Popular News

Dugogodišnja saradnja sa Univerzitetom SSST nastavlja se jačim intenzitetom

09.06.2022. godine

 

Početkom mjeseca juna održan je sastanak povodom obnavljanja prethodno potpisanog Sporazuma o saradnji između Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST) i Bit Alijanse, kojem je ispred Univerziteta SSST prisustvovao izvršni direktor, Emir Ganić, dok je ispred Bit Alijanse sastanku prisustvovao Damir Maglajlić, izvršni direktor Udruženja Bit Alijansa. Sastanku su također prisustvovali prof. dr. Nedim Čelebić, profesor na Ekonomskom fakultetu i dekanesa fakulteta za Kompjuterske nauke, prof. dr. Belma Ramić-Brkić.

 

Tokom održanog sastanka, potvrđen je prethodno potpisan Sporazum o saradnji sa ovom ustanovom koja djeluje već duži period kao centar inicijativa za rast i razvoj edukacije, istraživačkog rada kao i obostrane kooperacije sa mnogim kompanijama iz različitih industrija, između ostalog i ICT sektora.

 

” Univerzitet SSST kontinuirano radi sa partnerima iz industrije, što našim studentima omogućava praksu i iskustvo. Bit Alijansa je za nas važan partner u oblasti IT industrije, te će ova saradnja pomoći u kreiranju bolje budućnosti za mlade ljude na Univerzitetu SSST i u BiH ” izjavio je Emir Ganić, izvršni direktor Univerziteta SSST.

 

Tokom sastanka razgovaralo se o ranije dogovorenim aktivnostima koje se odnose na organizaciju zajedničkih događaja, studentskih praksi te podrške mladim ljudima u realizaciji njihovih ideja. Odlučeno je da će se, nakon dvogodišnjih sporijih aktivnosti tokom COVID-19, osigurati saradnja kroz nekoliko ključnih inicijativa koje će sažeti napore uložene u digitalizaciju, inovaciju i tehnološka dostignuća vidljiva u aktivnostima studenata Univerziteta SSST, te podršku industrije, koju će osigurati Bit Alijansa u okviru svoje razgranate profesionalne mreže.

 

“Obrazovanje i konstantni rad i napredak na istom predstavlja jedan od glavnih stubova djelovanja Bit Alijanse, te stim u vezi vjerujemo da će ova saradnja donijeti znatan boljitak unaprijeđivanjem prilika za mlade ljude. Mislim da će nam ovo otvoriti dosta mogućnosti za organizovanje različitih vrsta studentskih praksi i druge vrste saradnje s univerzitetom.”   rekao je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.

 

Ovakve inicijative vezane za saradnju između bosanskohercegovačkih univerziteta sa kompanijama, udruženjima i ostalim koji direktno ili posredno učestvuju u unapređivanju kvaliteta znanja naših studenata je izuzetno važan faktor, kako u samom procesu studiranja, tako i u kreiranju olakšica prilikom kasnijeg zaposlenja. Samo djeovanje u sferi obrazovanja ima znatan učinak na unaprijeđenje budućih prilika i inicijativa u svim industrijama kao i sferama djelovanja.