulteta i na tržištu rada, a mi ćemo svakako svojim djelovanjem nastojati da pojačamo kvalitet te konkurentnosti.“, istakla je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.