Popular News

Eding Telecom je nova članica Bit Alijanse

 
Bit Alijansa kontinuirano radi na jačanju mreže svojih članica koje zajedno mogu raditi na kreiranju ključnih smjernica za razvoj softverske industrije u BiH. Kompanija Eding Telecom se pridružila članicama Bit Alijanse s ciljem da u narednom periodu zajedničkim aktivnostima sa ostalim kompanijama članicama utiče na promjene IT okruženja. Potpisivanju sporazuma o pridruživanju su prisustvovali Maid Turčinović, direktor kompanije Eding Telecom i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.
 
Od samog nastajanja pa do danas kompanija Eding Telecom je evoluirala od male bh. kompanije do moderno organizovane kompanije koja je u 2017. godini napravila iskorak na međunarodno tržište i trenutno posluje i na tržištu EU, sa posebnim akcentom na tržište Njemačke. Uključivanjem u Bit Alijansu dobijamo novu vrijednost i kapacitet koji nam može omogućiti značajnije učešće i konkurentnost na međunarodnim tržištima gdje zajedničkim idejama, nastupom i domaćim resursima, koji su naša najveća snaga, zajedno možemo ostvariti značajne rezultate.” navodi Maid Turčinović, direktor kompanije Eding Telecom.
 
Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je već dugi niz godina prepoznatljivo ime u svijetu telekomunikacija. U skladu sa svjetskim trendovima i najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti informacione i komunikacione tehnologije nastoji svojim klijentima ponuditi najbolja sistemska rješenja u oblasti IT-a i komunikacija. Kompanija Eding Telecom pored sistemske integracije u oblasti komunikacija i IT-a u svom portfoliju nudi rješenja u oblasti energetike, sistema upravljanja i sistema napajanja.
 
Od izuzetne je važnosti zajednički nastup kompanija koje djeluju u okviru softverske industrije. Ujedinjene u zajedničkim ciljevima i sa istim vizijama, kompanije kreiraju vrijednost koja je značajna za cijelo bh. društvo. Kompanija Eding Telecom više od 20 godina aktivno radi u oblasti IT-a, te će zasigurno doprinijeti jačanju Bit Alijansine zajednice koja sada broji 29 kompanija, te idemo ka sljedećem nizu pridruživanja kompanija kao što je Eding Telecom.”, istakao je Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.