Popular News

Centar za razvoj karijere – CERK Banja Luka i Bit Alijansa potpisali memorandum o saradnji

 

25.07.2018.

 

U Banjoj Luci je danas potpisan memorandum o saradnji između Centra za razvoj karijere – CERK i Bit Alijanse. Memorandum je potpisan s ciljem realizacije projekata koji će rezultirati kvalitetnijim programima te unaprijediti softversku industriju u Banjoj Luci. Memorandum o saradnji su potpisali direktor CERK-a, gospodin Ljubiša Mićić i Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.

 

Centar za razvoj karijere (CERK) je nastao kao inicijativa studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Zamišljen je kao servis kroz koji će mladi jačati svoje generičke sposobnosti, vještine i kapacitete s ciljem da budu konkurentniji na tržištu rada i više informisani tokom obrazovanja.

 

Osnovna ideja CERK-a je da mladi na vrijeme, još tokom svog formalnog obrazovanja, „ulažu“ u sebe i kroz neformalno obrazovanje, nadogradnju, usavršavanja i praktični rad razvijaju svoje sposobnosti, znanja i vještine kako bi sutra na tržištu rada bili konkurentniji, a kao radnici, poslodavci ili preduzetnici produktivniji i korisniji za društvo. Preduslov za to je svakako informisanost, povezanost privrede i sistema obrazovanja kao i inicijativa od strane samih mladih što i jesu segmenti koje CERK nastoji kroz svoj rad stimulisati.

 

“Obzirom da je CERK uz pomoć Američke ambasade, privatnog sektora i lokalnih institucija nedavno realizovao nekoliko projekta iz domena podizanja zapošljivosti za mlade iz STEM sektora iskreno vjerujemo da će saradnja sa Bit Alijansom doprinijeti kvalitetu tekućih i planiranih projekata koji si tematski poklapaju sa aktivnostima obje organizacije. Osim toga, kompanije članice Bit Alijanse su u više navrata podržali CERK projekte kao što su Tech2girls, Tech summit Banja Luka i TECH Challenge (takmičenje baziranoj na poslovnoj studiji slučaja) tako da je potpisivanje ovog memoranduma logičan nastavak saradnje,” istakao je Ljubiša Mićić, direktor CERK-a.

 

Bit Alijansa kroz svoje aktivnosti kreira zajedno sa svojim partnerima i članicama kvalitetno poslovno okruženje te nastoji kontinuirano raditi na jačanju obrazovnih programa, koji će rezultirati smanjenjem deficita IT radnog kadra u Bosni i Hercegovini.