Popular News

Dvogodišnji IT studij na Univerzitetu u Sarajevu studenti će moći upisati sa novom akademskom godinom 2018/2019

 
11.06.2018.
 
Raspisan je konkurs za IT dvogodišnji specijalistički studij za novih 150 studenata koji će imati priliku da tokom dvije godine trajanja izučavaju znanja potrebna softverskim kompanijama u BiH. Bit Alijansa je u proteklom periodu zajedno sa partnerima i Univerzitetom u Sarajevu radila na odobravanju specijalističkog studija te kroz komunikaciju sa katedrama i odsjecima, vijeća fakulteta, Senatom, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade, te Vlade Kantona uspjela da  omogući da 150 svršenih srednjoškolaca upiše IT dvogodišnji studij sa mogućnošću prohodnosti prema završavanju prvog ciklusa studija. Ideja je došla kao jedno od rješenja za deficit od 6000 ljudi u IT sektoru u BiH i to na bazi već postojećeg sličnog studija u Saveznoj Republici Njemačkoj.
 
Link za konkurs: http://www.unsa.ba/…/otvoren-konkurs-za-upis-na-prvu-godinu…
 
Nakon potpisanih memoranduma sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  i otvaranja Bit Labaratorija, potpisali smo saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu. Pored rektora prof. dr. Rifata Škrijelja i Senata UNSA, podršku za specijalistički studij smo dobili i od akademika dr. Dejana Miloševića, predsjedavajućeg Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Dženane Husremović, prorektorice za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Maide Čohodar-Husić, prorektorice za kvalitet, prof. dr. Mustafe Memić, dekana Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr. Samima Konjicije, dekana Elektrotehničkog fakulteta, prof. dr. Vedada Silajdžić, prodekana za studentska i normativna pitanja Ekonomskog fakulteta, prof. dr. Esmira Pilava, šefa Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta.
 
Također, za veliki doprinos u kreiranju ovih nastavnih planova i programa zahvaljujemo i prof. Željku Juriću i Vedranu Ljuboviću, prof. dr. Dženana Đonko, prof. dr. Haris Šupić koji su također podržali specijalistički studij.
 
Dodatno zadovoljstvo nam je što od ove godine imamo i Master studij “Softver inženjering” za 20 studenata koji smo pripremali u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom.