Popular News

Eding Telecom je nova članica Bit Alijanse

 
Bit Alijansa kontinuirano radi na jačanju mreže svojih članica koje zajedno mogu raditi na kreiranju ključnih smjernica za razvoj softverske industrije u BiH. Kompanija Eding Telecom se pridružila članicama Bit Alijanse s ciljem da u narednom periodu zajedničkim aktivnostima sa ostalim kompanijama članicama utiče na promjene IT okruženja. Potpisivanju sporazuma o pridruživanju su prisustvovali Maid Turčinović, direktor kompanije Eding Telecom i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.
 
ā€œOd samog nastajanja pa do danas kompanija Eding Telecom je evoluirala od male bh. kompanije do moderno organizovane kompanije koja je u 2017. godini napravila iskorak na međunarodno tržiÅ”te i trenutno posluje i na tržiÅ”tu EU, sa posebnim akcentom na tržiÅ”te Njemačke. Uključivanjem u Bit Alijansu dobijamo novu vrijednost i kapacitet koji nam može omogućiti značajnije učeŔće i konkurentnost na međunarodnim tržiÅ”tima gdje zajedničkim idejama, nastupom i domaćim resursima, koji su naÅ”a najveća snaga, zajedno možemo ostvariti značajne rezultate.ā€ navodi Maid Turčinović, direktor kompanije Eding Telecom.
 
Eding Telecom d.o.o. Sarajevo je već dugi niz godina prepoznatljivo ime u svijetu telekomunikacija. U skladu sa svjetskim trendovima i najnovijim tehnoloÅ”kim dostignućima u oblasti informacione i komunikacione tehnologije nastoji svojim klijentima ponuditi najbolja sistemska rjeÅ”enja u oblasti IT-a i komunikacija. Kompanija Eding Telecom pored sistemske integracije u oblasti komunikacija i IT-a u svom portfoliju nudi rjeÅ”enja u oblasti energetike, sistema upravljanja i sistema napajanja.
 
ā€œOd izuzetne je važnosti zajednički nastup kompanija koje djeluju u okviru softverske industrije. Ujedinjene u zajedničkim ciljevima i sa istim vizijama, kompanije kreiraju vrijednost koja je značajna za cijelo bh. druÅ”tvo. Kompanija Eding Telecom viÅ”e od 20 godina aktivno radi u oblasti IT-a, te će zasigurno doprinijeti jačanju Bit Alijansine zajednice koja sada broji 29 kompanija, te idemo ka sljedećem nizu pridruživanja kompanija kao Å”to je Eding Telecom.ā€, istakao je Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.